Risker med att inte arbeta hållbart

Anders Frankel12 november, 2019

När vi diskuterar hållbarhetsarbete handlar det ofta om globala risker eller behovet att möta lagstiftning och regelverk. Dessa perspektiv är viktiga och det globala perspektivet med klimatförändringar kan knappast överskattas. 

Många bolag börjar nu ta hållbarhetsarbete på allvar, några gör det pliktskyldigast, vissa  som ett marknadsföringsprojekt och ytterligare några duckar frågan helt.

Det som många (framför allt i den sista kategorin) missar är affärsriskerna förknippade med att inte göra ett bra hållbarhetsarbete.

Riskerna är många, men kan i huvudsak delas upp i:

  • Personalrisker
  • Varumärke och försäljning
  • Lagar och skatter
  • Tillgång till kapital och försäkringar
  • Produktskiften

(Ja, riskerna i att globala klimateffekter kraftigt omkullkastar näringslivet är absolut centrala, men det får bli en separat artikel).

Personalrisker
Inte ens Google (med sitt motto ”do no evil”) klarar sig undan detta. I november 2019 gick ett antal anställda ut och krävde nollutsläpp senast 2030. Här är det alltså inte fokus på att kompensera – utan att få bort utsläppen från början.

Det finns en bra artikel om detta här: https://www.engadget.com/2019/11/05/google-workers-open-letter-zero-emissions-2030/

Värt att notera är att uppropet även gäller att man skall vägra leveranser av t.ex. AI-tjänster till oljebolag och sluta ge bidrag till lobbygrupper som bidragit till att USA drog sig ur klimatavtalet.

Medan detta är ett specifikt exempel så har det tydliga paralleller till mönster som ses vid rekrytering av attraktiva kategorier som till exempel utvecklare. En undersökning gjord av Manpower 2019 visade tydligt att personal värderar arbetsgivares miljöpåverkan i såväl det egna perspektivet som bolagets roll i samhället. 

Sedan jag började arbeta med hållbarhet har det varit imponerande att se de talanger som är intresserade av att arbeta med oss – det står i stark kontrast mot den bild som jag får när jag pratar med de som försöker rekrytera till verksamheter som erbjuder konsumentlån eller driver ökad konsumtion.

Varumärke och försäljning
Det är lätt att underskatta sin roll som konsument. Samtidigt som Teslas försäljningsframgångar tvingar en hel bransch att ställa om är det spännande att fråga sig när snabbmatsbranschen kommer att vakna och anpassa sig efter Max försprång.

Det må låta banalt, men faktum är att inget bolag klarar av att överleva om kunderna överger dem. Att använda våra inköp som konsumenter eller i vår yrkesroll kan ha en kraftig påverkan.

Samtidigt som detta skrivs uppmärksammar Breakit hanteringen av e-handelsreturer och konstaterar att flera företag skickar returer över 200 mil till Polen för sortering. Detta känns såklart mycket tveksamt ur miljöperspektiv och skickar en tydlig signal om att minskad miljöpåverkan inte ligger högt på agendan.

Artikeln finns här: https://www.breakit.se/artikel/22407/vi-sparade-natjattarnas-returer-sa-langt-aker-kladerna-som-du-lamnar-tillbaka

Som medveten konsument är det ett enkel val att t.ex. klicka sig bort ifrån Ellos webbutik och handla hos någon av de butiker som gör andra prioriteringar.

Stand.earth gjorde även en mycket lärorik kartläggning avseende hur modebranschen ser ut – steget för den sportintresserade att byta från Under armour till t.ex. Asics är inte långt.

(H&M förtjänar lite mer beröm än vad bilden nedan visar – det var en av deras anställda som delade bilden med budskapet att de jobbade intensivt på att uppgradera sig.)

 

Lagar, skatter och avgifter
Allt eftersom klimatprognoserna ser allt dystrare ut ökar naturligtvis trycket på åtgärder. Åtgärder som kan visa sig i form av skatter (på t.ex. koldioxidutsläpp eller import från länder med tveksamt miljöarbete) eller lagstiftning som helt enkelt förbjuder vissa drivmedel, byggmaterial eller transportalternativ. Denna typ av förändringar kan komma snabbt och påverka bolag som inte är i fas kraftigt negativt. Det går inte att förvänta sig att de bolag som varit sämst i miljöarbetet skall få respit – allt eftersom synen på företags ansvar utvecklas kommer även denna tolerans högst sannolikt att minska.

Tillgång till kapital och försäkringar
En kraft i skiftet till mer hållbart företagande är stora pensionsfonder som ställer  tydliga krav på sina investeringar. Allt eftersom dessa krav blir tuffare leder det onekligen till att kapital blir dyrare för smutsiga verksamheter än för de som tar sitt ansvar.

Inom försäkringar ser vi redan idag att vissa försäkringsbolag inte försäkrar bostäder med hög risk att drabbas av t.ex. översvämning. Detta är såklart inte bara en miljömarkering – det är ett ytterst rimligt affärsbeslut.

Nya produkter och tjänster
Här och nu är de tydligaste exempel som finns i denna kategori elbilar och solceller. Den traditionella industrin (biltillverkare, oljebolag) har inte tagit sitt ansvar och drivit sitt erbjudande till någonting som är i fas med det klimatet behöver. I och med att de inte drivit detta har fältet lämnats öppet till andra bolag som utvecklar dessa möjligheter.

Väldigt många branscher kommer att förändras av hållbarhetsskäl framöver. Varje bolag kan välja att maximera vinst från gamla produkter och affärsmodeller – eller vara först med nästa generations erbjudande.

Ok – hur gör man då?
Som med alla verksamhetskritiska frågor är det viktigt att skaffa sig en bild av hur världen kommer att se ut om fem respektive tio år. Fundera på vilka lagar, regler och skatter som kan introduceras, hur de ni vill rekrytera väljer och vad som kommer att vara viktigt för att kunderna skall vilja köpa era produkter.

När du har denna bild klar finns det enligt mig bara två rimliga vägar framåt: att som Max, Tesla, Vestas med flera ta en ledande position och bli en vinnare på omställningen – eller att i ett mer beskedligt, men beslutsamt tempo ställa om verksamheten medan läget fortfarande är under kontroll. 

När personalen sviker, kunderna gör andra val och lagar samtidigt fördyrar verksamheten kan det vara för sent.

Lättare för konsumenterna att handla medvetet på Coop – lanserar hållbarhetsdeklarationer

Livsmedelskonsumentens totala påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, styrs i stor utsträckning av inköpsbeslut. Det har tidigare varit en utmaning för konsumenter att...

Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD)

Position Greens Sustainability Advisor Sabina Nordén introducerar våra läsare till Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD) och kommer med...

introduktion-till-effektiv-hallbarhetsrapportering-cover

Ladda ner guiden ”Introduktion till effektiv hållbarhetsrapportering”

Vi är glada över att kunna dela vår snabbguide inom hållbarhetsrapportering med dig. Syftet med denna första upplaga är att kunna hjälpa...

erik-huss

Intervju: Erik Huss, Husstainability

Vårt samhälle befinner sig just nu i en omfattande pandemi vars effekter vi i detta tidiga skede har svårt att sia...

AF Bostäder – 100% fossilbränslefria år 2020

Få ämnen engagerar så mycket idag som ämnet hållbarhet. I samarbete med Miljö & Utveckling publicerar Position Green en artikelserie med...

EUs nya taxonomi – detta behöver du veta

Taxonomi - detta måste du veta om du arbetar med hållbarhet eller investeringar

Hållbarhetsrapportering – vad innehåller en hållbarhetsredovisning?

Vad innehåller en hållbarhetsredovisning? För att hålla isär begreppen redan nu: Hållbarhetsrapportering avser den process där man samlar in och sammanställer...

Så kommer ni igång med effektiv hållbarhetsrapportering

Detta är en artikel från vår guide för är att hjälpa dig som är igång eller skall börja med hållbarhetsrapportering, för...

Maria Nila – en hållbar förflyttningsresa

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med tydlig hållbarhetsprofil. Sedan...

El-effekt bör kosta skjortan för planetens skull

Energiområdet är ett väldigt komplext område och det har nog inte undgått någon att i synnerhet el-effektfrågan får ökad uppmärksamhet. Essensen...

Intervju: Ulrika Hasselgren, Global Head of Sustainability & Impact Investment på Danske Bank

Hur ser ett investerarperspektiv ut vad gäller bolags värdering, risker och utmaningar kopplat till hållbarhetsarbetet: går det att jämföra bolag åt...

Apsis hållbarhetsarbete – en resa mot noll nettoutsläpp

APSIS – en snabb resa mot Noll Nettoutsläpp Den digitala marknadsföringsplattformen APSIS har påbörjat en spännande resa som syftar till att...

GRI standarder översatta till svenska

GRI (Global reporting initiative) standarder översatta till svenska För att underlätta för användare av Position Green hjälper vi våra kunder med...

Exempel på verktyg som ersätter mallar vid hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering

Mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning?

Använda mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning? Så här tänker vi Arbete med hållbarhetsrapportering enligt GRI eller andra standarder är...

Intervju: Christian Jansson, grundare och VD för Godsinlösen AB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Nerladdninsgbar bok: Klimatinfo för alla

Ladda ner boken Klimatinfo för alla Vi är stolta över att kunna dela den användbara boken Klimatinfo för alla, med dig....

Intervju: Magnus Alfredsson, Grundare av Proethos

Ett enkelt och kraftfullt sätt att förbättra din klimatpåverkan är att se till att de pengar som man sparar används rätt...

Intervju: Daniel Nord, VD på arkitektfirman FOJAB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Risker med att inte arbeta hållbart

När vi diskuterar hållbarhetsarbete handlar det ofta om globala risker eller behovet att möta lagstiftning och regelverk. Dessa perspektiv är viktiga...

Är det nu hållbart företagande blir mainstream?

Det händer mycket inom hållbarhet just nu. För bara något år sedan verkade det som att hållbart företagande var en nisch...

Andrahandseffekterna av hållbart företagande

Ett perspektiv vid hållbara beslut är att dessa kan ha en stark andrahandseffekt – om än i en mer långsiktig form....

Så lyckas du med möten på distans för hållbart företagande

En personlig erfarenhet är att många möten i ett bolag sker av slentrian istället för ett reellt behov. Dessutom är de...

Investeringar och hållbart företagande

Min bakgrund är som entreprenör med två lyckade bolag inom IT-branschen. En sak som hjälpt mig hitta rätt är att förstå...

Hållbart företagande – så intresserar och behåller du rätt personal

Tre företeelser berättades ungefär samtidigt för mig hösten 2018: Det stora arkitektkontoret som skulle på utbildningsresa, men där en en tredjedel...

Hållbarhetslagen 2016 – krav på hållbarhetsrapportering

Nya Hållbarhetslagen gäller från den 1 december 2016 Vad? Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.