Kundcase:
Maria Nila – Konsumenters efterfrågan ledde till krav på data

Sandra Wennesjö
Sustainability Manager, Maria Nila

Maria Nila erbjuder 100% veganska produkter producerade i Sverige med klimatkompenserade förpackningar. Företaget är även registrerade hos PETA, Vegan Society och Djurens Rätt. Med över fyrtio års erfarenhet har man i sin anläggning i Helsingborg tagit fram 100% veganska produkter som passar alla typer av hår.

www.marianila.com

Konsumenters efterfrågan ledde till krav på data

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med en tydlig hållbarhetsprofil. Sedan dess har bolaget vuxit kraftigt i takt med en ökad efterfrågan på hållbara hårvårdsprodukter. Med ett uttalat mål att Maria Nilas konsumenter ska vara säkra på att de gjort ett hållbart val, inte bara för sitt hår, utan även med hänsyn till de effekter som produkterna har på världen, såg sig Maria Nila om efter ett effektivt och trovärdigt sätt att kunna mäta och på så vis kommunicera bolagets klimatpåverkan ner på produktnivå, med ett särskilt fokus på koldioxidutsläpp. Efter att under en tid beräknat sina koldioxidutsläpp i vanliga excelfiler insåg Maria Nila att det måste finnas smidigare sätt att hantera sin hållbarhetsdata på. De hörde talas om Position Green och bokade in en träff med kundansvarig och Sustainability Advisor för att få höra mer. Plattformen visade sig vara precis vad Maria Nila hade letat efter: möjlighet att samla all hållbarhetsdata på ett ställe, få en enkel och tydlig struktur och dessutom värdefull hjälp från Position Green med att bygga upp sitt arbete i plattformen precis så som de vill ha det.

En skalbara resa med utgångspunkt i klimatpåverkan

Maria Nila använder sig av Position Green för att huvudsakligen hålla koll på sina koldioxidutsläpp. En tydlig ambition vid plattformens implementering var att bolaget ville kunna vidta både avdelningsspecifika och företagsövergripande åtgärder för att minimera sin påverkan på klimatet och att hela personalstyrkan skulle kunna involveras i det arbetet, både vad gäller rapportering i Position Green och i strategiska insatser. Att mäta sin klimatpåverkan hela vägen från råvaruproduktion till slutanvändning hos konsument är en utmaning och Position Green har implementerats med en skalbarhet i åtanke, där Maria Nila kommer att kunna utöka både sin mätprecision och mätomfattning i takt med att hållbarhetsarbetet växer. Plattformens dynamiska setup möjliggör även att de utöver sitt fokus på mätning av koldioxidutsläpp kan strukturera arbetet enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och på så vis exportera segmenterade rapporter i enlighet med ramverkets krav direkt från Position Green.

Datadrivna förbättringsåtgärder och beslut

Med hjälp av Position Green kan Maria Nila enklare registrera och följa upp sin hållbarhetsdata. Med fokus på progression får de en bra grund för att driva sitt löpande hållbarhetsarbete på ett målinriktat sätt, både i enlighet med sin interna ambitionsnivå och de krav som ISO 14001 ställer på verksamheten. Maria Nila kommer även att börja använda sig av Position Greens dashboard med grafiska visualiseringar för att regelbundet få en överblick över hur arbetet går i förhållande till sina hållbarhetsmål. På så vis kan datadriven statistik användas för att göra analyser som leder till konkreta förbättringsåtgärder. Maria Nila har en strävan att göra hållbarhetsarbetet levande i hela organisationen – med andra ord bygga engagemang för hela hållbarhetsarbetet internt. Tack vare Position Green kan Maria Nila enklare driva sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i konkreta och mätbara mål, samt fatta relevanta beslut baserade på hållbarhetsmålen.

Sandra Wennesjö och Maria Nila som Champions of sustainability

Vad är viktigt i er organisation för att nå era hållbarhetsmål?

Vi arbetar för att optimera hälsa och säkerhet för vår familj. Till vår familj räknar vi våra medarbetare, världen vi lever i och framtida generationer. Vi vill att det Maria Nila skapar och lämnar efter sig ska vara positivt för alla dessa intressenter. Vi tycker att det är viktigt att konsumenter som väljer Maria Nilas produkter ska vara säkra på att deras val bidragit till en bättre värld. Vi är stolta över att kunna erbjuda hållbara och veganska hårvårdsprodukter till marknaden och över att vi kämpar för att hela tiden bli bättre. Vi har bland annat installerat solceller på vår fabrik och vi klimatkompenserar för alla företagets koldioxidutsläpp genom att stödja trädplanteringsprojekt i Nicaragua. Vi satsar även mycket på att ge tillbaka till samhället, genom till exempel bidrag till Australiens utsatta natur och djurliv i och med de omfattande bränderna, utrotningshotade arter som noshörningar och elefanter, The Perfect World Foundation och trädplantering. Just nu fokuserar vi på att mäta vår klimatpåverkan och att utöka vårt scope. Samtidigt arbetar vi för att strukturera vårt hållbarhetsarbete enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och minimera våra koldioxidutsläpp på olika plan. Bland annat har vi infört en ny resepolicy för att minska personalens flygresor och har precis lanserat den nya ekologiska produktserien Revive med förpackningar av ocean waste plastic. Både små och stora förändringar är viktiga för att sprida positivt engagemang för hållbarhetsfrågor internt och externt. Genom datadriven mätning kan vi visa hur arbetet går gentemot våra mål och vad vi måste bli bättre på.

Vilka förebilder och goda exempel inspireras du av i ditt hållbarhetsarbete?

Max Burgers och Kaj Töröks team arbetar precis som vi mot en grönare framtid och gör det enkelt för konsumenterna att fatta medvetna klimatsmarta val. De är klimatpositiva och inspirerar till ett transparent och positivt hållbarhetsarbete. Just nu är de en förebild för oss på många sätt. Vi tycker även att Oatly har ett inspirerande hållbarhetsarbete, framför allt deras kommunikation till konsumenterna.

Har du några tips, idéer eller synsätt som du vill förmedla till hållbarhetskollegor på andra företag?

Börja med att skapa er en bild av var ni är idag, gärna med extern hjälp och nya ögon. Fokusera på er största klimatbov, men gör även små förändringar som visar för medarbetare och samarbetspartners att ni är på väg åt rätt håll och att det händer någonting. De små, tydliga framstegen håller engagemanget levande i hela organisationen och sprider ringar på vattnet.

Kundcase:
LKF och Xplorion – årets klimatsmarta boende

Det är tydligt att hållbarhetskraven och ambitionerna utvecklas kraftigt inom fastigheter och boende.   När vi läste LKFs (Lunds kommunala Fastighets...

Kundcase:
Dryckesbranschens klimatinitiativ

I Dryckesbranschens Klimatinitiativ samarbetar Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier och Systembolaget för att mäta sina koldioxidavtryck och sätta upp individuella och gemensamma...

Kundcase:
Maria Nila – Konsumenters efterfrågan ledde till krav på data

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med en tydlig hållbarhetsprofil....

Kundcase:
The Absolut Company behövde högre datakvalitet

Genom Position Green har kvaliteten på vår hållbarhetsdata ökat - vilket hjälper oss att nå våra hållbarhetsmål.

Kundcase:
Nilörngruppen – Decentraliserad organisation krävde central inrapportering

"Som kund spelar vi en aktiv roll i Position Greens utveckling. Våra behov omsätts snabbt till nya funktioner i plattformen."

Kundcase:
Nordic Capital – Behov av datadriven hållbarhetsrapportering

Position Green gör att vi kan möta omvärldens ökade krav på datadrivet hållbarhetsarbete - och tydligt visa våra portföljbolags förflyttning.

Menigo – Krav på hållbarhetsredovisning skapade behov av verktyg

Position Green är ett fantastiskt verktyg som hjälper oss att hållbarhetsrapportera på en hög nivå!

BRA – Bolagssammanslagning krävde ett helhetsgrepp

Genom Position Green kan vi enkelt lyfta fram statistik och fakta i vår kommunikation, i samarbete med våra kunder och som...

Safegate behövde ett verktyg för skalbart hållbarhetsarbete

"Genom Position Green har vi fått en hållbarhetskultur på ADB SafeGate. Processen för att samla in och rapportera data har gått...

Midsona behövde uppnå långsiktighet

"Position Green ger oss möjligheten att styra hållbarhetsarbetet, sätta mål och kommunicera vår ambitionsivå till både våra medarbetare och vår omvärld."

AF Bostäder behövde bli resilienta

"Position Green underlättar för oss att nå våra hållbarhetsmål eftersom verktyget gör att det är enklare att följa upp och utvärdera...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.