Anders Frankel | 17 mars, 2020

Mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning?

Skillnaden mellan att arbeta med mallar och verktyg för hållbarhetsrapportering och - redovisning

Dela denna artikel

Använda mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning? 

 

Så här tänker vi

Arbete med hållbarhetsrapportering enligt GRI eller andra standarder är verksamhetskritiskt och måste ske på ett effektivt och strukturerat sätt. Mallar kan vara ett vettigt första steg för att bekanta sig med utmaningen, men för ett riktigt effektivt arbete med hållbarhetsrapportering / hållbarhetsredovisning är vi övertygade om att väl utformade verktyg är en förutsättning för ett effektivt arbete.

Hållbarhetsrapportering med mallar

Ett vanligt arbetssätt är att ställa samman strukturen för hållbarhetsrapportering i Excel för att sedan använda Word och Outlook för att be de som skall rapportera in data att lämna sin hållbarhetsdata.

Även om Excel eller andra kalkylblad absolut kan användas behövs mer än denna typ av mallar för att att få hela hållbarhetsrapporteringen att fungera smidigt. 

Utmaningarna ligger ofta i att hålla reda på vem som har svarat (och inte svarat), att få in rimliga svar i konsekventa format och att få en hållbarhetsrapportering som tillåter relevanta jämförelser mellan olika år.

En stor skillnad med anpassade verktyg är kvalitetssäkringen

Vid byte av mallar till specialbyggda verktyg för hållbarhetsrapportering ser vi tydligt att våra kunder blir effektivare (vi ser kunder som sparar upp till 85% av sin tid) och får bättre kvalitet på sin hållbarhetsredovisning (vid övergång till vårt verktyg har kunder kunnat identifiera och korrigera avvikelser i storleksordningen 30%).

Oavsett om er hållbarhetsrapportering fokuserar på interna faktorer eller på leverantörskartläggning så tycker vi att det är viktigt att verktygen som används är effektiva och skapar ett säkert och pålitligt resultat.

Det är därför vi byggde Position Green.