Intervju: Magnus Alfredsson, grundare av Proethos

Anders Frankel | 15 januari, 2020

Image

Dela denna intervju

Ett enkelt och kraftfullt sätt att förbättra din klimatpåverkan är att se till att de pengar som man sparar används rätt - att de istället för att finansiera fossila bränsleprojekt används till bolag som antingen driver sin verksamhet klimatsmart eller aktivt driver på omställningen till ett hållbart samhälle. Anders Frankel, Ordförande i Position Green pratar med Magnus Alfredsson, grundare Proethos.

Ett av de perspektiv som ofta lyfts fram som ett väldigt enkelt och effektivt sätt att påverka miljön är att placera sina pengar, ofta pensionspengar i en fond med hållbarhetsprofil. Hur långt tycker du att arbetsgivare i Sverige ha kommit med detta och vilka råd kan du ge till arbetsgivare som vill fokusera på hållbarhet även inom detta område?

"Många företag lägger väldigt mycket tid och energi på att anpassa sin verksamhet till att bli mer hållbar. Så att ställa krav på företaget som sköter om de anställdas tjänstepension, om att bara erbjuda hållbara fonder, borde vara lågt hängande frukt."

Jag har för egen räkning försökt hitta riktigt hållbara fondalternativ, men tycker nog rent krasst att många av de fonder som utger sig för att vara hållbara innehåller en del bolag som inte håller måttet. Hur ser du på hållbarhetsklassificeringar av fonder? Går de att lita på eller är kraven för lågt ställda?

"Det finns så många olika klassificeringar och certifieringar som alla har olika krav och har satt ribban olika högt, så det är en djungel. Men om du hittar en fond som låter bra, titta om du hittar vad fonden rent konkret gör annorlunda, titta på fondens fem största innehav och se om det är vad du hade förväntat dig. SPP är duktiga och de har nu tagit beslut om att alla deras fonder skall bli fossilfria, på tiden kan man tycka men ändå ett viktigt steg i rätt riktning."

Går det att i miljöeffekt kvantifiera vilken skillnad det gör att placera till exempel pensionspengarna hållbart?

"Om vi väljer att göra hållbara val i resten av våra liv, så känns det väl rätt så självklart att man skall göra det även när det gäller våra sparade pengar eller pensionen. En individs agerande kan inte spåras till en särskild effekt, däremot kan vi se att ett ökat fokus på hållbarhet generellt påverkar hur våra företag agerar, hur våra politiker agerar och på världspolitiken.

Efter hand som fler och fler kunder vill investera sina pengar i lösningen på klimatkrisen istället för att blint investera i allt, så kommer vi att se stora förändringar hos våra banker, vi kommer att se nya aktörer, nya lösningar, nya beteende och det kommer att gå fort. Man skall inte underskatta individens betydelse."

Vilken avkastning är det rimligt att förvänta sig vid placeringar i hållbara fonder jämfört med mer traditionella fonder?

"Du gör inget avkall på avkastningen bara för att du väljer hållbara fonder. Det finns till och med studier som visat att företag som tar hållbarhet på allvar ger en högre avkastning än ”icke” hållbara företag. Men om du nöjer dig med att du får samma avkastning som hos traditionella fonder så blir du inte besviken. Se till så att du inte betalar för höga avgifter bara och sprid riskerna."

(Not: I skrivande stund har Proethos fond gått upp 40% under 2019)

Och.. Vilket är ditt gröna favoritbolag just nu?

"Eolus Vind är ett bolag som är helt rätt positionerat för framtidens ökade efterfrågan inom förnybar energi. Ett väldigt intressant företag de kommande tio åren."

Tack för en bra intervju - fortsatt lycka till med fonden! Läs fler artiklar om hållbart företagande: