Kundcase: Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO)

Agnes Holm Hedberg8 juni, 2021

Ett av årets spännande tillskott bland Position Greens kunder är SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation. SLAO har drygt 300 medlemmar som är verksamma inom framförallt liftverksamhet, uthyrning av skidutrustning och skidskola.

Sommaren 2019 beslutade SLAO:s styrelse att organisationen ska ta fram en färdplan inom ramen för Fossilfritt Sverige, vilket bland annat innebär att den svenska skidbranschen ska ha fossilfri drift av sina anläggningar 2027. SLAO:s medlemmar är nu i full gång med årets rapportering, vilket kommer generera både en sammanställning av hela branschen men också en möjlighet för varje enskild anläggning att kunna kartlägga sitt eget arbete över tid. 

Vi fick chansen att ställa några frågor till Lina Normark på SLAO om bakgrunden till deras hållbarhetsarbete och vilka fokusområden de har framåt.

Kan du berätta om bakgrunden till ert hållbarhetsarbete – vad är er utgångspunkt?

Vi lever av och med naturen och därför är det självklart att vi vill vara en del av omställningen. Utgångspunkten för vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i Fossilfritt Sverige och andra tidiga resonemang som branschen diskuterat, för att det helt enkelt ska kännas bra att åka skidor i Sverige. Det är viktigt att öka medvetenheten i branschen genom utbildning och ta fram bättre mätetal som gör det enklare och mer pricksäkert att följa upp det fossila avtrycket. Därför har det varit viktigt att ta fram en mätstruktur för detta och utveckla ett arbete som vi känner oss trygga med.

Hur kom det sig att ni sökte er till Position Green för ert hållbarhetsarbete?

Vi letade i våra nätverk och olika kanaler efter ett verktyg som kunde ge oss både en sammanfattande bild av hela branschen men samtidigt möjliggöra att de anläggningar som rapporterar kan följa upp på sitt eget arbete. Dessutom vill vi att de själva ska kunna jämföra sin egen anläggning med branschkollegor. En annan viktig parameter var emissionsfaktorer som känns svåra att få tag i och underhålla på egen hand och en utmaning att hantera. Vi blev då tipsade om Position Green och på den vägen är det.

Vi fick en demo, fick höra om ursprunget till idén och att det härstammar ur revisionsbranschen, vilket kändes som en viktig pusselbit för att vi ska kunna kvalitetssäkra att de siffror vi presenterar är verifierade i någon form. Revisionsbranschen har jobbat länge med att säkerställa att ge rättvisande bilder, det känns oerhört viktigt även i hållbarhetsrapportering. Efter att avtalen blev klara har vi haft många och värdefulla möten med vår Sustainability Advisor (Agnes) kring hur enkäten ska byggas upp. Det kommer att vara ett pågående arbete att förfina den, eftersom det är nytt för våra medlemmar att rapportera dessa data, då är det tryggt att ha en och samma kontakt hos PG. Det kommer framför allt vara värdefullt när vi ska sätta samman branschens första klimatrapport!

Vad upplever ni att era besökare har för förväntningar på er som bransch vad gäller hållbarhet?

Vi har inte gjort några kundundersökningar kring detta, men vi upplever en ökad efterfrågan och påtryckningar generellt på att företag liksom branscher i stort tar ansvar. Det finns en allt ökande förväntan att ha koll på sitt hållbarhetsarbete. En spaning är också att det sker ett generationsskifte i branschen, där nya medarbetare och ledning ställer andra krav än ekonomisk potential och vinning. Det behöver vi vara redo för.

Hur upplever ni att era medlemsanläggningar bemöter ert hållbarhetsengagemang?

Många tycker att det är bra att branschen tar ett gemensamt grepp och att det skapar möjlighet till jämförelse, internt och externt. Det uppskattas också att vi som bransch själva kan sätta bilden av hur vi arbetar med dessa frågor innan någon annan gör det. Framför allt blir det en hjälp och ett stöd för hur anläggningar kan arbeta och utvecklas inom dessa frågor. Men rapporteringen är en sak, den talar om hur det går i jämförelse, det verkliga arbetet är ju den förändring vi ser mot mer klimatsmarta val, det kräver utbildning och kunskap.

Detta är en bransch präglad av expertis med nischad kunskap och det kan verka tungt att ta tag i hållbarhetsaspekter som ligger utanför det. Ekonomi har alltid legat nära till hands medan hållbarhet och miljö kan vara svårare att ta till sig. Dock, både bränsleförbrukning och energiförbrukning är inte bara miljömässigt belastande utan också bland de största kostnadsposterna inom branschen, vilket innebär att det finns dubbla incitament att ha koll på dessa frågor. Med det sagt skulle jag säga att branschen redan har kommit långt när det kommer till energieffektivisering och minskad förbrukning.

Har ni tagit med er några lärdomar under den inledande fasen av ert hållbarhetsarbete?

Förankringsarbetet är oerhört viktigt. SLAO tar fram enkäten och bistår med plattformen men en framgångsfaktor är naturligtvis att alla anläggningar också svarar på enkäten. En annan lärdom har varit att mycket redan görs i branschen, de viktigaste förändringarna är energieffektivisering i snöproduktion och skiftet från traditionell diesel till biodiesel. Även teknikskiftet är viktigt, att uppgradera till mer effektiv teknik. Elavtal har fler också blivit medvetna om, allt fler väljer förnybar och ofta även miljömärkt el idag.

Vad vill ni fokusera ytterligare på framåt kopplat till ert hållbarhetsarbete?

Såklart fortsätta arbeta mot fossilfritt! Även biologisk mångfald är ett viktigt område framåt där vi behöver ta reda på mer kring hur branschen ska hantera denna fråga. Det går att göra en hel del för att återskapa miljön och det pågår en del sådana projekt – det vill vi på SLAO utveckla längre fram. Men ett nästa nära steg är att samla ihop allt material vi tar in via enkäten med hjälp av Position Green för att först göra en nulägesanalys till hösten och sedan sammanställa en klimatrapport för branschen. Nästa år kan vi sedan förhoppningsvis se att branschen går åt rätt håll!

Läs mer om SLAO och deras arbete kopplat till Fossilfritt Sverige här:
Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Skidanläggningsbranschen
SLAO överlämnar branschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft till regeringen

Kundcase: Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO)

Ett av årets spännande tillskott bland Position Greens kunder är SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation. SLAO har drygt 300 medlemmar som är verksamma...

Intervju: Social Hållbarhet

Social hållbarhet är en grundläggande aspekt av hållbarhetsarbete, trots det hamnar det ofta i skuggan av miljö och klimatpåverkan. Vi satte...

Webinar: Från avfall till cirkulär resurshantering – En sammanfattning 

Den 6 maj var det dags för Position Green och Paulina Björk, Head of Sustainability att hålla i ännu ett webinar,...

Ladda ner vår guide till den gröna taxonomin

Att säga att den gröna taxonomin medfört ökat intresse för hållbarhetsarbete är ingen överdrift. Många verksamheter söker därför efter kunskap och...

Se inspelningen av vårt webinar: Från avfall till cirkulär resurshantering

Detta Webinar är nu genomfört – länk till inspelningen hittar du här Lär er hur ni som bolag kan bli mer...

EU taxonomin – detta behöver du veta – uppdatering maj 2021

Den 21a april antogs en första del av Taxonomin som gäller de två första miljömålen; Begränsning av klimatförändringar och Anpassning till...

Intervju: Så möts effektivitet och långsiktighet i Nolatos och Hexpols hållbarhetsarbete

Både Nolato och Hexpol är bolag med en industriell profil och ett tydligt hållbarhetsfokus. Vid närmare anblick är det tydligt att...

Data i hållbarhetsarbetet – Ett case med Humlegården Fastigheter

Paulina Björk, Head of Sustainability på Position Green och Mattias Svensson, Chef Hållbar utveckling på Humlegården fastigheter pratar om data i...

Webinar: ESG Ratings – En sammanfattning

Den 10:e mars höll Position Green, med Paulina Björk, Head of Sustainability i spetsen – Ett webinar om ESG Ratings tillsammans...

Webinar: ESG Ratings – Hur fungerar det?

I stort sett alla branscher påverkas av tydligare hållbarhetskrav från bland annat ägare, kunder och investerare. ESG Ratings har under de...

Nytt samarbete: Emissionsfaktorer för livsmedel från RISE finns nu i Position Green

På Position Green vill vi att hållbarhetsarbetet skall vara effektivt och tillförlitligt. För att nå bästa möjliga resultat för våra användare...

Ny visualisering av hållbarhetsutveckling för leverantörer och bolagsinnehav i Position Green

Nyligen lanserade vi den nya modell som vi tillsammans med E.ON tagit fram för att visualisera fastighetsrelaterad hållbarhetsdata. Nästa visualisering som...

Blåkläder – datadrivet hållbarhetsarbete med fokus på livscykeln

Blåkläders hållbarhetsarbete intresserar oss av flera skäl: Man har tydligt profilerat sig som hållbara och lyft fram sitt hållbarhetsarbete, men med...

Ny visualisering av hållbarhetsdata för fastigheter framtagen tillsammans med E.ON

Att ha tillförlitlig och väl strukturerad data för hållbarhetsarbete är någonting som vi på Position Green alltid har haft i fokus....

Webinar för bygg- och fastighetsbranschen: Effektivt arbete med klimatdeklarationer och insamling av data

Detta webinar är redan genomfört. Vill du få tillgång til inspelningen?  Använd formuläret nedan – så återkommer vi till dig! Innehåll:...

Introduktion till TCFD

Ladda ner guiden ”Introduktion till TCFD”

När vår Sustainability Advisor Sabina skrev en första introduktion kring TCFD såg vi ett jättestort intresse. Att förstå inte bara hur...

Intervju: Så gör du en bra hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsarbetet resultat sammanfattas för många verksamheter i en hållbarhetsredovisning. Det blir både ett tillfälle att stämma av årets utfall och ett...

EU’s nya taxonomi – en uppdatering

Om du arbetar inom hållbarhet eller i finanssektorn kan du knappast ha missat EU´s nya taxonomi. Kortfattat handlar den om att...

Hållbarhet och marknadsföring – vad man får (och inte får) säga om sitt hållbarhetsarbete

Att kommunicera hållbarhetsarbete är inte helt okomplicerat. Samtidigt som många bolag gör stora framsteg utan att kommunicera detta är det inte...

Tips till dig som börjar hållbarhetsrapportera 2020

2020 har varit ett spännande år utöver det vanliga på många sätt. Hoppas alla är lika exalterade som vi på Position...

Hampus Jakobsson, Pale Blue Dot

Intervju: Pale Blue Dot – En fond fokuserad på tidiga bolag inom klimatutmaningen

Inom hållbarhet dyker det löpande upp nya bolag och idéer som vill bidra till att lösa klimatutmaningen. Några av dessa klarar...

Intervju: Så arbetar BIMobject för att hjälpa byggindustrin minska sina CO2-utsläpp

Transporter, livsmedel och energiproduktion kommer ofta i fokus när det gäller att reducera CO2-utsläpp. Även byggindustrin har mycket stora möjligheter att...

Förbeställ guiden ”Så fungerar TCFD – detta behöver du veta”

Introduktionen är nu klar – ladda ner ”Introduktion till TCFD” här. När vår Sustainability Advisor Sabina skrev en första introduktion kring...

Nyanställda inom hållbarhetsarbete på Position Green

Vi fortsätter växa och välkomnar nya kollegor

Den förste september växer vi med ytterligare 6 anställda. Nyanställningarna kommer efter en fortsatt kraftig tillväxt på över 100% och stärker...

Vårt webinar om Science Based Targets

Webinar om Science Based Targets – en kort sammanfattning

I juni anordnade Position Green och konsultfirman 2050 ett webinar kring Science Based Targets (SBT). Deltagande var representanter för ett flertal...

Inköpsarbetet är centralt i hållbarhetsarbetet. Diagram som visar utsläpp i Sverige resp utlandet

Så lyckas inköpsavdelningen med hållbarhetsarbetet

I denna artikel går vi in på varför företagens inköpsfunktion i kombination med dess hållbarhetsarbete är central, och tips på hur...

Lättare för konsumenterna att handla medvetet på Coop – lanserar hållbarhetsdeklarationer

Livsmedelskonsumentens totala påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, styrs i stor utsträckning av inköpsbeslut. Det har tidigare varit en utmaning för konsumenter att...

Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD)

Position Greens Sustainability Advisor Sabina Nordén introducerar våra läsare till Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD) och kommer med...

introduktion-till-effektiv-hallbarhetsrapportering-cover

Ladda ner guiden ”Introduktion till effektiv hållbarhetsrapportering”

Vi är glada över att kunna dela vår snabbguide inom hållbarhetsrapportering med dig. Syftet med denna första upplaga är att kunna hjälpa...

erik-huss

Intervju: Erik Huss, Husstainability

Vårt samhälle befinner sig just nu i en omfattande pandemi vars effekter vi i detta tidiga skede har svårt att sia...

AF Bostäder – 100% fossilbränslefria år 2020

Få ämnen engagerar så mycket idag som ämnet hållbarhet. I samarbete med Miljö & Utveckling publicerar Position Green en artikelserie med...

EUs nya taxonomi – detta behöver du veta

Taxonomi - detta måste du veta om du arbetar med hållbarhet eller investeringar

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapportering – vad innehåller en hållbarhetsredovisning?

Vad innehåller en hållbarhetsredovisning? För att hålla isär begreppen redan nu: Hållbarhetsrapportering avser den process där man samlar in och sammanställer...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapport: Rätt data är nyckeln

Mätning är oerhört centralt för den som vill nå sina mål och röra sig framåt. I en hållbarhetsrapport är detta själva...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Så kommer ni igång med effektiv hållbarhetsrapportering

Detta är en artikel från vår guide för är att hjälpa dig som skall börja med hållbarhetsrapportering, för en effektivare start...

Maria Nila – en hållbar förflyttningsresa

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med tydlig hållbarhetsprofil. Sedan...

GHG – Greenhouse gas protocol

GHG – Greenhouse gas protocol Kategoriseringar av växthusgaser och uppdelning enligt scope Denna artikel är en översiktlig kategorisering av växthusgaser enligt...

El-effekt bör kosta skjortan för planetens skull

Energiområdet är ett väldigt komplext område och det har nog inte undgått någon att i synnerhet el-effektfrågan får ökad uppmärksamhet. Essensen...

Intervju: Ulrika Hasselgren, Global Head of Sustainability & Impact Investment på Danske Bank

Hur ser ett investerarperspektiv ut vad gäller bolags värdering, risker och utmaningar kopplat till hållbarhetsarbetet: går det att jämföra bolag åt...

Apsis hållbarhetsarbete – en resa mot noll nettoutsläpp

APSIS – en snabb resa mot Noll Nettoutsläpp Den digitala marknadsföringsplattformen APSIS har påbörjat en spännande resa som syftar till att...

GRI standarder översatta till svenska

GRI standarder översatta till svenska

GRI (Global reporting initiative) standarder översatta till svenska GRI Sustainability reporting standards (GRI standards) hjälper företag, myndigheter och andra organisationer att...

Exempel på verktyg som ersätter mallar vid hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering

Mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning?

Använda mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning? Så här tänker vi Arbete med hållbarhetsrapportering enligt GRI eller andra standarder är...

Intervju: Christian Jansson, grundare och VD för Godsinlösen AB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Nerladdninsgbar bok: Klimatinfo för alla

Ladda ner boken Klimatinfo för alla Vi är stolta över att kunna dela den användbara boken Klimatinfo för alla, med dig....

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Intervju: Magnus Alfredsson, Grundare av Proethos

Ett enkelt och kraftfullt sätt att förbättra din klimatpåverkan är att se till att de pengar som man sparar används rätt...

Intervju: Daniel Nord, VD på arkitektfirman FOJAB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Risker med att inte arbeta hållbart

När vi diskuterar hållbarhetsarbete handlar det ofta om globala risker eller behovet att möta lagstiftning och regelverk. Dessa perspektiv är viktiga...

Är det nu hållbart företagande blir mainstream?

Det händer mycket inom hållbarhet just nu. För bara något år sedan verkade det som att hållbart företagande var en nisch...

Andrahandseffekterna av hållbart företagande

Ett perspektiv vid hållbara beslut är att dessa kan ha en stark andrahandseffekt – om än i en mer långsiktig form....

Så lyckas du med möten på distans för hållbart företagande

En personlig erfarenhet är att många möten i ett bolag sker av slentrian istället för ett reellt behov. Dessutom är de...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Investeringar och hållbart företagande

Min bakgrund är som entreprenör med två lyckade bolag inom IT-branschen. En sak som hjälpt mig hitta rätt är att förstå...

Hållbart företagande – så intresserar och behåller du rätt personal

Tre företeelser berättades ungefär samtidigt för mig hösten 2018: Det stora arkitektkontoret som skulle på utbildningsresa, men där en en tredjedel...

Hållbarhetslagen 2016 – krav på hållbarhetsrapportering

Nya Hållbarhetslagen gäller från den 1 december 2016 Vad? Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.