Läs mer om hur våra kunder använder
Position Green i sitt hållbarhetsarbete


Inspireras av hur några av våra ca 100 kunder använder Position Green för att rapportera, visualisera, analysera och kommunicera sitt hållbarhetsarbete.

Midsona

"Position Green ger oss möjligheten att styra hållbarhetsarbetet, sätta mål och kommunicera vår ambitionsivå till både våra medarbetare och vår omvärld."


Läs vidare

AF Bostäder

"Position Green underlättar för oss att nå våra hållbarhetsmål eftersom verktyget gör att det är enklare att följa upp och utvärdera det arbete som görs. Hållbarhet har blivit konkret!"

Läs vidare

ADB Safegate

"Genom Position Green har vi fått en hållbarhetskultur på ADB SafeGate. Processen för att samla in och rapportera data har gått från ca 6 veckor ner till 1 vecka." 

Läs vidare

Menigo

"Position Green är ett fantastiskt verktyg som hjälper oss att hållbarhetsrapportera på en hög nivå!"Läs vidare

BRA

"Genom Position Green kan vi enkelt lyfta fram statistik och fakta i vår kommunikation, i samarbete med våra kunder och som bevis för att vi efterlever certifieringskrav."

Läs vidare

Nordic Capital

"Position Green gör att vi kan möta omvärldens ökade krav på datadrivet hållbarhetsarbete - och tydligt visa våra portföljbolags förflyttning."


Läs vidare

The Absolut Company

"Genom Position Green har kvaliteten på vår hållbarhetsdata ökat - vilket hjälper oss att nå våra hållbarhetsmål."

Läs vidare

Nilörngruppen

"Som kund spelar vi en aktiv roll i Position Greens utveckling. Våra behov omsätts snabbt till nya funktioner i plattformen."

Läs vidare