Om verktyget

En one-stop-shop för all hållbarhetsdata

Trots vedertagna hållbarhets- och rapporteringsstandarder kan hållbarhetsarbetet se väldigt olika ut. Vi har därför skapat fyra olika moduler som anpassas till er verksamhet beroende på era behov. Varje organisations unika behov kan snabbt byggas upp fritt eller skapas utifrån en färdig struktur. Ni behöver inte anpassa er efter plattformen utan den anpassas efter er ambitionsnivå och syftet med insamlingen. Utifrån samma grund kan plattformen användas för exempelvis intern datainsamling, leverantörsuppföljningar, utvärdering av bolagsinnehav och för att mäta unika projekt.

Import

Position Green kan hantera både manuell och automatisk import av kvalitativ och kvantitativ hållbarhetsdata från den interna organisationen och från externa leverantörer, partners och bolagsinnehav. Datan kan importeras inom olika rapporteringsfrekvenser och utifrån alla typer av mätmetoder. Genom att programmera in beräkningar kan datan omvandlas automatiskt till intressanta värden, såsom emission. All data och aktivitet i plattformen är spårbar för att säkerställa att både kommunikatörer och revisorer har ett tillförlitligt underlag att utgå ifrån under framtagningen och revisionen av hållbarhetsredovisningen.

Analys

När data är importerad i Position Green får ni direkt en överblick över hur ni ligger till i förhållande till era olika KPI:er och ni kan enkelt jämföra hur utvecklingen ser ut över tid inom era prioriterade mätområden och utifrån de hållbarhets- och rapporteringsstandarder som ni har valt att följa. Olika behov i organisationen blir uppenbara när data visualiseras i Position Green och ni kan snabbt justera negativa trender och identifiera behov av förändringar. Ni kan välja att använda er av våra standardmodeller för att visualisera inrapporterad data, eller så skapar vi en anpassad visualisering som lämpar sig för just den typen av statistik som ni vill se. Inbyggda faktorer räknar om den inrapporterade datan till relevanta emissionsfaktorer. Den spårbara statistiken är avgörande bevis för att ni efterlever krav förbundet med certifieringar, lagar och ägardirektiv.

Export

Med ett enkelt knapptryck kan ni exportera skräddarsydda rapporter och statistiska underlag segmenterad efter olika KPI:er, organisatoriska enheter, tidsintervall, mätpunkter och mätområden. Genom att koppla prioriterade mätområden till er hemsida eller intranät, kan ni kommunicera ert hållbarhetsarbete i realtid till era olika intressenter och målgrupper. Självklart kan Position Green även integreras med andra system så att hållbarhetsdatan blir synlig för fler intressenter. Med all hållbarhetsdata samlad och visualiserad på ett och samma ställe kan ni ägna mer tid åt ert proaktiva hållbarhetsarbete.

Ni kan vara igång inom ett par timmar

Inbyggda standarder

Utgå ifrån och koppla ert hållbarhetsarbete till en standard eller bygg en egen struktur. Vi lägger löpande till nya standarder som våra kunder efterfrågar.

Det första vi gör när samarbetet inleds är att träffas för en gemensam workshop där vi bygger er unika mätstruktur: vilka mätområden ni vill samla in data kring och vilken exakt data det handlar om, varifrån i organisationen eller utanför organisationen som data skall hämtas, vem som ska ha vilken behörighet i plattformen, och hur data ska importeras in i plattformen. När vi har byggt er mätstruktur genomförs en kvalitetssäkring och därefter kan arbetet starta!

Enkelt

Välj om ni vill utgå från något av våra färdiga strukturer med förvalda frågor eller skräddarsy verktyget helt efter er verksamhet. Med inbyggd kunskap och best-practises kan ni enkelt komma igång med er datainsamling.

Effektivt

Effektivisera ert hållbarhetsarbete genom att använda inbyggda hållbarhetsstandarder som KPI:er, ladda ner PDF-rapporter för att kommunicera statistiken, jämför era olika enheter gentemot varandra, samt delegera ansvarsområden till olika rapportörer i organisationen.

Pedagogiskt

Låt plattformen instruera era användare. Tydliga instruktioner och förklaringar guidar era rapportörer genom processen och som huvudansvarig hjälper verktyget dig med att skicka ut påminnelsemail, visa registreringsaktivitet, visualiseringar över statistiken, etc. så att du har total och ständig översikt.

Så här fungerar dataflödet

Att arbeta med hållbarhet ska vara enkelt, effektivt och roligt. För att uppnå detta och även skapa struktur i vad som kan upplevas som komplext, behövs en specialutformad process som gör insamlingen, analysen och rapporteringen av hållbarhetsdata smart och spårbar. Position Green är den enda plattformen ni behöver för att mäta och följa upp hela ert hållbarhetsarbete.

Dataflödet

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.