Läs mer om hur våra kunder använder
Position Green i sin hållbarhetsrapportering


Inspireras av hur några av våra ca 70 kunder använder Position Green för att rapportera, visualisera, analysera och kommunicera sitt hållbarhetsarbete.

Image

"Position Green ger oss möjligheten att styra hållbarhetsarbetet, sätta mål och kommunicera vår ambitionsivå till både våra medarbetare och vår omvärld."

Läs vidare


Image

"Position Green underlättar för oss att nå våra hållbarhetsmål eftersom verktyget gör att det är enklare att följa upp och utvärdera det arbete som görs. Hållbarhet har blivit konkret!"

Läs vidare

Image

"Genom Position Green har vi fått en hållbarhetskultur på ADB SafeGate. Processen för att samla in och rapportera data har gått från ca 6 veckor ner till 1 vecka." 

Läs vidare

Image

"Position Green är ett fantastiskt verktyg som hjälper oss att hållbarhetsrapportera på en hög nivå!"

Läs vidareImage

"Genom Position Green kan vi enkelt lyfta fram statistik och fakta i vår kommunikation, i samarbete med våra kunder och som bevis för att vi efterlever certifieringskrav."

Läs vidare