Maria Nila – en hållbar förflyttningsresa

Louise Alsheimer Niklasson20 april, 2020

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med tydlig hållbarhetsprofil. Sedan dess har bolaget vuxit kraftigt i takt med en ökad efterfrågan på hållbara hårvårdsprodukter. Vi satte oss ned med Maria Nilas Sustainability Manager Sandra Wennesjö för att diskutera bolagets fokusområden och mål, hur de arbetar med datadriven mätning och uppföljning i Position Green, samt få ta del av Sandras tips för ett effektivt hållbarhetsarbete.

Varför arbetar ni med hållbarhet?

“Vi vill att alla som väljer Maria Nilas produkter ska vara säkra på att de gjort ett bra val, inte bara för sitt hår, utan även med tanke på de effekter produkten har på världen. Det som Maria Nila skapar och lämnar efter sig ska vara positivt för våra medarbetare, världen vi lever i och för framtida generationer. Vi är stolta över att kunna erbjuda hållbara och veganska hårvårdsprodukter till marknaden, men vi kämpar för att hela tiden bli bättre. Just nu fokuserar vi på att mäta ännu mer av vår klimatpåverkan och utöka vår mätomfattning. Samtidigt arbetar vi för att strukturera vårt hållbarhetsarbete enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och minimera våra koldioxidutsläpp på olika plan. Bland annat har vi installerat solceller på vår fabrik i Helsingborg. Vi satsar även mycket på att ge tillbaka till samhället, t. ex. genom att stödja bevarandet av krisdrabbade djurarter och genom trädplanteringsprojekt.“

Hur arbetar ni för att nå era mål och minska era utsläpp?

“Vi använder oss av Position Green för att hålla koll på våra koldioxidutsläpp. Vi arbetar med att utöka vår mätomfattning med fler parametrar, med ännu högre mätprecision. Att mäta vår klimatpåverkan hela vägen från råvaruproduktion till slutanvändning hos konsument är en utmaning. Vi kommer att vidta både avdelningsspecifika och företagsövergripande åtgärder för att minimera vår påverkan på klimatet och hela personalstyrkan kommer att involveras i det arbetet, både vad gäller rapportering i Position Green och i strategiska insatser.”

Hur använder ni Position Green för att nå era hållbarhetsrelaterade mål?

“Med hjälp av Position Green kan vi enklare registrera all hållbarhetsdata och få en bra grund för vårt hållbarhetsarbete. Vi får regelbundet en överblick över hur vi ligger till jämfört med våra hållbarhetsmål. Det är perfekt att vi både kan lägga in de kvantitativa och kvalitativa målen i ett system och att det finns möjlighet att fördela ut ansvaret för att rapportera data i Position Green i organisationen – med andra ord bygga engagemang för hela Maria Nilas hållbarhetsarbete internt. Tack vare Position Green blir det enklare att fatta beslut baserat på hur de påverkar klimatet och hållbarhetsmålen.”

Har ni några tips till andra bolag som vill göra en liknande förflyttning som Maria Nila har gjort?

“Börja med att skapa er en bild av var ni är idag, gärna med extern hjälp och nya ögon. Fokusera på er största klimatbov, men gör även små förändringar som visar för medarbetare och samarbetspartners att ni är på väg åt rätt håll och att det händer någonting. De små, tydliga framstegen håller engagemanget levande i hela organisationen och sprider ringar på vattnet.”

Lättare för konsumenterna att handla medvetet på Coop – lanserar hållbarhetsdeklarationer

Livsmedelskonsumentens totala påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, styrs i stor utsträckning av inköpsbeslut. Det har tidigare varit en utmaning för konsumenter att...

Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD)

Position Greens Sustainability Advisor Sabina Nordén introducerar våra läsare till Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD) och kommer med...

introduktion-till-effektiv-hallbarhetsrapportering-cover

Ladda ner guiden ”Introduktion till effektiv hållbarhetsrapportering”

Vi är glada över att kunna dela vår snabbguide inom hållbarhetsrapportering med dig. Syftet med denna första upplaga är att kunna hjälpa...

erik-huss

Intervju: Erik Huss, Husstainability

Vårt samhälle befinner sig just nu i en omfattande pandemi vars effekter vi i detta tidiga skede har svårt att sia...

AF Bostäder – 100% fossilbränslefria år 2020

Få ämnen engagerar så mycket idag som ämnet hållbarhet. I samarbete med Miljö & Utveckling publicerar Position Green en artikelserie med...

EUs nya taxonomi – detta behöver du veta

Taxonomi - detta måste du veta om du arbetar med hållbarhet eller investeringar

Hållbarhetsrapportering – vad innehåller en hållbarhetsredovisning?

Vad innehåller en hållbarhetsredovisning? För att hålla isär begreppen redan nu: Hållbarhetsrapportering avser den process där man samlar in och sammanställer...

Så kommer ni igång med effektiv hållbarhetsrapportering

Detta är en artikel från vår guide för är att hjälpa dig som är igång eller skall börja med hållbarhetsrapportering, för...

Maria Nila – en hållbar förflyttningsresa

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med tydlig hållbarhetsprofil. Sedan...

El-effekt bör kosta skjortan för planetens skull

Energiområdet är ett väldigt komplext område och det har nog inte undgått någon att i synnerhet el-effektfrågan får ökad uppmärksamhet. Essensen...

Intervju: Ulrika Hasselgren, Global Head of Sustainability & Impact Investment på Danske Bank

Hur ser ett investerarperspektiv ut vad gäller bolags värdering, risker och utmaningar kopplat till hållbarhetsarbetet: går det att jämföra bolag åt...

Apsis hållbarhetsarbete – en resa mot noll nettoutsläpp

APSIS – en snabb resa mot Noll Nettoutsläpp Den digitala marknadsföringsplattformen APSIS har påbörjat en spännande resa som syftar till att...

GRI standarder översatta till svenska

GRI (Global reporting initiative) standarder översatta till svenska För att underlätta för användare av Position Green hjälper vi våra kunder med...

Exempel på verktyg som ersätter mallar vid hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering

Mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning?

Använda mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning? Så här tänker vi Arbete med hållbarhetsrapportering enligt GRI eller andra standarder är...

Intervju: Christian Jansson, grundare och VD för Godsinlösen AB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Nerladdninsgbar bok: Klimatinfo för alla

Ladda ner boken Klimatinfo för alla Vi är stolta över att kunna dela den användbara boken Klimatinfo för alla, med dig....

Intervju: Magnus Alfredsson, Grundare av Proethos

Ett enkelt och kraftfullt sätt att förbättra din klimatpåverkan är att se till att de pengar som man sparar används rätt...

Intervju: Daniel Nord, VD på arkitektfirman FOJAB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Risker med att inte arbeta hållbart

När vi diskuterar hållbarhetsarbete handlar det ofta om globala risker eller behovet att möta lagstiftning och regelverk. Dessa perspektiv är viktiga...

Är det nu hållbart företagande blir mainstream?

Det händer mycket inom hållbarhet just nu. För bara något år sedan verkade det som att hållbart företagande var en nisch...

Andrahandseffekterna av hållbart företagande

Ett perspektiv vid hållbara beslut är att dessa kan ha en stark andrahandseffekt – om än i en mer långsiktig form....

Så lyckas du med möten på distans för hållbart företagande

En personlig erfarenhet är att många möten i ett bolag sker av slentrian istället för ett reellt behov. Dessutom är de...

Investeringar och hållbart företagande

Min bakgrund är som entreprenör med två lyckade bolag inom IT-branschen. En sak som hjälpt mig hitta rätt är att förstå...

Hållbart företagande – så intresserar och behåller du rätt personal

Tre företeelser berättades ungefär samtidigt för mig hösten 2018: Det stora arkitektkontoret som skulle på utbildningsresa, men där en en tredjedel...

Hållbarhetslagen 2016 – krav på hållbarhetsrapportering

Nya Hållbarhetslagen gäller från den 1 december 2016 Vad? Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.