Menigo – Krav på hållbarhetsredovisning skapade behov av verktyg

Christoffer Carlsmose
Corporate Sustainability Manager, Menigo AB

Menigo levererar mat, utrustning och dryck till verksamheter över hela Sverige, med mål att vara den bästa samarbetspartnern för de som arbetar professionellt inom restaurang, servicehandel och storkök. 

Krav på hållbarhetsredovisning skapade behov av verktyg

Menigo behövde en tydligare struktur och process som kunde hjälpa både organisationen och dess medarbetare i utövandet av ett enhetlig och målinriktat hållbarhetsarbete. Den manuella och behovsbaserade datainsamlingen som gjordes via Excel var både tidskrävande och osystematisk och visade sig dessutom vara otillräcklig för att nå upp till de kvalitetskrav som ställts på Menigos hållbarhetsredovisning efter att de beslutat om att genomföra sin redovisning enligt GRI. Drivna av en uttalad vilja av att göra allt korrekt från början, började de söka efter ett system som kunde samla all hållbarhetsdata på ett ställe och samtidigt försäkra att den insamlade datan var tillförlitlig, spårbar och jämförbar.

Snabb och enkel uppstartsprocess tog hållbarhetsredovisningen till nästa nivå

I takt med ökade krav på hållbarhetsredovisningar, blir tillförlitlig hållbarhetsdata en värdefull och viktig tillgång för bolaget. Menigo valde Position Green för att de ansåg att plattformen kunde ge dem bäst skräddarsydda lösningar, möjlighet att hantera komplex data, samt enklast integrationsmöjligheter med andra system. Beslutet att investera i ett hållbarhetsverktyg togs i nära anslutning till att Menigos hållbarhetsredovisning skulle publiceras, så uppstartsprocessen med Position Green skedde snabbt, enkelt och med en fantastisk teamkänsla. Genom att skapa en struktur och samla all hållbarhetsdata på ett ställe har Menigo i ett nära och roligt samarbete med Position Green tagit sin hållbarhetsrapportering till nästa nivå.

Mätbarhet leder till positiva förändringar

Genom Position Green kan Menigo ta fram exakt data enkelt och snabbt vid behov, vilket resulterar i en ökad transparens inom organisationen, inte minst i arbetet med att belysa olika gap. Att kunna få fram jämförbar statistik som grundar sig på komplexa dataströmmar har lett till att de snabbt kan identifiera och analysera både vad de är bra på och var de behöver förflytta sig för att de mål som verksamheten har satt upp till år 2050 skall nås. De kan även koppla sina resultat till omorganisationer och andra förändringar. Att göra allt hållbarhetsarbete mätbart leder till en naturlig förbättringsvilja som återfinns på alla nivåer inom organisationen. Genom Position Green kan Menigo kommunicera sitt hållbarhetsarbete mer transparent än tidigare, vilket ofta möts av positiva reaktioner bland deras kunder – de kan berätta om sina resultat, framsteg och utmaningar, samt vilka åtgärder som de planerar att genomföra för att bli ännu bättre i sitt hållbarhetsarbete och för att möta sina kunders förväntningar.

Christoffer Carlsmose och Menigo som
Champions of sustainability

Vad är viktigt i er organisation för att nå era hållbarhetsmål?

”Viktigast för att vi på Menigo ska nå våra hållbarhetsmål är att vi bibehåller den genuina drivkraft som finns i bolaget. Vi har lyckats förankra vårt hållbarhetsarbete så att det inte bara drivs av eldsjälar utan är formaliserat i organisationen, på företagsledningsnivå ner i varje led. Något som jag känner stolthet för är att vi har ambitiösa och långsiktiga målsättningar både till år 2030 och till år 2050. Dessa ambitiösa och långsiktiga mål skapar värden för våra medarbetare och potentiella medarbetare att vilja arbeta hos oss, för de får en bild av var vi vill vara i framtiden och vart vi är på väg. På samma sätt säkrar vi att vi har rätt kompetens och medarbetare som värderar hållbarhetsarbetet högt. För att Menigo ska bli helt hållbara behöver vi samverka med branschkollegor och aktörer från hela vår värdekedja i gemensamma frågor för att på så sätt effektivt skapa förändring mot en hållbar utveckling.”

Vilka förebilder och goda exempel inspireras du av i ditt hållbarhetsarbete?

”Max Hamburgares hållbarhetschef Kaj Török har ett imponerande driv som inte bara entusiasmerar hans medarbetare, utan även får effekt på omvärlden. På så vis lyckas han inte bara genomföra interna förändringar utan även inspirera andra bolag till att ta ett mer ambitiöst och målinriktat grepp om sitt hållbarhetsarbete. Jag inspireras även av Johan Rockström och hans kollegor på Stockholm Resilience Center, som trots att de ofta arbetar i motvind behåller sin drivkraft och motivation i att förklara komplexa samband på ett sätt som får politiker, näringsliv och medborgare att förstå vilka globala miljömässiga utmaningar vi står inför. Vidare finns det många vardagshjältar både internt hos Menigo och bland våra branschkollegor och kunder som med sitt hållbarhetsengagemang är otroligt värdefulla för att implementera viktiga initiativ och entusiasmera vår omgivning.”

Har du några tips, idéer eller synsätt som du vill förmedla till hållbarhetskollegor på andra företag?

”Jag får ofta frågor från våra kunder kring hur de kan komma igång med sitt hållbarhetsarbete och vad ska de börja med. Mitt råd är alltid att starta med att identifiera var bolaget har störst positiv/negativ påverkan och vilka av bolagets fokusområden som kan kopplas till medarbetarnas hjärtefrågor. Genom att plocka upp medarbetarnas hjärtefrågor skapas ett driv och engagemang för hela hållbarhetsarbetet och medarbetarna blir ambassadörer som kan bära hållbarhetsarbetet på daglig basis.”

LKF och Xplorion – årets klimatsmarta boende

Det är tydligt att hållbarhetskraven och ambitionerna utvecklas kraftigt inom fastigheter och boende.   När vi läste LKFs (Lunds kommunala Fastighets...

Dryckesbranschens klimatinitiativ

I Dryckesbranschens Klimatinitiativ samarbetar Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier och Systembolaget för att mäta sina koldioxidavtryck och sätta upp individuella och gemensamma...

Maria Nila -Konsumenters efterfrågan ledde till krav på data

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med en tydlig hållbarhetsprofil....

The Absolut Company behövde högre datakvalitet

Genom Position Green har kvaliteten på vår hållbarhetsdata ökat - vilket hjälper oss att nå våra hållbarhetsmål.

Nilörngruppen – Decentraliserad organisation krävde central inrapportering

"Som kund spelar vi en aktiv roll i Position Greens utveckling. Våra behov omsätts snabbt till nya funktioner i plattformen."

Nordic Capital – Behov av datadriven hållbarhetsrapportering

Position Green gör att vi kan möta omvärldens ökade krav på datadrivet hållbarhetsarbete - och tydligt visa våra portföljbolags förflyttning.

Menigo – Krav på hållbarhetsredovisning skapade behov av verktyg

Position Green är ett fantastiskt verktyg som hjälper oss att hållbarhetsrapportera på en hög nivå!

BRA – Bolagssammanslagning krävde ett helhetsgrepp

Genom Position Green kan vi enkelt lyfta fram statistik och fakta i vår kommunikation, i samarbete med våra kunder och som...

Safegate behövde ett verktyg för skalbart hållbarhetsarbete

"Genom Position Green har vi fått en hållbarhetskultur på ADB SafeGate. Processen för att samla in och rapportera data har gått...

Midsona behövde uppnå långsiktighet

"Position Green ger oss möjligheten att styra hållbarhetsarbetet, sätta mål och kommunicera vår ambitionsivå till både våra medarbetare och vår omvärld."

AF Bostäder behövde bli resilienta

"Position Green underlättar för oss att nå våra hållbarhetsmål eftersom verktyget gör att det är enklare att följa upp och utvärdera...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.