Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD)

Sabina Nordén3 juni, 2020

Position Greens Sustainability Advisor Sabina Nordén introducerar våra läsare till Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD) och kommer med allmänna tips till de som vill applicera dem i sin verksamhet.

Vad är TCFD?

TCFD står för Taskforce on Climate-related Financial Disclosure och är ett ramverk som syftar till att vägleda organisationer i arbetet med att identifiera sina klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. Genom tillämpning av TCFD får organisationer en utökad förståelse för vilka finansiella implikationer klimatförändringarna har för verksamheten. Detta samtidigt som ramverket underlättar arbetet med att bygga robusta strategier för att hantera dessa klimatrelaterade risker. Intressant med TCFD är att ramverket fokuserar på hur klimatförändringarna påverkar verksamheten, tillskillnad från de flesta andra standarder med koppling till klimatfrågan, som istället belyser verksamhetens påverkan på klimatet. TCFD:s rekommendationer tar avstamp i styrning, strategi, riskhantering, mål och mätetal. Inom dessa områden lyfts frågor om hur verksamheten hanterar och utvärderar sina klimatrelaterade finansiella risker, både fysiska risker såväl som omställningsrisker. Grundtanken är att rapportering enligt TCFD:s rekommendationer ska integreras i redan befintlig finansiell rapportering, exempelvis i en årsredovisning.

Vilka organisationer kan rapportera enligt TCFD?

TCFD är ett generellt ramverk och kan därför tillämpas av alla typer av organisationer, från stora till små. Positivt är också att de flesta andra kända standarder, som berör klimatfrågan, är delvis anpassade till TCFD:s rekommendationer. Detta förenklar integreringen av TCFD i ett redan existerande rapporteringsformat.

Varför ska organisationer rapportera enligt TCFD:s rekommendationer?

Jag tror att organisationer som inte beaktar följderna av en ökande global medeltemperatur riskerar att göra strategiska misstag. Jag tycker att TCFD är ett bra ramverk eftersom att det verkligen sätter klimatfrågan på agendan och driver ett proaktivt och långsiktigt klimatarbete, som genomsyrar hela organisationen. Att ramverket innehåller krav på scenarioanalyser, mätetal och målsättningar uppmuntrar organisationer att aktivt arbeta för att ständigt utvärdera och förbättra sin prestanda i relation till klimatfrågan. På grund av ramverkets långsiktiga natur tycker jag att TCFD är ett bra komplement till andra standarder, som ofta återger det redan genomförda hållbarhetsarbetet och inte har lika mycket fokus på arbetet framåt.

Har du några rekommendationer till organisationer ska sätta igång rapportering enligt TCFD?

Börja med att kartlägga vad ni redan rapporterar. Om ni rapporterar enligt någon annan standard kopplad till klimatfrågan är chansen ganska stor att ni redan rapporterar enligt en del av TCFD:s rekommendationer. Lär er också av andra. Det finns ett antal organisationer som är skickliga på att rapportera enligt TCFD. Det kan även vara bra att ta del av TCFD:s ”Status Report” där lärdomar kring TCFD-rapportering sammanställs varje år. TCFD har även satt upp en ”Knowledge Hub” där ni hittar bra vägledande dokument.

Lättare för konsumenterna att handla medvetet på Coop – lanserar hållbarhetsdeklarationer

Livsmedelskonsumentens totala påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, styrs i stor utsträckning av inköpsbeslut. Det har tidigare varit en utmaning för konsumenter att...

Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD)

Position Greens Sustainability Advisor Sabina Nordén introducerar våra läsare till Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD) och kommer med...

introduktion-till-effektiv-hallbarhetsrapportering-cover

Ladda ner guiden ”Introduktion till effektiv hållbarhetsrapportering”

Vi är glada över att kunna dela vår snabbguide inom hållbarhetsrapportering med dig. Syftet med denna första upplaga är att kunna hjälpa...

erik-huss

Intervju: Erik Huss, Husstainability

Vårt samhälle befinner sig just nu i en omfattande pandemi vars effekter vi i detta tidiga skede har svårt att sia...

AF Bostäder – 100% fossilbränslefria år 2020

Få ämnen engagerar så mycket idag som ämnet hållbarhet. I samarbete med Miljö & Utveckling publicerar Position Green en artikelserie med...

EUs nya taxonomi – detta behöver du veta

Taxonomi - detta måste du veta om du arbetar med hållbarhet eller investeringar

Hållbarhetsrapportering – vad innehåller en hållbarhetsredovisning?

Vad innehåller en hållbarhetsredovisning? För att hålla isär begreppen redan nu: Hållbarhetsrapportering avser den process där man samlar in och sammanställer...

Så kommer ni igång med effektiv hållbarhetsrapportering

Detta är en artikel från vår guide för är att hjälpa dig som är igång eller skall börja med hållbarhetsrapportering, för...

Maria Nila – en hållbar förflyttningsresa

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med tydlig hållbarhetsprofil. Sedan...

El-effekt bör kosta skjortan för planetens skull

Energiområdet är ett väldigt komplext område och det har nog inte undgått någon att i synnerhet el-effektfrågan får ökad uppmärksamhet. Essensen...

Intervju: Ulrika Hasselgren, Global Head of Sustainability & Impact Investment på Danske Bank

Hur ser ett investerarperspektiv ut vad gäller bolags värdering, risker och utmaningar kopplat till hållbarhetsarbetet: går det att jämföra bolag åt...

Apsis hållbarhetsarbete – en resa mot noll nettoutsläpp

APSIS – en snabb resa mot Noll Nettoutsläpp Den digitala marknadsföringsplattformen APSIS har påbörjat en spännande resa som syftar till att...

GRI standarder översatta till svenska

GRI (Global reporting initiative) standarder översatta till svenska För att underlätta för användare av Position Green hjälper vi våra kunder med...

Exempel på verktyg som ersätter mallar vid hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering

Mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning?

Använda mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning? Så här tänker vi Arbete med hållbarhetsrapportering enligt GRI eller andra standarder är...

Intervju: Christian Jansson, grundare och VD för Godsinlösen AB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Nerladdninsgbar bok: Klimatinfo för alla

Ladda ner boken Klimatinfo för alla Vi är stolta över att kunna dela den användbara boken Klimatinfo för alla, med dig....

Intervju: Magnus Alfredsson, Grundare av Proethos

Ett enkelt och kraftfullt sätt att förbättra din klimatpåverkan är att se till att de pengar som man sparar används rätt...

Intervju: Daniel Nord, VD på arkitektfirman FOJAB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Risker med att inte arbeta hållbart

När vi diskuterar hållbarhetsarbete handlar det ofta om globala risker eller behovet att möta lagstiftning och regelverk. Dessa perspektiv är viktiga...

Är det nu hållbart företagande blir mainstream?

Det händer mycket inom hållbarhet just nu. För bara något år sedan verkade det som att hållbart företagande var en nisch...

Andrahandseffekterna av hållbart företagande

Ett perspektiv vid hållbara beslut är att dessa kan ha en stark andrahandseffekt – om än i en mer långsiktig form....

Så lyckas du med möten på distans för hållbart företagande

En personlig erfarenhet är att många möten i ett bolag sker av slentrian istället för ett reellt behov. Dessutom är de...

Investeringar och hållbart företagande

Min bakgrund är som entreprenör med två lyckade bolag inom IT-branschen. En sak som hjälpt mig hitta rätt är att förstå...

Hållbart företagande – så intresserar och behåller du rätt personal

Tre företeelser berättades ungefär samtidigt för mig hösten 2018: Det stora arkitektkontoret som skulle på utbildningsresa, men där en en tredjedel...

Hållbarhetslagen 2016 – krav på hållbarhetsrapportering

Nya Hållbarhetslagen gäller från den 1 december 2016 Vad? Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.