Om verktyget

Position Greens verktyg för uppföljning av bolagsinnehav

Vårt verktyg för att följa upp ESG och hållbarhet för investeringar och bolagsinnehav.

Plattformen Position Greens verktyg för uppföljning av bolagsinnehav är skapat för att på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt samla in, analysera och rapportera befintliga och potentiella portföljbolag hållbarhetsarbete.

Så här fungerar Position Greens verktyg för uppföljning av bolagsinnehav:

Bygg struktur för mätpunkter
och organisation

I verktyget skapar ni en tydlig bild önskad rapporteringsstruktur och lägger in de bolag som skall bedömas. Inbyggt stöd för standarder och best practice ger en effektiv start.

Automatiserad datainsamling
och validering

Samla in hållbarhetsdata från era bolag genom automatiserade enkäter via epost, genom import av data eller integrationer med andra system. Inbyggda valideringar, val av frekvenser och spårbarhet säkerställer kvalitet och effektivitet.

Analysera och exportera

Arbeta med informationen genom analyser, ta fram diagram online eller använd den automatiserade poängsättningen av era bolag. Data kan exporteras och integreras med andra system.

Skapat för att ni skall kunna
arbeta självständigt – hjälp finns om ni vill

Position Greens verktyg för bedömning av bolagsinnehav är utformat för att ni skall kunna arbeta självständigt med er utvärdering. Om tiden blir kort eller om ni föredrar att anlita erfarna hållbarhetskonsulter kan vi lösa detta genom våra egna Sustainability Advisors eller genom att rekommendera en av våra samarbetspartners.

Modell för hållbarhetsrapportering

Vill ni veta mer? Kontakta oss här så berättar vi gärna hur Position Greens verktyg för hållbarhetsarbete kan fungera för just er verksamhet.
I plattformen finns även verktyg för hållbarhetsrapportering och leverantörsuppföljning. Allt hållbarhetsarbete på ett och samma ställe.

Bland våra användare finns:

Ni kan vara igång inom ett par timmar

Inbyggda standarder

Utgå ifrån och koppla ert hållbarhetsarbete till en standard eller bygg en egen struktur. Vi lägger löpande till nya standarder som våra kunder efterfrågar.

Det första vi gör när samarbetet inleds är att träffas för en gemensam workshop där vi bygger er unika mätstruktur: vilka mätområden ni vill samla in data kring och vilken exakt data det handlar om, varifrån i organisationen eller utanför organisationen som data skall hämtas, vem som ska ha vilken behörighet i plattformen, och hur data ska importeras in i plattformen. När vi har byggt er mätstruktur genomförs en kvalitetssäkring och därefter kan arbetet starta!

Enkelt

Välj om ni vill utgå från något av våra färdiga strukturer med förvalda frågor eller skräddarsy verktyget helt efter er verksamhet. Med inbyggd kunskap och best-practises kan ni enkelt komma igång med er datainsamling.

Effektivt

Effektivisera ert hållbarhetsarbete genom att använda inbyggda hållbarhetsstandarder som KPI:er, ladda ner PDF-rapporter för att kommunicera statistiken, jämför era olika enheter gentemot varandra, samt delegera ansvarsområden till olika rapportörer i organisationen.

Pedagogiskt

Låt plattformen instruera era användare. Tydliga instruktioner och förklaringar guidar era rapportörer genom processen och som huvudansvarig hjälper verktyget dig med att skicka ut påminnelsemail, visa registreringsaktivitet, visualiseringar över statistiken, etc. så att du har total och ständig översikt.

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.