Webinar: ESG Ratings – En sammanfattning

Julia Holm12 mars, 2021

Den 10:e mars höll Position Green, med Paulina Björk, Head of Sustainability i spetsen – Ett webinar om ESG Ratings tillsammans med experter från tre olika bolag med olika perspektiv från och erfarenheter av att arbeta med ESG Ratings.

I panelen deltog:

Karin Björk, Senior Sustainability Consultant hos Grant Thornton

Anette Andersson, Senior Sustainability Investment Specialist hos SEB

Fredrik Ljungdahl, ESG/Sustainability Advisor & Controller på Wihlborgs Fastigheter

Karin Björk var tidigare Head of Business Development Nordics på ESG Ratings-företaget Sustainalytics och byggde upp deras nordiska kundbas för ESG Ratings, vilket i webinaret bidrog till en gedigen inblick i hur man arbetar med ESG Ratings från rating aktör-hållet.

Anette Andersson har arbetat i finansbranschen sedan 1990 och fokuserat på hållbara investeringar de senaste 15 åren. Hennes expertis och erfarenhet på området gav oss en intressant bild av hur man hanterar ESG Ratings som bank, finansiell rådgivare eller investerare.

Fredrik Ljungdahl har en bakgrund som hållbarhetskonsult på PwC och KPMG, samt är forskare och universitetslärare i företagsekonomi och hållbarhet. Fredrik bidrog med ett perspektiv från näringslivet med konkreta exempel på exempelvis erfarenheten av att bli bedömda av Sustainalytics på Wihlborgs Fastigheter.

Förutom matnyttig information från våra experter fick vi med oss många intressanta frågeställningar och reflektioner från mer än 50 gäster – jättekul att intresset var så stort! Nya idéer och frågeställningar på ämnet väcktes dessutom under webinaret – så vi ser fram emot en fortsättning.

Bakgrund

Bakgrunden till webinaret mynnar i att vi på Position Green i vårt dagliga arbete stöter på många bolag, både nationella och internationella och av olika storlek som allt oftare lyfter just ämnet ESG Ratings. Vi ser också tydliga trender och utökning av rapportering kopplat till just bolagens resultat av ESG ratings.

I många fall kan det vara att man väljer att rapportera enligt fler standards då man fått en lägre rating för att man valt en annan rapporteringsstandard tidigare. Vi möter också en hel del frustration där då många av bolagens hållbarhetschefer menar att de gör så mycket som inte syns eller täcks upp i ratingen, samt en stor osäkerhet kring vilken data som är relevant att rapportera. Dessutom menar många att de sällan får veta vad som faktiskt ligger som grund till ratingen, och väldigt sällan får någon återkoppling när ratingen är genomförd. 

Dessa utmaningar och hur man som bolag bör hantera ESG Ratings diskuterade vi på webinaret. Men först och främst;

Vad innebär ESG Ratings? 

ESG Ratings är en av de mest använda typerna av ESG-analys globalt, och ger helt enkelt ett bolag ett betyg, en rating, på hur de ligger till utifrån Environmental (E), Social (S) och Corporate Governance (G) hållbarhet. De tre största aktörerna inom ESG Ratings är amerikanska: MSCI, Sustainalytics och ISS. Det finns olika typer av metoder för olika ESG Rating aktörer,  exempelvis kan de ta hjälp av analytiker, AI, outsourcade analyser, eller en blandning av dessa. 

Analysen görs utifrån års- och hållbarhetsrapporter, nyhetsartiklar och rapportering till industriorganisationer och storleken på företaget avgör mängden analystid – d.v.s; stora företag rankas på fler indikatorer än mindre företag. 

Det har tidigare inte funnits någon branschstandard kring hur man jobbar med ESG Ratings, men nu har EU tagit fram en gemensam standard gällande praxis. De tre främsta ramverken inom denna standard som kommer att påverka varje enskild finansiell aktör på  marknaden är EU Taxonomin, Disclosureförordningen samt Benchmarkförordningen.

Det är främst EU-Taxonomins 6 miljömål som kommer att påverka framåt: 

Begränsning av klimatförändringarna

Anpassning till klimatförändringarna

Ett hållbart utnyttjande och skydd av våra marina miljöer

Övergång till en cirkulär ekonomi – avfallshantering och återvinning

Begränsning av föroreningar

Skydd av biologisk mångfald

Vem omfattas av ESG Ratings?

Alla bolag som är en del av de mest använda globala, regionala eller lokala marknadsindex får en ESG Rating. Olika ESG aktörer gör ESG Ratings med olika fokus, exempel på några av de vanligare inriktningarna är:

Bransch-/ämnesinriktade ESG-ratings, t.ex. CDP och Gresb

Övriga/generiska ESG-ratings, t.ex. ISS, Sustainalytics och MSCI

Investerare/ägare som själva utvärderar, t.ex. EUs Taxonomi

Brokers (bankernas egna analytiker) som gör sina egna ESG ratings

Hur är ESG Ratings uppbyggda?

Varje industri har en specifik mall med väsentliga frågor/teman (Key ESG Issues) t.ex. pollution och waste, product safety och quality, supply chain labour standards. Mallarna har ett antal indikatorer grupperade under varje tema som representerar E, S och G-perspektiven. Varje indikator har en vikt utifrån hur relevant den är i ett företags/industri-perspektiv och poängsätts utifrån företagets arbete enligt specifika kriterier. Kontroverser ger minuspoäng. Indikatorernas poäng aggregeras till ett samlat betyg – ESG Ratingen.

Vilka utmaningar ställs man för gällande ESG Ratings?

Vi märker stor frustration kring att olika ESG Rating aktörer ger olika ratings till olika bolag, att det finns en allmän känsla av att aktörerna inte är överens. Det grundar sig i att de helt enkelt lägger fokus på olika parametrar. Fredrik från Wihlborgs påpekar också att i vissa fall möts man av svåra (eller felställda) frågor som kräver att helt nya underlag tas fram för rapporteringen. Han menar vidare att det kan vara svårt att föra en meningsfull dialog med anonyma ESG-analytiker som ibland är dåligt pålästa, och att feedback kring ratingen kan vara mycket bristfällig.

Då de största aktörerna är amerikanskägda är de till exempel dåligt insatta i en svensk marknad och lägger fokus på områden som inte är relevanta i Sverige, som att man exempelvis inte har en tydlig nog Whistleblowing-process enligt amerikanska mått mätt, ett exempel som också togs upp av Fredrik från Wihlborgs. Aktörerna är dessutom inte sällan relativt generiska och storleksblinda; Wihlborgs som är ett medelstort svenskt företag jämförs till exempel med fastighetsbolag från Hongkong. 

Anette från SEB påpekade att det med den nya klassificeringen inom EU krävs ännu tydligare kommunikation till kunder och frågan kring hur man ska uppfylla lagstiftningen ställs. SEB måste som finansiell aktör kunna tala om exakt hur mycket av en viss fond som är hållbar och måste kunna få den informationen från bolagen som de investerar i. Samtidigt vet inte ens finansinspektionen hur vi ska handskas med detta.

Vilka lärdomar tar vi med oss framåt?

  • FÖRLIKA er med att rating aktörer har olika input, det är så det ser ut. Vi bör titta på hållbarhetsbetyg på samma sätt som finansiell analys, det är EN input av många.
  •  VÄSENTLIGHET – Glöm inte er egen agenda! Ni har insikt i vad ni kan göra bäst och vad som är mest relevant för er.

”Det jag saknar är en one pager, precis som det finns på finansiella nyckeltal – som sammanfattar ett bolags 10 viktigaste punkter när det kommer till hållbarhetsdata.” Anette Andersson, SEB.

  • KOMMUNIKATION är key – se till så att relevant data är lättillgänglig. Det är omöjligt att svara på exakt vilken data man som bolag ska ha tillgänglig för att få ett bättre resultat, då det beror på rating aktör och vilken metod de använder sig av i ratingen. Fokusera på att synliggöra er viktigaste data, så i det fall en rating aktör använder sig av exempelvis AI kan denne hitta relevant information utan att ha kommunicerat direkt med dig.

Under webinarets diskussionsdel berördes också en rapport avseende ESG Ratings påverkan på kursutveckling på bolag utförd av KTH – vill du läsa mer om den hittar du den HÄR

Missade du webinaret och vill se det i efterhand? Då finns det inspelat HÄR.

Hör gärna av er till Paulina Björk om ni vill diskutera ert eget arbete med ESG Ratings eller om ni har frågor eller vidare input kring ämnet inför framtida webinars.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev (längst ner på denna sida) för att få tillgång till mer kunskap och inbjudan till framtida webinars.

Se inspelningen av vårt webinar: Från avfall till cirkulär resurshantering

Detta Webinar är nu genomfört – länk till inspelningen hittar du här Lär er hur ni som bolag kan bli mer...

Ladda ner vår guide till den gröna taxonomin

Att säga att den gröna taxonomin medfört ökat intresse för hållbarhetsarbete är ingen överdrift. Många verksamheter söker därför efter kunskap och...

EU taxonomin – detta behöver du veta – uppdatering maj 2021

Den 21a april antogs en första del av Taxonomin som gäller de två första miljömålen; Begränsning av klimatförändringar och Anpassning till...

Intervju: Så möts effektivitet och långsiktighet i Nolatos och Hexpols hållbarhetsarbete

Både Nolato och Hexpol är bolag med en industriell profil och ett tydligt hållbarhetsfokus. Vid närmare anblick är det tydligt att...

Data i hållbarhetsarbetet – Ett case med Humlegården Fastigheter

Paulina Björk, Head of Sustainability på Position Green och Mattias Svensson, Chef Hållbar utveckling på Humlegården fastigheter pratar om data i...

Webinar: ESG Ratings – En sammanfattning

Den 10:e mars höll Position Green, med Paulina Björk, Head of Sustainability i spetsen – Ett webinar om ESG Ratings tillsammans...

Webinar: ESG Ratings – Hur fungerar det?

I stort sett alla branscher påverkas av tydligare hållbarhetskrav från bland annat ägare, kunder och investerare. ESG Ratings har under de...

Nytt samarbete: Emissionsfaktorer för livsmedel från RISE finns nu i Position Green

På Position Green vill vi att hållbarhetsarbetet skall vara effektivt och tillförlitligt. För att nå bästa möjliga resultat för våra användare...

Ny visualisering av hållbarhetsutveckling för leverantörer och bolagsinnehav i Position Green

Nyligen lanserade vi den nya modell som vi tillsammans med E.ON tagit fram för att visualisera fastighetsrelaterad hållbarhetsdata. Nästa visualisering som...

Blåkläder – datadrivet hållbarhetsarbete med fokus på livscykeln

Blåkläders hållbarhetsarbete intresserar oss av flera skäl: Man har tydligt profilerat sig som hållbara och lyft fram sitt hållbarhetsarbete, men med...

Ny visualisering av hållbarhetsdata för fastigheter framtagen tillsammans med E.ON

Att ha tillförlitlig och väl strukturerad data för hållbarhetsarbete är någonting som vi på Position Green alltid har haft i fokus....

Webinar för bygg- och fastighetsbranschen: Effektivt arbete med klimatdeklarationer och insamling av data

Detta webinar är redan genomfört. Vill du få tillgång til inspelningen?  Använd formuläret nedan – så återkommer vi till dig! Innehåll:...

Introduktion till TCFD

Ladda ner guiden ”Introduktion till TCFD”

När vår Sustainability Advisor Sabina skrev en första introduktion kring TCFD såg vi ett jättestort intresse. Att förstå inte bara hur...

Intervju: Så gör du en bra hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsarbetet resultat sammanfattas för många verksamheter i en hållbarhetsredovisning. Det blir både ett tillfälle att stämma av årets utfall och ett...

EU’s nya taxonomi – en uppdatering

Om du arbetar inom hållbarhet eller i finanssektorn kan du knappast ha missat EU´s nya taxonomi. Kortfattat handlar den om att...

Hållbarhet och marknadsföring – vad man får (och inte får) säga om sitt hållbarhetsarbete

Att kommunicera hållbarhetsarbete är inte helt okomplicerat. Samtidigt som många bolag gör stora framsteg utan att kommunicera detta är det inte...

Tips till dig som börjar hållbarhetsrapportera 2020

2020 har varit ett spännande år utöver det vanliga på många sätt. Hoppas alla är lika exalterade som vi på Position...

Hampus Jakobsson, Pale Blue Dot

Intervju: Pale Blue Dot – En fond fokuserad på tidiga bolag inom klimatutmaningen

Inom hållbarhet dyker det löpande upp nya bolag och idéer som vill bidra till att lösa klimatutmaningen. Några av dessa klarar...

Intervju: Så arbetar BIMobject för att hjälpa byggindustrin minska sina CO2-utsläpp

Transporter, livsmedel och energiproduktion kommer ofta i fokus när det gäller att reducera CO2-utsläpp. Även byggindustrin har mycket stora möjligheter att...

Förbeställ guiden ”Så fungerar TCFD – detta behöver du veta”

Introduktionen är nu klar – ladda ner ”Introduktion till TCFD” här. När vår Sustainability Advisor Sabina skrev en första introduktion kring...

Nyanställda inom hållbarhetsarbete på Position Green

Vi fortsätter växa och välkomnar nya kollegor

Den förste september växer vi med ytterligare 6 anställda. Nyanställningarna kommer efter en fortsatt kraftig tillväxt på över 100% och stärker...

Vårt webinar om Science Based Targets

Webinar om Science Based Targets – en kort sammanfattning

I juni anordnade Position Green och konsultfirman 2050 ett webinar kring Science Based Targets (SBT). Deltagande var representanter för ett flertal...

Inköpsarbetet är centralt i hållbarhetsarbetet. Diagram som visar utsläpp i Sverige resp utlandet

Så lyckas inköpsavdelningen med hållbarhetsarbetet

I denna artikel går vi in på varför företagens inköpsfunktion i kombination med dess hållbarhetsarbete är central, och tips på hur...

Lättare för konsumenterna att handla medvetet på Coop – lanserar hållbarhetsdeklarationer

Livsmedelskonsumentens totala påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, styrs i stor utsträckning av inköpsbeslut. Det har tidigare varit en utmaning för konsumenter att...

Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD)

Position Greens Sustainability Advisor Sabina Nordén introducerar våra läsare till Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD) och kommer med...

introduktion-till-effektiv-hallbarhetsrapportering-cover

Ladda ner guiden ”Introduktion till effektiv hållbarhetsrapportering”

Vi är glada över att kunna dela vår snabbguide inom hållbarhetsrapportering med dig. Syftet med denna första upplaga är att kunna hjälpa...

erik-huss

Intervju: Erik Huss, Husstainability

Vårt samhälle befinner sig just nu i en omfattande pandemi vars effekter vi i detta tidiga skede har svårt att sia...

AF Bostäder – 100% fossilbränslefria år 2020

Få ämnen engagerar så mycket idag som ämnet hållbarhet. I samarbete med Miljö & Utveckling publicerar Position Green en artikelserie med...

EUs nya taxonomi – detta behöver du veta

Taxonomi - detta måste du veta om du arbetar med hållbarhet eller investeringar

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapportering – vad innehåller en hållbarhetsredovisning?

Vad innehåller en hållbarhetsredovisning? För att hålla isär begreppen redan nu: Hållbarhetsrapportering avser den process där man samlar in och sammanställer...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapport: Rätt data är nyckeln

Mätning är oerhört centralt för den som vill nå sina mål och röra sig framåt. I en hållbarhetsrapport är detta själva...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Så kommer ni igång med effektiv hållbarhetsrapportering

Detta är en artikel från vår guide för är att hjälpa dig som skall börja med hållbarhetsrapportering, för en effektivare start...

Maria Nila – en hållbar förflyttningsresa

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med tydlig hållbarhetsprofil. Sedan...

GHG – Greenhouse gas protocol

GHG – Greenhouse gas protocol Kategoriseringar av växthusgaser och uppdelning enligt scope Denna artikel är en översiktlig kategorisering av växthusgaser enligt...

El-effekt bör kosta skjortan för planetens skull

Energiområdet är ett väldigt komplext område och det har nog inte undgått någon att i synnerhet el-effektfrågan får ökad uppmärksamhet. Essensen...

Intervju: Ulrika Hasselgren, Global Head of Sustainability & Impact Investment på Danske Bank

Hur ser ett investerarperspektiv ut vad gäller bolags värdering, risker och utmaningar kopplat till hållbarhetsarbetet: går det att jämföra bolag åt...

Apsis hållbarhetsarbete – en resa mot noll nettoutsläpp

APSIS – en snabb resa mot Noll Nettoutsläpp Den digitala marknadsföringsplattformen APSIS har påbörjat en spännande resa som syftar till att...

GRI standarder översatta till svenska

GRI standarder översatta till svenska

GRI (Global reporting initiative) standarder översatta till svenska GRI Sustainability reporting standards (GRI standards) hjälper företag, myndigheter och andra organisationer att...

Exempel på verktyg som ersätter mallar vid hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering

Mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning?

Använda mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning? Så här tänker vi Arbete med hållbarhetsrapportering enligt GRI eller andra standarder är...

Intervju: Christian Jansson, grundare och VD för Godsinlösen AB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Nerladdninsgbar bok: Klimatinfo för alla

Ladda ner boken Klimatinfo för alla Vi är stolta över att kunna dela den användbara boken Klimatinfo för alla, med dig....

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Intervju: Magnus Alfredsson, Grundare av Proethos

Ett enkelt och kraftfullt sätt att förbättra din klimatpåverkan är att se till att de pengar som man sparar används rätt...

Intervju: Daniel Nord, VD på arkitektfirman FOJAB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Risker med att inte arbeta hållbart

När vi diskuterar hållbarhetsarbete handlar det ofta om globala risker eller behovet att möta lagstiftning och regelverk. Dessa perspektiv är viktiga...

Är det nu hållbart företagande blir mainstream?

Det händer mycket inom hållbarhet just nu. För bara något år sedan verkade det som att hållbart företagande var en nisch...

Andrahandseffekterna av hållbart företagande

Ett perspektiv vid hållbara beslut är att dessa kan ha en stark andrahandseffekt – om än i en mer långsiktig form....

Så lyckas du med möten på distans för hållbart företagande

En personlig erfarenhet är att många möten i ett bolag sker av slentrian istället för ett reellt behov. Dessutom är de...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Investeringar och hållbart företagande

Min bakgrund är som entreprenör med två lyckade bolag inom IT-branschen. En sak som hjälpt mig hitta rätt är att förstå...

Hållbart företagande – så intresserar och behåller du rätt personal

Tre företeelser berättades ungefär samtidigt för mig hösten 2018: Det stora arkitektkontoret som skulle på utbildningsresa, men där en en tredjedel...

Hållbarhetslagen 2016 – krav på hållbarhetsrapportering

Nya Hållbarhetslagen gäller från den 1 december 2016 Vad? Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.