Så kommer ni igång med effektiv hållbarhetsrapportering

Anders Frankel23 april, 2020

Detta är en artikel från vår guide för är att hjälpa dig som är igång eller skall börja med hållbarhetsrapportering, för en effektivare start och arbetsprocess – och undvika de vanligaste misstagen.

Varför hållbarhetsrapportering?

En organisation kan hållbarhetsrapportera av olika skäl:

  • Etiska
  • Som en del av varumärkesarbetet
  • För att riskminimera
  • För att möta legala krav

Detta är inte helt separerade områden – utan de hänger tydligt samman. Oavsett prioriteringar mellan dessa områden stärker hållbarhetsarbetet verksamheten samtliga områden.

Hållbarhetsrapportering – det etiska perspektivet 

Allt fler bolag ser att de inte kan existera med vinstmaximering som enda agenda. Långsiktiga ägare, bolagsledningar och anställda inser att det inte är försvarbart att driva företag på sätt som leder till miljöförstöring och klimatförändringar.

Ett perspektiv på detta finns hos amerikanska “Business roundtable” som nyligen definierade om vad man anser vara syftet med ett företag. Tidigare var fokus endast om att maximera avkastning för aktieägarna – den uppdaterade versionen har ett betydligt bredare ansvar – inklusive ansvar för personalens välbefinnande och hållbarhetsfrågor.

Läs mer här: https://opportunity.businessroundtable.org/ourcommitment/

Varumärket

Klimatutmaningen påverkar i ökande grad konsumenters och verksamheters inköp och leverantörsval. Detta är sannolikt ett av de enklaste sättet att påverka – med marknaden som verktyg.

För arbetsgivare finns även tecken på att verksamheter som tar hållbarhetsarbetet på allvar lättare kan rekrytera de bästa talangerna. Hållbarhtsrapportering blir en naturlig del av detta arbete.

I en enkät genomförd av Manpower 2019 tyckte 85% av respondenterna att det var viktigt att arbetsgivaren tog ett klimatansvar samtidigt som 16% hade låtit bli att söka jobb hos företag som de inte tyckte tog tillräckligt ansvar.

Riskminimering

Det är svårt att förutsäga alla utmaningar och möjligheter som en verksamhet ställs inför. När detta skrivs (april 2020) har ett Coronavirus spridit sig över världen vilket medför stora, oväntade konsekvenser för såväl individer som verksamheter. 

Även global uppvärmning kommer att ha en påverkan och medföra ökade krav inom hållbarhet. Med vilken hastighet klimatfrågan kommer att påverka konsumenters beteende och legala krav vet vi inte – men vi kan vara säkra på att det kommer att hända. Hållbarhtsrapportring blir en viktig del i att förbättra verksamhetens förutsättningar att hantera detta.

Bolag som kortsiktigt vinstmaximerar på bekostnad av miljö- och klimatansvar kan kortsiktigt vara lönsamma, men riskerar att bli omkörda eller åka på oväntade smällar. 

Ett genomtänkt hållbarhetsarbete, baserat på en väl fungerande hållbarhetsrapportering hjälper bolaget att navigera kommersiella och legala utmaningar på ett effektivt sätt.

Det legala perspektivet

Redan idag finns krav på större bolag att producera hållbarhetsrapportera och skapa en hållbarhetsredovisning.

Företag som uppfyller mer än ett av följande villkor (under de två senaste fastställda räkenskapsåren) som ska upprätta en hållbarhetsredovisning 

  • Medelantalet anställda > 250
  • Balansomslutning > 175 miljoner kronor
  • Nettoomsättning > 350 miljoner kronor

Det faller sig kanske naturligt att man initialt ser kravet på hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning som en administrativ pålaga. Dock, för den med god förståelse för såväl de möjligheter som de risker som omställningen medför bli denna rapportering ett möjlighet att ge bolaget ett viktigare syfte för anställda och kunder och hålla det ett steg före i några av de utmaningar som väntar.

Mer information om de formella kraven kring hållbarhetsrapportering hittar du hos Bolagsverket, klicka här för att komma direkt till informationen.

Lättare för konsumenterna att handla medvetet på Coop – lanserar hållbarhetsdeklarationer

Livsmedelskonsumentens totala påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, styrs i stor utsträckning av inköpsbeslut. Det har tidigare varit en utmaning för konsumenter att...

Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD)

Position Greens Sustainability Advisor Sabina Nordén introducerar våra läsare till Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD) och kommer med...

introduktion-till-effektiv-hallbarhetsrapportering-cover

Ladda ner guiden ”Introduktion till effektiv hållbarhetsrapportering”

Vi är glada över att kunna dela vår snabbguide inom hållbarhetsrapportering med dig. Syftet med denna första upplaga är att kunna hjälpa...

erik-huss

Intervju: Erik Huss, Husstainability

Vårt samhälle befinner sig just nu i en omfattande pandemi vars effekter vi i detta tidiga skede har svårt att sia...

AF Bostäder – 100% fossilbränslefria år 2020

Få ämnen engagerar så mycket idag som ämnet hållbarhet. I samarbete med Miljö & Utveckling publicerar Position Green en artikelserie med...

EUs nya taxonomi – detta behöver du veta

Taxonomi - detta måste du veta om du arbetar med hållbarhet eller investeringar

Hållbarhetsrapportering – vad innehåller en hållbarhetsredovisning?

Vad innehåller en hållbarhetsredovisning? För att hålla isär begreppen redan nu: Hållbarhetsrapportering avser den process där man samlar in och sammanställer...

Så kommer ni igång med effektiv hållbarhetsrapportering

Detta är en artikel från vår guide för är att hjälpa dig som är igång eller skall börja med hållbarhetsrapportering, för...

Maria Nila – en hållbar förflyttningsresa

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med tydlig hållbarhetsprofil. Sedan...

El-effekt bör kosta skjortan för planetens skull

Energiområdet är ett väldigt komplext område och det har nog inte undgått någon att i synnerhet el-effektfrågan får ökad uppmärksamhet. Essensen...

Intervju: Ulrika Hasselgren, Global Head of Sustainability & Impact Investment på Danske Bank

Hur ser ett investerarperspektiv ut vad gäller bolags värdering, risker och utmaningar kopplat till hållbarhetsarbetet: går det att jämföra bolag åt...

Apsis hållbarhetsarbete – en resa mot noll nettoutsläpp

APSIS – en snabb resa mot Noll Nettoutsläpp Den digitala marknadsföringsplattformen APSIS har påbörjat en spännande resa som syftar till att...

GRI standarder översatta till svenska

GRI (Global reporting initiative) standarder översatta till svenska För att underlätta för användare av Position Green hjälper vi våra kunder med...

Exempel på verktyg som ersätter mallar vid hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering

Mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning?

Använda mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning? Så här tänker vi Arbete med hållbarhetsrapportering enligt GRI eller andra standarder är...

Intervju: Christian Jansson, grundare och VD för Godsinlösen AB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Nerladdninsgbar bok: Klimatinfo för alla

Ladda ner boken Klimatinfo för alla Vi är stolta över att kunna dela den användbara boken Klimatinfo för alla, med dig....

Intervju: Magnus Alfredsson, Grundare av Proethos

Ett enkelt och kraftfullt sätt att förbättra din klimatpåverkan är att se till att de pengar som man sparar används rätt...

Intervju: Daniel Nord, VD på arkitektfirman FOJAB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Risker med att inte arbeta hållbart

När vi diskuterar hållbarhetsarbete handlar det ofta om globala risker eller behovet att möta lagstiftning och regelverk. Dessa perspektiv är viktiga...

Är det nu hållbart företagande blir mainstream?

Det händer mycket inom hållbarhet just nu. För bara något år sedan verkade det som att hållbart företagande var en nisch...

Andrahandseffekterna av hållbart företagande

Ett perspektiv vid hållbara beslut är att dessa kan ha en stark andrahandseffekt – om än i en mer långsiktig form....

Så lyckas du med möten på distans för hållbart företagande

En personlig erfarenhet är att många möten i ett bolag sker av slentrian istället för ett reellt behov. Dessutom är de...

Investeringar och hållbart företagande

Min bakgrund är som entreprenör med två lyckade bolag inom IT-branschen. En sak som hjälpt mig hitta rätt är att förstå...

Hållbart företagande – så intresserar och behåller du rätt personal

Tre företeelser berättades ungefär samtidigt för mig hösten 2018: Det stora arkitektkontoret som skulle på utbildningsresa, men där en en tredjedel...

Hållbarhetslagen 2016 – krav på hållbarhetsrapportering

Nya Hållbarhetslagen gäller från den 1 december 2016 Vad? Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.