Gör hållbarhet mätbart, konkret och enkelt med den datadrivna plattformen för hållbarhetsrapportering


Boka demo


Position Green låter er rapportera, analysera, visualisera och kommunicera ert hållbarhetsarbete på en och samma plats. Er hållbarhetsrapportering blir enklare, smartare och mer effektiv.

Position Green hjälper er att bli en champion of sustainability.


En webbaserad plattform


Image

Att arbeta med hållbarhet ska vara enkelt, effektivt och roligt. För att uppnå detta och även skapa struktur i vad som kan upplevas som komplext och rörigt, behövs ett specialutformat verktyg som samlar all hållbarhetsdata på ett och samma ställe och gör datainsamlingsprocessen smart och spårbar.

I Position Green kan du effektivt samla in hållbarhetsdata från din organisation och från era leverantörer - manuellt från utsedda rapportörer och automatiskt från datakällor. Här kan du skapa KPI:er, göra emissionsberäkningar och rapportera efter inbyggda mål- och rapporteringsstandarder. Här är all data spårbar och strukturerad inför hållbarhetsrapporteringen. Här får du en helhetsbild över hela hållbarhetsarbetet och en kontinuitet i arbetet mot era mål. Med all din hållbarhetsdata samlad på ett och samma ställe kan du ägna mer tid åt ditt proaktiva hållbarhetsarbete.

Våra kunder


Vi är stolta över att arbeta med över 70 st. företag och organisationer i olika storlek och från flertalet branscher.

Fördelar med att använda Position Green

Enkelhet, tydlighet och all hållbarhetsdata samlad på ett ställe

Tids- och kostnadsbesparande

Automatiserad datainsamling, rapportering och visualisering

Inbyggda standarder som tex. GRI, SDG, ISO, GHG etc.

Anpassningsbart efter varje kunds unika behov och organisation

Ständig utveckling av verktyget garanterar ett hållbarhetsarbete som är up-to-date

Spårbar data ger kontroll och skapar trovärdighet

Inbyggd kunskap och best-practise

 

Samlar allt ert hållbarhetsarbete i molnet


I Position Green kan ni effektivt samla in hållbarhetsdata från er organisation, era leverantörer, kunder, portföljbolag och andra externa aktörer. Med stort fokus på säkerhet samlar vi allt i molnet så att datan är lättåtkomligt för alla som ska ha behörighet.


Läs mer om plattformen
 

Hämtar data automatiskt från andra system


Genom öppna API:er kan Position Green enkelt kopplas ihop med andra verktyg och system och där inhämta relevant data. På så sätt tar vi bort onödigt merarbete och effektiviserar datainsamlingsprocessen.


Ansvar för ett hållbart samhälle


Hållbarhet har växt till ett stort och brett område som ofta kan uppfattas som kaosartat och förvirrande. Dessutom har det blivit ett expertområde som kräver stor kunskap inom miljömässiga, finansiella och sociala aspekter. Alla organisationer som vill bidra till ett hållbart samhälle har behov av att mäta sitt hållbarhetsarbete för att kunna ta fram miljö- och hållbarhetsrapporter till lagstiftare, regelverk och kvalitetssystem, koppla kostnader till miljökonsekvenser och besparingsåtgärder, underlätta miljö- och hållbarhetsrevisioner samt jämföra sig mot andra företag och organisationer. I denna kontext är hållbarhetsdata av central betydelse och en dedikerad plattform är en förutsättning för att klara av att verkställa mål och strategier. Att arbeta med data kan vara komplext, men alldeles nödvändigt för att kunna bevisa, agera och förändra.


Följ våra aktiviteter på LinkedIn


Följ oss på LinkedIn och låt er inspireras av aktuella nyheter och våra kunders fantastiska hållbarhetsarbete.


Boka demo


Är du nyfiken på hur Position Green kan förenkla er hållbarhetsrapportering?

Boka en demo genom att fylla i din e-post och/eller telefonnummer nedan, så återkommer vi med instruktioner.


 

E-post

Telefonnummer

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.