Intervju: Så arbetar BIMobject för att hjälpa byggindustrin minska sina CO2-utsläpp

Anders Frankel1 oktober, 2020

Transporter, livsmedel och energiproduktion kommer ofta i fokus när det gäller att reducera CO2-utsläpp. Även byggindustrin har mycket stora möjligheter att minska sina utsläpp i såväl bygg- som i driftsfasen. Vi tycker därför att det blir extra intressant att följa hur ny teknik kan förenkla och hjälpa till klokare val.

Vi pratade med Carl Silbersky, VD för BIMobject om hur de gör byggprocesser effektivare och hjälper byggindustrin att göra mer hållbara val.

Du kan väl börja med att berätta vad ni gör och vilka möjligheter du ser för BIMObject att underlätta för kunder som prioriterar hållbarhet – och hur detta återspeglas i affärsmöjligheter för er.

För att förstå BIMobjects möjligheter måste man först förstå BIM – Building Information Modeling. Det är en ny standard inom digital design och konstruktion av byggnader. BIM bygger på att man gör en digital modell av en byggnad innan man uppför den, vilket gör att man både kan fatta smartare (och grönare) beslut redan i designfasen, t.ex. byta till en mer hållbar fasadkonstruktion. Man kan också på det sättet effektivisera själva byggandet, vilket skapar bättre byggnader och mindre spill i byggprocessen. 

BIM är idag ett krav i de flesta europeiska länder när man uppför en publik byggnad, och även på många andra ställen i världen. Varför? För att uppförandet och underhållet av byggnader står för 40% av världens koldioxidutsläpp. Att bygga mer hållbart och designa byggnader som skapar mindre utsläpp under sin livstid är avgörande för att uppnå klimatmålen. Stater och lokala myndigheter använder kravet som ett sätt att driva på en hållbar omställning av byggbranschen.

Hållbarhet handlar också om andra aspekter än utsläpp. Genom digital design är det lättare att skapa byggnader som är bra för människorna i dem – belysning, inomhusklimat osv. Det är någonting som alla beställare ser ett värde i.

Rent konkret – vad levererar ni idag och framöver som hjälper era användare att arbeta mer hållbart?

BIM bygger på digital design. Man kan likna det med Lego, The Sims eller Minecraft ”på riktigt”, där modellen byggs ihop av en massa olika komponenter. En komponent kan vara en dörr, ett fönster, golv osv men även mekaniska eller elektriska delar. Så när du arbetar med BIM behöver du massor med filer (BIM-objekt) att bygga med. Vi har världens största bibliotek av BIM-objekt, med 100 av världens 100 största arkitektbyråer som våra användare. Så vi är en nödvändig komponent för att BIM ska gå att implementera och att digitaliseringen av byggindustrin ska kunna ske.

Ett av våra fokusområden är just att hjälpa arkitekter och ingenjörer att fokusera mer på hållbarhet. Det kan handla om allt från att ge information om en viss produkts CO2-avtryck under livscykeln, till att göra det enkelt att söka efter miljöklassade produkter, till att inspirera till mer hållbart byggande.

Arkitekter, byggare och beställare får då en tydlig bild av hur olika val påverkar bolagets utsläpp under hela livscykeln.

Vem skulle du säga driver efterfrågan på mer hållbara lösningar i er bransch? Era kunder, era partners eller era kunders kunder?

Man nog i stort sett säga ”världen”. Våra kunder – tillverkare av byggprodukter – är absolut miljömedvetna, men byggindustrin har ett problem med hållbarhet. Men människor blir allt mer medvetna om utsläppsproblemen världen står inför. Grönt är en ny våg, i allt från resande till konsumtion och det slår gradvis igenom i byggindustrin också. Det sätter också ett politiskt fokus på hållbarhet – ta t.ex. Köpenhamn där man gått ut med att man vill bli världens första CO2-neutrala huvudstad redan 2025.

Som noterat bolag, hur uppfattar du marknadens syn på er roll inom hållbarhet?

Vi tror inte det är något marknaden har förstått alls, men det är inte deras fel – utanför byggindustrin är nog inte BIM ett vardagsbegrepp – utan det handlar om att vi måste förtydliga vår kommunikation. 

Hållbarhet och marknadsföring – vad man får (och inte får) säga om sitt hållbarhetsarbete

Att kommunicera hållbarhetsarbete är inte helt okomplicerat. Samtidigt som många bolag gör stora framsteg utan att kommunicera detta är det inte...

Tips till dig som börjar hållbarhetsrapportera 2020

2020 har varit ett spännande år utöver det vanliga på många sätt. Hoppas alla är lika exalterade som vi på Position...

Hampus Jakobsson, Pale Blue Dot

Intervju: Pale Blue Dot – En fond fokuserad på tidiga bolag inom klimatutmaningen

Inom hållbarhet dyker det löpande upp nya bolag och idéer som vill bidra till att lösa klimatutmaningen. Några av dessa klarar...

Intervju: Så arbetar BIMobject för att hjälpa byggindustrin minska sina CO2-utsläpp

Transporter, livsmedel och energiproduktion kommer ofta i fokus när det gäller att reducera CO2-utsläpp. Även byggindustrin har mycket stora möjligheter att...

Förbeställ guiden ”Så fungerar TCFD – detta behöver du veta”

När vår Sustainability Advisor Sabina skrev en första introduktion kring TCFD såg vi ett jättestort intresse. Att förstå inte bara hur...

Nyanställda inom hållbarhetsarbete på Position Green

Vi fortsätter växa och välkomnar nya kollegor

Den förste september växer vi med ytterligare 6 anställda. Nyanställningarna kommer efter en fortsatt kraftig tillväxt på över 100% och stärker...

Vårt webinar om Science Based Targets

Webinar om Science Based Targets – en kort sammanfattning

I juni anordnade Position Green och konsultfirman 2050 ett webinar kring Science Based Targets (SBT). Deltagande var representanter för ett flertal...

Inköpsarbetet är centralt i hållbarhetsarbetet. Diagram som visar utsläpp i Sverige resp utlandet

Så lyckas inköpsavdelningen med hållbarhetsarbetet

I denna artikel går vi in på varför företagens inköpsfunktion i kombination med dess hållbarhetsarbete är central, och tips på hur...

Lättare för konsumenterna att handla medvetet på Coop – lanserar hållbarhetsdeklarationer

Livsmedelskonsumentens totala påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, styrs i stor utsträckning av inköpsbeslut. Det har tidigare varit en utmaning för konsumenter att...

Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD)

Position Greens Sustainability Advisor Sabina Nordén introducerar våra läsare till Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD) och kommer med...

introduktion-till-effektiv-hallbarhetsrapportering-cover

Ladda ner guiden ”Introduktion till effektiv hållbarhetsrapportering”

Vi är glada över att kunna dela vår snabbguide inom hållbarhetsrapportering med dig. Syftet med denna första upplaga är att kunna hjälpa...

erik-huss

Intervju: Erik Huss, Husstainability

Vårt samhälle befinner sig just nu i en omfattande pandemi vars effekter vi i detta tidiga skede har svårt att sia...

AF Bostäder – 100% fossilbränslefria år 2020

Få ämnen engagerar så mycket idag som ämnet hållbarhet. I samarbete med Miljö & Utveckling publicerar Position Green en artikelserie med...

EUs nya taxonomi – detta behöver du veta

Taxonomi - detta måste du veta om du arbetar med hållbarhet eller investeringar

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapportering – vad innehåller en hållbarhetsredovisning?

Vad innehåller en hållbarhetsredovisning? För att hålla isär begreppen redan nu: Hållbarhetsrapportering avser den process där man samlar in och sammanställer...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapport: Rätt data är nyckeln

Mätning är oerhört centralt för den som vill nå sina mål och röra sig framåt. I en hållbarhetsrapport är detta själva...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Så kommer ni igång med effektiv hållbarhetsrapportering

Detta är en artikel från vår guide för är att hjälpa dig som skall börja med hållbarhetsrapportering, för en effektivare start...

Maria Nila – en hållbar förflyttningsresa

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med tydlig hållbarhetsprofil. Sedan...

GHG – Greenhouse gas protocol

GHG – Greenhouse gas protocol Kategoriseringar av växthusgaser och uppdelning enligt scope Denna artikel är en översiktlig kategorisering av växthusgaser enligt...

El-effekt bör kosta skjortan för planetens skull

Energiområdet är ett väldigt komplext område och det har nog inte undgått någon att i synnerhet el-effektfrågan får ökad uppmärksamhet. Essensen...

Intervju: Ulrika Hasselgren, Global Head of Sustainability & Impact Investment på Danske Bank

Hur ser ett investerarperspektiv ut vad gäller bolags värdering, risker och utmaningar kopplat till hållbarhetsarbetet: går det att jämföra bolag åt...

Apsis hållbarhetsarbete – en resa mot noll nettoutsläpp

APSIS – en snabb resa mot Noll Nettoutsläpp Den digitala marknadsföringsplattformen APSIS har påbörjat en spännande resa som syftar till att...

GRI standarder översatta till svenska

GRI standarder översatta till svenska

GRI (Global reporting initiative) standarder översatta till svenska GRI Sustainability reporting standards (GRI standards) hjälper företag, myndigheter och andra organisationer att...

Exempel på verktyg som ersätter mallar vid hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering

Mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning?

Använda mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning? Så här tänker vi Arbete med hållbarhetsrapportering enligt GRI eller andra standarder är...

Intervju: Christian Jansson, grundare och VD för Godsinlösen AB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Nerladdninsgbar bok: Klimatinfo för alla

Ladda ner boken Klimatinfo för alla Vi är stolta över att kunna dela den användbara boken Klimatinfo för alla, med dig....

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Intervju: Magnus Alfredsson, Grundare av Proethos

Ett enkelt och kraftfullt sätt att förbättra din klimatpåverkan är att se till att de pengar som man sparar används rätt...

Intervju: Daniel Nord, VD på arkitektfirman FOJAB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Risker med att inte arbeta hållbart

När vi diskuterar hållbarhetsarbete handlar det ofta om globala risker eller behovet att möta lagstiftning och regelverk. Dessa perspektiv är viktiga...

Är det nu hållbart företagande blir mainstream?

Det händer mycket inom hållbarhet just nu. För bara något år sedan verkade det som att hållbart företagande var en nisch...

Andrahandseffekterna av hållbart företagande

Ett perspektiv vid hållbara beslut är att dessa kan ha en stark andrahandseffekt – om än i en mer långsiktig form....

Så lyckas du med möten på distans för hållbart företagande

En personlig erfarenhet är att många möten i ett bolag sker av slentrian istället för ett reellt behov. Dessutom är de...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Investeringar och hållbart företagande

Min bakgrund är som entreprenör med två lyckade bolag inom IT-branschen. En sak som hjälpt mig hitta rätt är att förstå...

Hållbart företagande – så intresserar och behåller du rätt personal

Tre företeelser berättades ungefär samtidigt för mig hösten 2018: Det stora arkitektkontoret som skulle på utbildningsresa, men där en en tredjedel...

Hållbarhetslagen 2016 – krav på hållbarhetsrapportering

Nya Hållbarhetslagen gäller från den 1 december 2016 Vad? Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.