Investeringar och hållbart företagande

Anders Frankel | 3 oktober, 2019

Investeringar och hållbart företagande

Dela denna artikel

Min bakgrund är som entreprenör med två lyckade bolag inom IT-branschen. En sak som hjälpt mig hitta rätt är att förstå vilka verksamheter som växer med de stora förändringar som sker i omvärlden vid varje tidpunkt.

Dessa förändringar är i efterhand alltid självklara (t.ex. hur fundamentalt internet har förändrat vår vardag) men är i början mindre tydliga då allting ännu inte hittat sin form.

Jag är övertygad om att klimatomställningen kommer att påverka vårt samhälle minst lika fundamentalt som datorer, mobiler eller Internet - och med minst samma tempo.

Precis som när internet och smarta mobiler introducerades så finns det motstånd. Människor är ofta lata och rädda för förändring - samtidigt som ekonomiska intressen vill behålla nuläget. 

Men till slut är det så att de produkter och tjänster som inte passar efter förändringen ganska snabbt kommer att försvinna:

  • Skriva ut gårdagens nyheter och lämna dem i brevlådan? 

  • Netflix-avsnitt som bara kan ses vid en viss tid? 

  • Bilar som släpper ut växthusgaser och andra skadliga ämnen där människor lever?

Ingen av dessa, idag etablerade koncept känns speciellt intressant ur ett investeringsperspektiv. Jag har svårt att se att någon skulle starta en sådan verksamhet idag - eller att de har en speciellt god utveckling framför sig.

Även om det finns starka intressen mot förändring så kommer en omställning att ske. 

För dig som investerar för eller funderar på att investera din tid i att starta ett företag: Det finns fantastiska möjligheter här. Det går att hitta nya, lönsamma affärsideer som stödjer omställningen. Den våghalsige vänder kanske blicken mot djupare teknologier som nya typer av batterier, solceller eller lokala elnät.

Om du investerar via börsen eller i andra bolag: Några av de verksamheter som tydligast visar intresse för klimatmätningar är de som investerar i andra bolag - investmentbolag. De gör detta för att pensionsfonderna äntligen börjar få krav på sig att vara kloka i sina placeringar. Då ökar både intresset och värderingarna av bolag som är i fas med klimatomställningen - samtidigt som de bolag som inte hänger med (med all rätt!!) blir mindre intressanta.

Detta hänger såklart till stor del ihop med ansvarstagande, men är även finansiellt rationellt. 

Bolag som inte tar sitt klimatansvar löper större risk att behöva göra stora förändringar när nya lagar och direktiv träder i kraft och riskerar även att förlora kunder när dessa väljer klimatsmarta alternativ.

Det inger hopp.Denna artikel ingår i vår artikelserie om hållbart företagande: