Intervju: Så möts effektivitet och långsiktighet i Nolatos och Hexpols hållbarhetsarbete

Josephine Strömland25 mars, 2021

Både Nolato och Hexpol är bolag med en industriell profil och ett tydligt hållbarhetsfokus.

Vid närmare anblick är det tydligt att detta inte är ett resultat av de senaste årens hållbarhetstrend – utan att dessa frågor har funnits på agendan en längre tid.

Vi fick möjligheten att ställa några frågor till Torbjörn Brorson, Director Sustainability Affairs på båda bolagen.

Du har arbetat med hållbarhet både inom den akademiska världen och inom industrin i över 30 år. Hur skulle du beskriva skillnaderna i det akademiska perspektivet och det industriella?

I den akademiska världen har man tre uppdrag: Att forska, att undervisa samt att samverka med samhället. Hållbarhetsfrågorna är en del av de tre uppdragen och i det akademiska perspektivet ingår exempelvis att undersöka hur hållbarhetsarbetet genomförs i industrin och vilka resultat som uppnås. Från detta kan man bygga teorier om hur hållbar utveckling kan bedrivas i framtiden. Det gäller samtidigt att förmedla aktuella kunskaper om industrins hållbarhetsarbete till studenterna och peka ut tänkbara färdriktningar. Det industriella perspektivet är mer mer rakt på sak – att på ett så effektivt sätt som möjligt genomföra ett praktiskt hållbarhetsarbete som gynnar både företaget och samhället.

Hur skulle du beskriva utvecklingen inom hållbarhetsarbete under denna period?

För 30 år sedan dominerade miljö- och arbetsmiljöfrågorna och ambitionsnivån för många företag var att med hyfsad marginal klara lagstiftningen. Begreppet hållbar utveckling slog igenom i näringslivet vid början av 2000-talet och insikten om frågornas betydelse och komplexitet har ökat efterhand. Företagsledare började tala om hållbarhet som en “hygienfaktor” men nuförtiden inser många att det är mycket mer än så. Många företagsledare och styrelser har insett att utan ett proaktivt hållbarhetsarbete kan förtaget få stora problem med sin lönsamhet och trovärdighet. Hållbarhetsfrågorna är helt enkelt stekheta.

Hur tror du att hållbarhet påverkar företag om 10 år?

Proaktiva företag kommer att utveckla produkter och tjänster som skapar affärs- och miljönytta. Klimatfrågorna – utsläppsminskningar och anpassning till ett förändrat klimat – kräver att företagen levererar konkreta resultat. Finansvärlden har redan börjat att agera på ett kraftfullt sätt och styr bort från potentiella “stranded assets” till företag som kan visa att de kan hanterar hållbarhetsfrågorna på ett strategisk sätt.

Vad är de vanligaste misstagen som företag gör i sitt hållbarhetsarbete?

Det beror naturligtvis på hur långt man kommit i sitt hållbarhetsarbete. Vad jag kan se från företag som vill komma igång med arbetet är de inte inser att det tar tid att gå från ord till handling. Det blir sällan bra om man sätter upp djärva hållbarhetsmål utan att veta var baslinjen befinner sig. Ett annat problem kan vara att det finns massor av initiativ, standarder och redovisningsmodeller och det kan vara svårt att avgöra vad som bäst passar verksamheten. Ett allmänt råd är naturligtvis att undvika “greenwash” och vara öppen och ärlig i sin kommunikation.

Vad är framgångsfaktorerna?

Ett uthålligt och systematiskt hållbarhetsarbete som är djupt förankrat i företaget affärsmodell, värderingar och strategi.

Inom Position Green är den uppstart som vi gjorde för Nolato och Hexpol förknippad med att den var ovanligt effektiv. Vad kan andra bolag som skall börja strukturera upp sin hållbarhetsdata lära sig av er?

Jag har skrivit års- och hållbarhetsredovisningar sedan mitten av 1990-talet och har hyfsad koll på vilken information som behövs för att klara den uppgiften. Hållbarhetsdata behövs emellertid även i många andra sammanhang, inte minst för att styra och följa upp det interna hållbarhetsarbetet. Jag har därför under årens lopp byggt upp ett batteri av frågor och parametrar som som hjälper mig att lösa många olika uppgifter.

Några goda råd:

1) Ta ställning till vilka data som behövs. Oavsett om ni gör en stark avgränsning eller öser på med många frågor kommer de som ska rapportera att klaga. Var lugn, det går över.

2) Tänk långsiktigt och byt inte ut eller ändra parametrar om det inte är absolut nödvändigt. En fråga ena året och en annan nästa år skapar oreda hos de rapporterande enheterna.

3) Kvalitetssäkra och ge återkoppling. Sitt ner med de rapporterande enheterna och och gå igenom frågor och svar. Visa att deras information används på olika ställen i hållbarhetsredovisningen och i andra sammanhang.

4) Ge rapporterade enheter tillgång till svaren från de övriga enheterna. “Benchmarking” och “steal with pride” är fungerande verktyg.

Ni har nu 10 års historik avseende hållbarhetsdata i Position Green. Hur använder ni er av historisk data i hållbarhetsarbetet?

Normalt redovisar vi ett 5-års perspektiv (ibland 3 år) i diagram och tabeller. Detta är i linje med exempelvis finansiella data i årsredovisningen. Under de senaste åren har vi börjat sammanställa nyckelparametrar i tabeller som omfattar 10 år. Detta ger ett mycket bra perspektiv på hållbarhetsarbetet och visar långsiktiga trender. Vi är industriföretag med processer och produkter som endast gradvis förändras. Därför händer det sällan något dramatiskt under några enstaka år. Under 10 år hinner det dock hända mycket och det är kul att kunna visa att koldioxidutsläppen minskat med 70 procent eller att andelen kvinnor i de lokala ledningsgrupperna har fördubblats.

Till sist: Vi vet att många bolag brottas med kommunikationen kring hållbarhetsarbete. Å ena sidan vill man vara tydlig med de insatser som man gör, men å andra sidan ser man en risk för att anklagas för greenwashing om man lyfter dessa frågor alltför mycket. Har du några råd att ge här?

Man ska inte vara rädd att beskriva risker och hinder. Det viktiga är att man kan presentera en trovärdig färdplan för hur företaget ska förbättra sig. Här spelar ett fungerande redovisningssystem en viktig roll. Hållbarhetsfrågorna är komplexa och var inte rädd för att lägga till extra meningar som ger en förklaring till hur saker hänger ihop. Informationsavdelningen kommer att tycka att du är trist och för detaljerad och kommer att efterlysa käcka “one liners” som “Vi ska vara koldioxidneutrala 2035”. Helst utan att ange omfattning och konkreta åtgärder. Stå på dig!

Tack Torbjörn för bra och konkreta erfarenheter att lära av!

Se inspelningen av vårt webinar: Från avfall till cirkulär resurshantering

Detta Webinar är nu genomfört – länk till inspelningen hittar du här Lär er hur ni som bolag kan bli mer...

Ladda ner vår guide till den gröna taxonomin

Att säga att den gröna taxonomin medfört ökat intresse för hållbarhetsarbete är ingen överdrift. Många verksamheter söker därför efter kunskap och...

EU taxonomin – detta behöver du veta – uppdatering maj 2021

Den 21a april antogs en första del av Taxonomin som gäller de två första miljömålen; Begränsning av klimatförändringar och Anpassning till...

Intervju: Så möts effektivitet och långsiktighet i Nolatos och Hexpols hållbarhetsarbete

Både Nolato och Hexpol är bolag med en industriell profil och ett tydligt hållbarhetsfokus. Vid närmare anblick är det tydligt att...

Data i hållbarhetsarbetet – Ett case med Humlegården Fastigheter

Paulina Björk, Head of Sustainability på Position Green och Mattias Svensson, Chef Hållbar utveckling på Humlegården fastigheter pratar om data i...

Webinar: ESG Ratings – En sammanfattning

Den 10:e mars höll Position Green, med Paulina Björk, Head of Sustainability i spetsen – Ett webinar om ESG Ratings tillsammans...

Webinar: ESG Ratings – Hur fungerar det?

I stort sett alla branscher påverkas av tydligare hållbarhetskrav från bland annat ägare, kunder och investerare. ESG Ratings har under de...

Nytt samarbete: Emissionsfaktorer för livsmedel från RISE finns nu i Position Green

På Position Green vill vi att hållbarhetsarbetet skall vara effektivt och tillförlitligt. För att nå bästa möjliga resultat för våra användare...

Ny visualisering av hållbarhetsutveckling för leverantörer och bolagsinnehav i Position Green

Nyligen lanserade vi den nya modell som vi tillsammans med E.ON tagit fram för att visualisera fastighetsrelaterad hållbarhetsdata. Nästa visualisering som...

Blåkläder – datadrivet hållbarhetsarbete med fokus på livscykeln

Blåkläders hållbarhetsarbete intresserar oss av flera skäl: Man har tydligt profilerat sig som hållbara och lyft fram sitt hållbarhetsarbete, men med...

Ny visualisering av hållbarhetsdata för fastigheter framtagen tillsammans med E.ON

Att ha tillförlitlig och väl strukturerad data för hållbarhetsarbete är någonting som vi på Position Green alltid har haft i fokus....

Webinar för bygg- och fastighetsbranschen: Effektivt arbete med klimatdeklarationer och insamling av data

Detta webinar är redan genomfört. Vill du få tillgång til inspelningen?  Använd formuläret nedan – så återkommer vi till dig! Innehåll:...

Introduktion till TCFD

Ladda ner guiden ”Introduktion till TCFD”

När vår Sustainability Advisor Sabina skrev en första introduktion kring TCFD såg vi ett jättestort intresse. Att förstå inte bara hur...

Intervju: Så gör du en bra hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsarbetet resultat sammanfattas för många verksamheter i en hållbarhetsredovisning. Det blir både ett tillfälle att stämma av årets utfall och ett...

EU’s nya taxonomi – en uppdatering

Om du arbetar inom hållbarhet eller i finanssektorn kan du knappast ha missat EU´s nya taxonomi. Kortfattat handlar den om att...

Hållbarhet och marknadsföring – vad man får (och inte får) säga om sitt hållbarhetsarbete

Att kommunicera hållbarhetsarbete är inte helt okomplicerat. Samtidigt som många bolag gör stora framsteg utan att kommunicera detta är det inte...

Tips till dig som börjar hållbarhetsrapportera 2020

2020 har varit ett spännande år utöver det vanliga på många sätt. Hoppas alla är lika exalterade som vi på Position...

Hampus Jakobsson, Pale Blue Dot

Intervju: Pale Blue Dot – En fond fokuserad på tidiga bolag inom klimatutmaningen

Inom hållbarhet dyker det löpande upp nya bolag och idéer som vill bidra till att lösa klimatutmaningen. Några av dessa klarar...

Intervju: Så arbetar BIMobject för att hjälpa byggindustrin minska sina CO2-utsläpp

Transporter, livsmedel och energiproduktion kommer ofta i fokus när det gäller att reducera CO2-utsläpp. Även byggindustrin har mycket stora möjligheter att...

Förbeställ guiden ”Så fungerar TCFD – detta behöver du veta”

Introduktionen är nu klar – ladda ner ”Introduktion till TCFD” här. När vår Sustainability Advisor Sabina skrev en första introduktion kring...

Nyanställda inom hållbarhetsarbete på Position Green

Vi fortsätter växa och välkomnar nya kollegor

Den förste september växer vi med ytterligare 6 anställda. Nyanställningarna kommer efter en fortsatt kraftig tillväxt på över 100% och stärker...

Vårt webinar om Science Based Targets

Webinar om Science Based Targets – en kort sammanfattning

I juni anordnade Position Green och konsultfirman 2050 ett webinar kring Science Based Targets (SBT). Deltagande var representanter för ett flertal...

Inköpsarbetet är centralt i hållbarhetsarbetet. Diagram som visar utsläpp i Sverige resp utlandet

Så lyckas inköpsavdelningen med hållbarhetsarbetet

I denna artikel går vi in på varför företagens inköpsfunktion i kombination med dess hållbarhetsarbete är central, och tips på hur...

Lättare för konsumenterna att handla medvetet på Coop – lanserar hållbarhetsdeklarationer

Livsmedelskonsumentens totala påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, styrs i stor utsträckning av inköpsbeslut. Det har tidigare varit en utmaning för konsumenter att...

Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD)

Position Greens Sustainability Advisor Sabina Nordén introducerar våra läsare till Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD) och kommer med...

introduktion-till-effektiv-hallbarhetsrapportering-cover

Ladda ner guiden ”Introduktion till effektiv hållbarhetsrapportering”

Vi är glada över att kunna dela vår snabbguide inom hållbarhetsrapportering med dig. Syftet med denna första upplaga är att kunna hjälpa...

erik-huss

Intervju: Erik Huss, Husstainability

Vårt samhälle befinner sig just nu i en omfattande pandemi vars effekter vi i detta tidiga skede har svårt att sia...

AF Bostäder – 100% fossilbränslefria år 2020

Få ämnen engagerar så mycket idag som ämnet hållbarhet. I samarbete med Miljö & Utveckling publicerar Position Green en artikelserie med...

EUs nya taxonomi – detta behöver du veta

Taxonomi - detta måste du veta om du arbetar med hållbarhet eller investeringar

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapportering – vad innehåller en hållbarhetsredovisning?

Vad innehåller en hållbarhetsredovisning? För att hålla isär begreppen redan nu: Hållbarhetsrapportering avser den process där man samlar in och sammanställer...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapport: Rätt data är nyckeln

Mätning är oerhört centralt för den som vill nå sina mål och röra sig framåt. I en hållbarhetsrapport är detta själva...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Så kommer ni igång med effektiv hållbarhetsrapportering

Detta är en artikel från vår guide för är att hjälpa dig som skall börja med hållbarhetsrapportering, för en effektivare start...

Maria Nila – en hållbar förflyttningsresa

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med tydlig hållbarhetsprofil. Sedan...

GHG – Greenhouse gas protocol

GHG – Greenhouse gas protocol Kategoriseringar av växthusgaser och uppdelning enligt scope Denna artikel är en översiktlig kategorisering av växthusgaser enligt...

El-effekt bör kosta skjortan för planetens skull

Energiområdet är ett väldigt komplext område och det har nog inte undgått någon att i synnerhet el-effektfrågan får ökad uppmärksamhet. Essensen...

Intervju: Ulrika Hasselgren, Global Head of Sustainability & Impact Investment på Danske Bank

Hur ser ett investerarperspektiv ut vad gäller bolags värdering, risker och utmaningar kopplat till hållbarhetsarbetet: går det att jämföra bolag åt...

Apsis hållbarhetsarbete – en resa mot noll nettoutsläpp

APSIS – en snabb resa mot Noll Nettoutsläpp Den digitala marknadsföringsplattformen APSIS har påbörjat en spännande resa som syftar till att...

GRI standarder översatta till svenska

GRI standarder översatta till svenska

GRI (Global reporting initiative) standarder översatta till svenska GRI Sustainability reporting standards (GRI standards) hjälper företag, myndigheter och andra organisationer att...

Exempel på verktyg som ersätter mallar vid hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering

Mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning?

Använda mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning? Så här tänker vi Arbete med hållbarhetsrapportering enligt GRI eller andra standarder är...

Intervju: Christian Jansson, grundare och VD för Godsinlösen AB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Nerladdninsgbar bok: Klimatinfo för alla

Ladda ner boken Klimatinfo för alla Vi är stolta över att kunna dela den användbara boken Klimatinfo för alla, med dig....

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Intervju: Magnus Alfredsson, Grundare av Proethos

Ett enkelt och kraftfullt sätt att förbättra din klimatpåverkan är att se till att de pengar som man sparar används rätt...

Intervju: Daniel Nord, VD på arkitektfirman FOJAB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Risker med att inte arbeta hållbart

När vi diskuterar hållbarhetsarbete handlar det ofta om globala risker eller behovet att möta lagstiftning och regelverk. Dessa perspektiv är viktiga...

Är det nu hållbart företagande blir mainstream?

Det händer mycket inom hållbarhet just nu. För bara något år sedan verkade det som att hållbart företagande var en nisch...

Andrahandseffekterna av hållbart företagande

Ett perspektiv vid hållbara beslut är att dessa kan ha en stark andrahandseffekt – om än i en mer långsiktig form....

Så lyckas du med möten på distans för hållbart företagande

En personlig erfarenhet är att många möten i ett bolag sker av slentrian istället för ett reellt behov. Dessutom är de...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Investeringar och hållbart företagande

Min bakgrund är som entreprenör med två lyckade bolag inom IT-branschen. En sak som hjälpt mig hitta rätt är att förstå...

Hållbart företagande – så intresserar och behåller du rätt personal

Tre företeelser berättades ungefär samtidigt för mig hösten 2018: Det stora arkitektkontoret som skulle på utbildningsresa, men där en en tredjedel...

Hållbarhetslagen 2016 – krav på hållbarhetsrapportering

Nya Hållbarhetslagen gäller från den 1 december 2016 Vad? Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.