Intervju: Så gör du en bra hållbarhetsredovisning

Anders Frankel4 november, 2020

Hållbarhetsarbetet resultat sammanfattas för många verksamheter i en hållbarhetsredovisning. Det blir både ett tillfälle att stämma av årets utfall och ett sätt att kommunicera bolagets hållbarhetsarbete med dess intressenter.

För att ge inspiration och guidning i arbetet med hållbarhetsredovisningen pratade vi med Johan Säwensten på kommunikationskonsulterna Narva som har mycket god erfarenhet från arbete med hållbarhetsredovisningar.

 

Om vi börjar enkelt – vad är de viktigaste punkterna att ha med på sin checklista för hållbarhetsredovisningen?

Väsentlighet – se till att din hållbarhetsredovisning verkligen fokuserar på de hållbarhetsområden som är viktigast för er organisation och era intressenter. Kan låta självklart men är inte alltid det tyvärr.

Framåtblickande – se till att göra hållbarhetsredovisningen relevant genom att fokusera på verksamhetens risker och möjligheter framåt, och hur era produkter och tjänster kan vara en del av en hållbar omställning framåt. Att hitta en tydlig story kring bolagets roll gör både bolaget och rapporten mycket mer intressant.

Trovärdighet – försök att anpassa nyckeltal till standarder och branschpraxis för att göra informationen jämförbar för investerare och andra intressenter. Se också till att ni har bra processer och rutiner för att samla in och konsolidera data – och ta gärna hjälp av revisorer för att granska. Det är fortfarande en lång väg att gå innan hållbarhetsdatan är lika pålitlig som den finansiella datan som ju har krav på extern revision.

 

För de som vill ta sin hållbarhetsredovisning längre – vad är nästa steg?

Börja knyta an hållbarhetsarbetet till finansiell påverkan och långsiktigt värdeskapande. Det gör hållbarhetsrapporteringen ännu mer relevant för både aktieägare, investerare och en bredare publik. Samtidigt hjälper det er att fokusera på de viktigaste områdena i hållbarhetsarbetet.

 

Vad är de vanligaste misstagen som organisationer gör när de gör sin hållbarhetsredovisning?

Det vanligaste är att man blir för detaljerad i interna processer och hur de utvecklats under året. Det gör rapporten reaktiv och navelskådande vilket många externa intressenter inte är speciellt intresserade av.

Nu riskerar jag att svära i kyrkan, men ett annat misstag är att många bolag lyssnar för mycket på sina intressenter när de ska besluta om innehållet i hållbarhetsrapporten. Risken är att rapporten då upplevs som ängslig och att intrycket blir att bolaget inte riktigt vet vad det ska fokusera på. Jag tycker man ska vända lite på processen och våga stå för de hållbarhetsområden man bedömer är viktigast och rapportera på dessa, och eventuellt komplettera utifrån de synpunkter man får från intressenter.

 

Vi upplever ett tydligt ökat fokus på hållbarhet i varumärkesarbetet. Hur tycker du att organisationer skall balansera redovisnings- och marknadsföringsperspektivet i en hållbarhetsredovisning?

Överlag så tycker jag det är bra att man försöker koppla sin rapportering till det övergripande varumärkesarbetet och positiva budskap, det gör att man blir mer lösningsorienterad. Med det sagt så behöver åtminstone delar av rapporten få vara just en rapport, rent praktiskt kan man lösa det genom mer kommunikativa budskap i digitala uttag och i redovisningens så kallade framvagn – och mer data och tabeller i en bakvagn liknande den finansiella rapporteringen.

 

Greenwashing är ett tråkigt och välkänt fenomen. Green-hushing är dock lite nyare för oss. Många organisationer gör mycket – men kommunicerar det inte. Varför tror du att detta händer och hur ser ni på hållbarhetsperspektivet i varumärkesarbetet generellt?

Man ska självklart passa sig för att grönmåla saker som inte är hållbara, jag hoppas och tror att många ändå genomskådar sånt. Men jag tycker heller inte att man ska vara överdrivet rädd att kommunicera sin resa mot hållbarhet förutsatt att man har målet klart för sig. Jag tror nämligen att kommunikation av spännande initiativ och projekt har en viktig roll i att inspirera andra människor och företagsledare att ta tuffa beslut och våga ställa om. Jag har nyligen arbetat med framstående klimatforskare som menar att han är mycket mer positiv till samhällets förmåga att ställa om nu än vad han var för bara ett år sedan – han förklarar det med att näringslivets synsätt på klimatomställning i stor utsträckning har svängt från en kamp mot regleringar till ett race om att hitta nya intäkter. Det finns förstås många komponenter i en sådan omsvängning, men jag tror verkligen att positiv och inspirerande hållbarhetskommunikation har en viktig roll i att utmana människors perspektiv på samtiden. Den kollektiva känslan av att vi just nu är del av den kanske största samhällsomställningen sedan den industriella revolutionen tror jag föder ännu fler hållbara innovationer och kan bli en självuppfyllande profetia.

 

Om du skulle lyfta fram tre exempel på bra hållbarhetsredovisningar – vilka blir det då? Vad är det som gör dem så bra?

Svår fråga, en bra hållbarhetsredovisning tycker jag är en som lyckas förmedla en tydlig story samtidigt som den möter upp mot omvärldens förväntningar, så det beror ganska mycket på vilka målgrupper man har osv. Men här är några favoriter hos oss på Narva just nu.

Cofco International

Det kinesiska jordbruksbolaget Cofco har en välgjord och välstrukturerad hållbarhetsredovisning med en tydlig röd tråd genom hela rapporten. Läsaren förstår snabbt vilka som är bolagets viktigaste hållbarhetsområdet och var i värdekedjan påverkan är störst.

https://www.cofcointernational.com/media/1695/cofco_sr_final_proof_1july.pdf

 

Nike

Internationellt ser vi allt fler bolag som har börjat rapporterar utifrån bolagets övergripande syfte och sin påverkan på omvärlden. Nikes Impact Report är ett bra exempel på en framåt- och utåtblickande rapport.

https://purpose-cms-preprod01.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/02/11230637/FY19-Nike-Inc.-Impact-Report.pdf

 

Preem

Ett bolag som verkligen har varit i hetluften och haft det tufft under det senaste året är Preem. Deras Progress Book tycker jag dock är ett riktigt bra exempel på ett bolag som har satt ett tydligt mål och skapat en rapport som transparent visar hur de ska arbeta för att nå dit.

https://www.preem.se/globalassets/om-preem/hallbarhet/hallbarhetsredovisning/preem_hallbarhetsredovisning_2019_sve.pdf

 

Intervjuserie: så säger experterna om EU taxonomin – Matilda Persson, Hållbarhetsrådgivare, 2050 Consulting

EU:s gröna taxonomi har onekligen skapat rubriker och väckt frågor inom såväl hållbarhet som finans. De allra flesta är överens om...

Rapport: Vikten av en hållbarhetsdriven ledningsgrupp och styrelse – en fråga om överlevnad

För ett framgångsrikt och resultatdrivet hållbarhetsarbete krävs en engagerad och stöttande ledning och styrelse som ser värdet i att aktivt driva...

Intervjuserie: så säger experterna om EU taxonomin – Tony Christensen, Lead of Sustainable Finance, Enact Sustainable Strategies

EU:s gröna taxonomi har onekligen skapat rubriker och väckt frågor inom såväl hållbarhet som finans. De allra flesta är överens om...

2050 & Position Green onlinekurs: ”Att samla in och sammanställa hållbarhetsdata: metoder och verktyg”

Tillsammans med hållbarhetsexperten Henrik Sundberg, Senior Advisor & Partner vid 2050 och Aktuell Hållbarhet lanserar Position Green och vår Head of...

Position Green välkomnar fjorton nya medarbetare – och lanserar internationellt!

I takt med att näringslivets hållbarhetsarbete utvecklas, växer också Position Green med kraftigt utökade kundsamarbeten. Hittills har bolagets drygt 170 kunder...

Intervjuserie: så säger experterna om EU taxonomin – Fredrik Ljungdahl, ESG controller Wihlborgs Fastigheter

EU:s gröna taxonomi har onekligen skapat rubriker och väckt frågor inom såväl hållbarhet som finans. De allra flesta är överens om...

Intervjuserie: så säger experterna om EU taxonomin – Johanna Lundgren Gestlöf, Hållbarhetschef SPP

EU:s gröna taxonomi har onekligen skapat rubriker och väckt frågor inom såväl hållbarhet som finans. De allra flesta är överens om...

Intervjuserie – så säger experterna om EU taxonomin – Anette Andersson, Senior Sustainability Investment Specialist, SEB

EU:s gröna taxonomi har onekligen skapat rubriker och väckt frågor inom såväl hållbarhet som finans. De allra flesta är överens om...

Inbjudan till Webinar: Biologisk mångfald
– En fråga lika akut som klimatfrågan, för alla branscher

Alla branscher påverkas redan, eller kommer att påverkas av tydligare krav inom hållbarhet. Idag har klimatfrågan en central plats inom hållbarhetsarbetet...

Kundcase: Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO)

Ett av årets spännande tillskott bland Position Greens kunder är SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation. SLAO har drygt 300 medlemmar som är verksamma...

Intervju: Social Hållbarhet

Social hållbarhet är en grundläggande aspekt av hållbarhetsarbete, trots det hamnar det ofta i skuggan av miljö och klimatpåverkan. Vi satte...

Webinar: Från avfall till cirkulär resurshantering – En sammanfattning 

Den 6 maj var det dags för Position Green och Paulina Björk, Head of Sustainability att hålla i ännu ett webinar,...

Ladda ner vår guide till den gröna taxonomin

Att säga att den gröna taxonomin medfört ökat intresse för hållbarhetsarbete är ingen överdrift. Många verksamheter söker därför efter kunskap och...

Se inspelningen av vårt webinar: Från avfall till cirkulär resurshantering

Detta Webinar är nu genomfört – länk till inspelningen hittar du här Lär er hur ni som bolag kan bli mer...

Så hjälper vi dig med EUs gröna taxonomi

Behöver ni stöttning i att arbeta rätt med EUs gröna taxonomi? Position Green har ett verktyg för att hantera taxonomin och...

EU taxonomin – detta behöver du veta – uppdatering maj 2021

Den 21a april antogs en första del av Taxonomin som gäller de två första miljömålen; Begränsning av klimatförändringar och Anpassning till...

Intervju: Så möts effektivitet och långsiktighet i Nolatos och Hexpols hållbarhetsarbete

Både Nolato och Hexpol är bolag med en industriell profil och ett tydligt hållbarhetsfokus. Vid närmare anblick är det tydligt att...

Data i hållbarhetsarbetet – Ett case med Humlegården Fastigheter

Paulina Björk, Head of Sustainability på Position Green och Mattias Svensson, Chef Hållbar utveckling på Humlegården fastigheter pratar om data i...

Webinar: ESG Ratings – En sammanfattning

Den 10:e mars höll Position Green, med Paulina Björk, Head of Sustainability i spetsen – Ett webinar om ESG Ratings tillsammans...

Webinar: ESG Ratings – Hur fungerar det?

I stort sett alla branscher påverkas av tydligare hållbarhetskrav från bland annat ägare, kunder och investerare. ESG Ratings har under de...

Nytt samarbete: Emissionsfaktorer för livsmedel från RISE finns nu i Position Green

På Position Green vill vi att hållbarhetsarbetet skall vara effektivt och tillförlitligt. För att nå bästa möjliga resultat för våra användare...

Ny visualisering av hållbarhetsutveckling för leverantörer och bolagsinnehav i Position Green

Nyligen lanserade vi den nya modell som vi tillsammans med E.ON tagit fram för att visualisera fastighetsrelaterad hållbarhetsdata. Nästa visualisering som...

Blåkläder – datadrivet hållbarhetsarbete med fokus på livscykeln

Blåkläders hållbarhetsarbete intresserar oss av flera skäl: Man har tydligt profilerat sig som hållbara och lyft fram sitt hållbarhetsarbete, men med...

ECOespiral

Den ideella organisationen ECOespiral grundades år 2015 av Sofie Folkesson och Sabina Nordén. Deras första projekt gick ut på att bygga...

Ny visualisering av hållbarhetsdata för fastigheter framtagen tillsammans med E.ON

Att ha tillförlitlig och väl strukturerad data för hållbarhetsarbete är någonting som vi på Position Green alltid har haft i fokus....

Webinar för bygg- och fastighetsbranschen: Effektivt arbete med klimatdeklarationer och insamling av data

Detta webinar är redan genomfört. Vill du få tillgång til inspelningen?  Använd formuläret nedan – så återkommer vi till dig! Innehåll:...

Introduktion till TCFD

Ladda ner guiden ”Introduktion till TCFD”

När vår Sustainability Advisor Sabina skrev en första introduktion kring TCFD såg vi ett jättestort intresse. Att förstå inte bara hur...

Intervju: Så gör du en bra hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsarbetet resultat sammanfattas för många verksamheter i en hållbarhetsredovisning. Det blir både ett tillfälle att stämma av årets utfall och ett...

EU’s nya taxonomi – en uppdatering

Om du arbetar inom hållbarhet eller i finanssektorn kan du knappast ha missat EU´s nya taxonomi. Kortfattat handlar den om att...

Hållbarhet och marknadsföring – vad man får (och inte får) säga om sitt hållbarhetsarbete

Att kommunicera hållbarhetsarbete är inte helt okomplicerat. Samtidigt som många bolag gör stora framsteg utan att kommunicera detta är det inte...

Tips till dig som börjar hållbarhetsrapportera 2020

2020 har varit ett spännande år utöver det vanliga på många sätt. Hoppas alla är lika exalterade som vi på Position...

Hampus Jakobsson, Pale Blue Dot

Intervju: Pale Blue Dot – En fond fokuserad på tidiga bolag inom klimatutmaningen

Inom hållbarhet dyker det löpande upp nya bolag och idéer som vill bidra till att lösa klimatutmaningen. Några av dessa klarar...

Intervju: Så arbetar BIMobject för att hjälpa byggindustrin minska sina CO2-utsläpp

Transporter, livsmedel och energiproduktion kommer ofta i fokus när det gäller att reducera CO2-utsläpp. Även byggindustrin har mycket stora möjligheter att...

Förbeställ guiden ”Så fungerar TCFD – detta behöver du veta”

Introduktionen är nu klar – ladda ner ”Introduktion till TCFD” här. När vår Sustainability Advisor Sabina skrev en första introduktion kring...

Nyanställda inom hållbarhetsarbete på Position Green

Vi fortsätter växa och välkomnar nya kollegor

Den förste september växer vi med ytterligare 6 anställda. Nyanställningarna kommer efter en fortsatt kraftig tillväxt på över 100% och stärker...

Vårt webinar om Science Based Targets

Webinar om Science Based Targets – en kort sammanfattning

I juni anordnade Position Green och konsultfirman 2050 ett webinar kring Science Based Targets (SBT). Deltagande var representanter för ett flertal...

Inköpsarbetet är centralt i hållbarhetsarbetet. Diagram som visar utsläpp i Sverige resp utlandet

Så lyckas inköpsavdelningen med hållbarhetsarbetet

I denna artikel går vi in på varför företagens inköpsfunktion i kombination med dess hållbarhetsarbete är central, och tips på hur...

Lättare för konsumenterna att handla medvetet på Coop – lanserar hållbarhetsdeklarationer

Livsmedelskonsumentens totala påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, styrs i stor utsträckning av inköpsbeslut. Det har tidigare varit en utmaning för konsumenter att...

Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD)

Position Greens Sustainability Advisor Sabina Nordén introducerar våra läsare till Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD) och kommer med...

introduktion-till-effektiv-hallbarhetsrapportering-cover

Ladda ner guiden ”Introduktion till effektiv hållbarhetsrapportering”

Vi är glada över att kunna dela vår snabbguide inom hållbarhetsrapportering med dig. Syftet med denna första upplaga är att kunna hjälpa...

erik-huss

Intervju: Erik Huss, Husstainability

Vårt samhälle befinner sig just nu i en omfattande pandemi vars effekter vi i detta tidiga skede har svårt att sia...

AF Bostäder – 100% fossilbränslefria år 2020

Få ämnen engagerar så mycket idag som ämnet hållbarhet. I samarbete med Miljö & Utveckling publicerar Position Green en artikelserie med...

EUs nya taxonomi – detta behöver du veta

Taxonomi - detta måste du veta om du arbetar med hållbarhet eller investeringar

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapportering – vad innehåller en hållbarhetsredovisning?

Vad innehåller en hållbarhetsredovisning? För att hålla isär begreppen redan nu: Hållbarhetsrapportering avser den process där man samlar in och sammanställer...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapport: Rätt data är nyckeln

Mätning är oerhört centralt för den som vill nå sina mål och röra sig framåt. I en hållbarhetsrapport är detta själva...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Så kommer ni igång med effektiv hållbarhetsrapportering

Detta är en artikel från vår guide för är att hjälpa dig som skall börja med hållbarhetsrapportering, för en effektivare start...

Maria Nila – en hållbar förflyttningsresa

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med tydlig hållbarhetsprofil. Sedan...

GHG – Greenhouse gas protocol

GHG – Greenhouse gas protocol Kategoriseringar av växthusgaser och uppdelning enligt scope Denna artikel är en översiktlig kategorisering av växthusgaser enligt...

El-effekt bör kosta skjortan för planetens skull

Energiområdet är ett väldigt komplext område och det har nog inte undgått någon att i synnerhet el-effektfrågan får ökad uppmärksamhet. Essensen...

Intervju: Ulrika Hasselgren, Global Head of Sustainability & Impact Investment på Danske Bank

Hur ser ett investerarperspektiv ut vad gäller bolags värdering, risker och utmaningar kopplat till hållbarhetsarbetet: går det att jämföra bolag åt...

Apsis hållbarhetsarbete – en resa mot noll nettoutsläpp

APSIS – en snabb resa mot Noll Nettoutsläpp Den digitala marknadsföringsplattformen APSIS har påbörjat en spännande resa som syftar till att...

GRI standarder översatta till svenska

GRI standarder översatta till svenska

GRI (Global reporting initiative) standarder översatta till svenska GRI Sustainability reporting standards (GRI standards) hjälper företag, myndigheter och andra organisationer att...

Exempel på verktyg som ersätter mallar vid hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering

Mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning?

Använda mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning? Så här tänker vi Arbete med hållbarhetsrapportering enligt GRI eller andra standarder är...

Intervju: Christian Jansson, grundare och VD för Godsinlösen AB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Nerladdninsgbar bok: Klimatinfo för alla

Ladda ner boken Klimatinfo för alla Vi är stolta över att kunna dela den användbara boken Klimatinfo för alla, med dig....

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Intervju: Magnus Alfredsson, Grundare av Proethos

Ett enkelt och kraftfullt sätt att förbättra din klimatpåverkan är att se till att de pengar som man sparar används rätt...

Intervju: Daniel Nord, VD på arkitektfirman FOJAB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Risker med att inte arbeta hållbart

När vi diskuterar hållbarhetsarbete handlar det ofta om globala risker eller behovet att möta lagstiftning och regelverk. Dessa perspektiv är viktiga...

Är det nu hållbart företagande blir mainstream?

Det händer mycket inom hållbarhet just nu. För bara något år sedan verkade det som att hållbart företagande var en nisch...

Andrahandseffekterna av hållbart företagande

Ett perspektiv vid hållbara beslut är att dessa kan ha en stark andrahandseffekt – om än i en mer långsiktig form....

Så lyckas du med möten på distans för hållbart företagande

En personlig erfarenhet är att många möten i ett bolag sker av slentrian istället för ett reellt behov. Dessutom är de...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Investeringar och hållbart företagande

Min bakgrund är som entreprenör med två lyckade bolag inom IT-branschen. En sak som hjälpt mig hitta rätt är att förstå...

Hållbart företagande – så intresserar och behåller du rätt personal

Tre företeelser berättades ungefär samtidigt för mig hösten 2018: Det stora arkitektkontoret som skulle på utbildningsresa, men där en en tredjedel...

Hållbarhetslagen 2016 – krav på hållbarhetsrapportering

Nya Hållbarhetslagen gäller från den 1 december 2016 Vad? Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.