GHG – Greenhouse gas protocol

Anders Frankel15 april, 2020

GHG – Greenhouse gas protocol
Kategoriseringar av växthusgaser och uppdelning enligt scope

Denna artikel är en översiktlig kategorisering av växthusgaser enligt scope 1, 2 och 3.

Introduktion

GHG-protokollet är utvecklat av World Resource Institute i samarbete med World Business Council on Sustainable Development och är den världsledande standard som många bolag världen över använder för att mäta, hantera och rapportera utsläpp av växthusgaser. I GHG protokollet är verksamhetens direkta- och indirekta utsläpp indelade i olika så kallade scope – 1, 2 och 3. 

Syftet med indelningen är att dela upp utsläpp efter den påverkan verksamheter har över sina utsläpp och att synliggöra hur flera verksamheter kan vara delaktiga i ett och samma utsläpp.

Scope 1: Det scope där verksamheter har störst rådighet och möjlighet att påverka sina utsläpp.

Exempel: Direkta utsläpp från ägda eller kontrollerade verksamheter Tex. ägda eller leasade tjänstebilar, oljepanna för uppvärmning, flisförbränning etc. 

Scope 2: Det scope där verksamheter mindre möjlighet att påverka men kan aktivt göra val som indirekt påverkar utsläppen. 

Exempel: Indirekta utsläpp från användning av köpt elektricitet, ånga, fjärrvärme, och fjärrkyla Tillverkning och distribution av förbrukad el, fjärrvärme, fjärrkyla och ånga.

Scope 3: Det scope där verksamheter minst möjlighet att påverka, och har ofta endast möjlighet att påverka genom förändringar i resmönster, kravställande i leverantörsled, val av leverantörer, och val av kvalitet och typ av material.

Scope 3 är frivilligt och verksamheter behöver själva identifiera vilka kategorier inom detta scope som är relevanta för verksamheten. Dock ligger de största utsläppen ofta inom scope 3 och ledordet här är just relevans, dvs de kategorier som inkluderas ska speglar verksamhetens aktiviteter.

Scope 3 kan delas upp i uppströms påverkan samt nedströms påverkan – samtliga kategorier presenteras nedan. 

Scope 3 – Uppströms påverkan 

Kategori 1: Köpt gods och tjänster:  produktionen av tex. inköpta varor, kontorsmaterial, produkter. 

Kategori 2: Kapitalvaror: produktionen av tex. utrustning, maskineri, byggnader, faciliteter, fordon. Rapporteras under inköpsår, dvs avräknas inte över tid. 

Kategori 3: Bränsle- och energirelaterade aktiviteter (som inte inkluderas i scope 1 eller 2): produktion och distribution av bränsle och elektricitet.

Kategori 4: Uppströms transport och distribution: transport av gods och varor.

Kategori 5: Avfall som genererats av verksamheter: avfall som uppstått i produktionskedja uppströms om er verksamhet.

Kategori 6: Affärsresor: tex. flyg och hyrbilar, privata bilar som används i tjänsten, tåg, båt etc. 

Kategori 7: Anställdas pendling: pendling till och från jobbet. 

Kategori 8: Uppströms leasade tillgångar: leasade tillgångar som inte inkluderats i Scope 1 eller 2 Annat.

Scope 3-  Nedströms påverkan 

Kategori 9: Nedströms transport och distribution: tex. transport av gods och tjänster till kund 

Kategori 10: Bearbetning av sålda produkter: tex. behandling, förädling och bearbetning av produkt efter försäljning till tredje part. 

Kategori 11: Användning av sålda produkter: utsläpp i användarfasen, tex. konsumentens tvätt av plagg eller bilens utsläpp från bränsleförbrukning.

Kategori 12: Slutbehandling av sålda produkter: avfallshantering av produkter. tex. förbränning av böcker, leksaker, möbler etc., eller utsläpp från återvinning av metaller och plaster. Rapporteras under försäljningsåret. 

Kategori 13: Nedströms leasade tillgångar: tillgångar som leasas till andra företag och inte rapporterats i scope 1 eller 2.

Kategori 14: Franchiser: denna kategori gäller franchisers dvs. det företag som ger andra företag rätten att använda deras varumärke. Utsläpp från franchises som inte inkluderats i scope 1 eller 2. 

Kategori 15: Investeringar: denna kategori gäller investerare. Utsläpp som associeras med investeringar under rapporteringsåret och som inte inkluderats i scope 1 eller 2.

För mer informaion om Greenhouse Gas Protocol,  besök: https://ghgprotocol.org/

Hållbarhet och marknadsföring – vad man får (och inte får) säga om sitt hållbarhetsarbete

Att kommunicera hållbarhetsarbete är inte helt okomplicerat. Samtidigt som många bolag gör stora framsteg utan att kommunicera detta är det inte...

Tips till dig som börjar hållbarhetsrapportera 2020

2020 har varit ett spännande år utöver det vanliga på många sätt. Hoppas alla är lika exalterade som vi på Position...

Hampus Jakobsson, Pale Blue Dot

Intervju: Pale Blue Dot – En fond fokuserad på tidiga bolag inom klimatutmaningen

Inom hållbarhet dyker det löpande upp nya bolag och idéer som vill bidra till att lösa klimatutmaningen. Några av dessa klarar...

Intervju: Så arbetar BIMobject för att hjälpa byggindustrin minska sina CO2-utsläpp

Transporter, livsmedel och energiproduktion kommer ofta i fokus när det gäller att reducera CO2-utsläpp. Även byggindustrin har mycket stora möjligheter att...

Förbeställ guiden ”Så fungerar TCFD – detta behöver du veta”

När vår Sustainability Advisor Sabina skrev en första introduktion kring TCFD såg vi ett jättestort intresse. Att förstå inte bara hur...

Nyanställda inom hållbarhetsarbete på Position Green

Vi fortsätter växa och välkomnar nya kollegor

Den förste september växer vi med ytterligare 6 anställda. Nyanställningarna kommer efter en fortsatt kraftig tillväxt på över 100% och stärker...

Vårt webinar om Science Based Targets

Webinar om Science Based Targets – en kort sammanfattning

I juni anordnade Position Green och konsultfirman 2050 ett webinar kring Science Based Targets (SBT). Deltagande var representanter för ett flertal...

Inköpsarbetet är centralt i hållbarhetsarbetet. Diagram som visar utsläpp i Sverige resp utlandet

Så lyckas inköpsavdelningen med hållbarhetsarbetet

I denna artikel går vi in på varför företagens inköpsfunktion i kombination med dess hållbarhetsarbete är central, och tips på hur...

Lättare för konsumenterna att handla medvetet på Coop – lanserar hållbarhetsdeklarationer

Livsmedelskonsumentens totala påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, styrs i stor utsträckning av inköpsbeslut. Det har tidigare varit en utmaning för konsumenter att...

Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD)

Position Greens Sustainability Advisor Sabina Nordén introducerar våra läsare till Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD) och kommer med...

introduktion-till-effektiv-hallbarhetsrapportering-cover

Ladda ner guiden ”Introduktion till effektiv hållbarhetsrapportering”

Vi är glada över att kunna dela vår snabbguide inom hållbarhetsrapportering med dig. Syftet med denna första upplaga är att kunna hjälpa...

erik-huss

Intervju: Erik Huss, Husstainability

Vårt samhälle befinner sig just nu i en omfattande pandemi vars effekter vi i detta tidiga skede har svårt att sia...

AF Bostäder – 100% fossilbränslefria år 2020

Få ämnen engagerar så mycket idag som ämnet hållbarhet. I samarbete med Miljö & Utveckling publicerar Position Green en artikelserie med...

EUs nya taxonomi – detta behöver du veta

Taxonomi - detta måste du veta om du arbetar med hållbarhet eller investeringar

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapportering – vad innehåller en hållbarhetsredovisning?

Vad innehåller en hållbarhetsredovisning? För att hålla isär begreppen redan nu: Hållbarhetsrapportering avser den process där man samlar in och sammanställer...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapport: Rätt data är nyckeln

Mätning är oerhört centralt för den som vill nå sina mål och röra sig framåt. I en hållbarhetsrapport är detta själva...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Så kommer ni igång med effektiv hållbarhetsrapportering

Detta är en artikel från vår guide för är att hjälpa dig som skall börja med hållbarhetsrapportering, för en effektivare start...

Maria Nila – en hållbar förflyttningsresa

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med tydlig hållbarhetsprofil. Sedan...

GHG – Greenhouse gas protocol

GHG – Greenhouse gas protocol Kategoriseringar av växthusgaser och uppdelning enligt scope Denna artikel är en översiktlig kategorisering av växthusgaser enligt...

El-effekt bör kosta skjortan för planetens skull

Energiområdet är ett väldigt komplext område och det har nog inte undgått någon att i synnerhet el-effektfrågan får ökad uppmärksamhet. Essensen...

Intervju: Ulrika Hasselgren, Global Head of Sustainability & Impact Investment på Danske Bank

Hur ser ett investerarperspektiv ut vad gäller bolags värdering, risker och utmaningar kopplat till hållbarhetsarbetet: går det att jämföra bolag åt...

Apsis hållbarhetsarbete – en resa mot noll nettoutsläpp

APSIS – en snabb resa mot Noll Nettoutsläpp Den digitala marknadsföringsplattformen APSIS har påbörjat en spännande resa som syftar till att...

GRI standarder översatta till svenska

GRI standarder översatta till svenska

GRI (Global reporting initiative) standarder översatta till svenska GRI Sustainability reporting standards (GRI standards) hjälper företag, myndigheter och andra organisationer att...

Exempel på verktyg som ersätter mallar vid hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering

Mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning?

Använda mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning? Så här tänker vi Arbete med hållbarhetsrapportering enligt GRI eller andra standarder är...

Intervju: Christian Jansson, grundare och VD för Godsinlösen AB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Nerladdninsgbar bok: Klimatinfo för alla

Ladda ner boken Klimatinfo för alla Vi är stolta över att kunna dela den användbara boken Klimatinfo för alla, med dig....

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Intervju: Magnus Alfredsson, Grundare av Proethos

Ett enkelt och kraftfullt sätt att förbättra din klimatpåverkan är att se till att de pengar som man sparar används rätt...

Intervju: Daniel Nord, VD på arkitektfirman FOJAB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Risker med att inte arbeta hållbart

När vi diskuterar hållbarhetsarbete handlar det ofta om globala risker eller behovet att möta lagstiftning och regelverk. Dessa perspektiv är viktiga...

Är det nu hållbart företagande blir mainstream?

Det händer mycket inom hållbarhet just nu. För bara något år sedan verkade det som att hållbart företagande var en nisch...

Andrahandseffekterna av hållbart företagande

Ett perspektiv vid hållbara beslut är att dessa kan ha en stark andrahandseffekt – om än i en mer långsiktig form....

Så lyckas du med möten på distans för hållbart företagande

En personlig erfarenhet är att många möten i ett bolag sker av slentrian istället för ett reellt behov. Dessutom är de...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Investeringar och hållbart företagande

Min bakgrund är som entreprenör med två lyckade bolag inom IT-branschen. En sak som hjälpt mig hitta rätt är att förstå...

Hållbart företagande – så intresserar och behåller du rätt personal

Tre företeelser berättades ungefär samtidigt för mig hösten 2018: Det stora arkitektkontoret som skulle på utbildningsresa, men där en en tredjedel...

Hållbarhetslagen 2016 – krav på hållbarhetsrapportering

Nya Hållbarhetslagen gäller från den 1 december 2016 Vad? Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.