Safegate behövde ett verktyg för skalbart hållbarhetsarbete

Simon Silver
Quality Environment Director, ADB SafeGate

ADB SafeGate är en ledande aktör inom intelligenta flygplatslösningar såsom trafikplanering, kontroll-system, automatiska docknings-anslutningar och ljussättning. ADB SafeGate möjliggör att över 2500 flygplatser världen över opererar mer säkert, effektivt och hållbart.

www.safegate.se
Hållbarhetsrapport 2018
Hållbarhetsrapport 2017

ADB SafeGate behövde ett verktyg för skalbart hållbarhetsarbete

För att komma ifrån det tidskrävande fotarbete som det innebär att arbeta manuellt med hållbarhetsdata, ville ADB SafeGate implementera ett dedikerat hållbarhetsverktyg. De sökte efter något som var skalbart, som tillät ett visst antal användare och mätpunkter, samt kunde presentera statistik på ett lättbegripligt sätt. En stor vikt lades även vid att teamet bakom verktyget skulle vara öppet för att utveckla det efter verksamhetens behov – ADB SafeGate ville inte köpa ett generiskt system, utan de var ute efter ett nära och helhjärtat samarbete. Av de verktyg som utvärderades hade Position Green bäst utvecklingspotential.

Hållbarhetsdata som motor

Samarbetet mellan ADB SafeGate och Position Green startade på den svenska marknaden, men skalades snart upp. Idag används Position Green för att samla in och visualisera hållbarhetsdata från ADB SafeGates olika verksamheter i Europa, Asien och Nordamerika. Statistiken från Position Green används i deras globala styrmedel, som underlag till hållbarhetsrapporteringen, publiceras på hemsidan, som bas för varumärkesbyggande, som bevis i möten med kunder och revisorer, samt är en viktig ingrediens i etableringen av en hållbarhetskultur inom bolaget där medarbetarna är stolta över ADB SafeGates positiva samhällsbidrag.

Tillförlitlig statistik vinner kunder och sparar tid

Position Green har bidragit till en rutin, ansvarsfördelning och process för att samla in hållbarhetsdata. Det finns en stolthet inom ADB SafeGate över att ha hittat ett effektivt sätt att driva hållbarhetsarbetet på, samt att det redan syns konkreta utdelningar. Olika behov i organisationen blir uppenbara när datan visualiseras i Position Green och de kan på så sätt snabbt justera negativa trender och identifiera behov av förändringar. Den spårbara statistiken är avgörande bevis för att ADB SafeGate efterlever krav förbundet med certifieringar. Processen för att samla in och rapportera data har gått från ca 6 veckor ner till 1 vecka med hjälp av Position Green. Om de i framtiden vill mäta mer regelbundet och öka frekvensen till varje kvartal, sparar de 6 veckor x antalet användare för varje rapporteringsperiod. Användandet av Position Green bidrar till att en hållbarhetskultur befästs internt och i säljprocessen, där en förflyttning sker från teknik- till hållbarhetsfokus.

Simon Silver och ADB Safegate som
Champions of sustainability

Vad är viktigt i er organisation för att nå era hållbarhetsmål?

”De viktigaste parametrarna för att ADB SafeGate ska nå sina hållbarhetsmål är att medarbetarna samarbetar, delar med sig av data mellan avdelningarna, samt att alla i organisationen arbetar mot samma mål. Jag är stolt över samtliga produkter som hjälper ADB SafeGates kunder att uppnå sina hållbarhetsmål, men skulle gärna vilja ha mer spårbar statistik över våra kunders användning av våra produkter för att djupare kunna mäta vårt indirekta hållbarhetsbidrag. Jag ser fram emot att se hur statistiken från Position Green kan belysa hur vårt förändrade arbetssätt ger resultat även hos våra kunder.”

Vilka förebilder och goda exempel inspireras du av i ditt hållbarhetsarbete?

Swedavia driver flera av de svenska flygplatserna och kan påverka hela branschen genom att utmana sina leverantörer inom hållbarhet. Swedavia är en stark aktör som i allt större utsträckning indikerar att de vill och kommer att gå från en produktdriven inköpsstrategi till upphandlingar där hållbarhet spelar en huvudroll. Det ser jag som oerhört spännande och inspirerande!”

Har du några tips, idéer eller synsätt som du vill förmedla till hållbarhetskollegor på andra företag?

”Försök att tänka mindre produktdrivet och teknikorienterat till att prata mer om hållbarhet som den övergripande fördelen med era produkter. Lyft diskussionen en nivå till att handla om hållbarhet som den huvudsakliga kundnyttan – det blir allt viktigare för kunderna och särskilt bland de yttersta beslutsfattarna!”

LKF och Xplorion – årets klimatsmarta boende

Det är tydligt att hållbarhetskraven och ambitionerna utvecklas kraftigt inom fastigheter och boende.   När vi läste LKFs (Lunds kommunala Fastighets...

Dryckesbranschens klimatinitiativ

I Dryckesbranschens Klimatinitiativ samarbetar Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier och Systembolaget för att mäta sina koldioxidavtryck och sätta upp individuella och gemensamma...

Maria Nila -Konsumenters efterfrågan ledde till krav på data

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med en tydlig hållbarhetsprofil....

The Absolut Company behövde högre datakvalitet

Genom Position Green har kvaliteten på vår hållbarhetsdata ökat - vilket hjälper oss att nå våra hållbarhetsmål.

Nilörngruppen – Decentraliserad organisation krävde central inrapportering

"Som kund spelar vi en aktiv roll i Position Greens utveckling. Våra behov omsätts snabbt till nya funktioner i plattformen."

Nordic Capital – Behov av datadriven hållbarhetsrapportering

Position Green gör att vi kan möta omvärldens ökade krav på datadrivet hållbarhetsarbete - och tydligt visa våra portföljbolags förflyttning.

Menigo – Krav på hållbarhetsredovisning skapade behov av verktyg

Position Green är ett fantastiskt verktyg som hjälper oss att hållbarhetsrapportera på en hög nivå!

BRA – Bolagssammanslagning krävde ett helhetsgrepp

Genom Position Green kan vi enkelt lyfta fram statistik och fakta i vår kommunikation, i samarbete med våra kunder och som...

Safegate behövde ett verktyg för skalbart hållbarhetsarbete

"Genom Position Green har vi fått en hållbarhetskultur på ADB SafeGate. Processen för att samla in och rapportera data har gått...

Midsona behövde uppnå långsiktighet

"Position Green ger oss möjligheten att styra hållbarhetsarbetet, sätta mål och kommunicera vår ambitionsivå till både våra medarbetare och vår omvärld."

AF Bostäder behövde bli resilienta

"Position Green underlättar för oss att nå våra hållbarhetsmål eftersom verktyget gör att det är enklare att följa upp och utvärdera...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.