Intervju: Erik Huss, Husstainability

Louise Alsheimer Niklasson25 maj, 2020

Vårt samhälle befinner sig just nu i en omfattande pandemi vars effekter vi i detta tidiga skede har svårt att sia om. Samtidigt som de medicinska aspekterna av COVID-19 sysselsätter forskare runt om i världen, lyfts även virusets koppling till de hållbarhetsutmaningar som världen står inför. Vi bad en av Sveriges ledande klimatexperter Erik Huss att hjälpa oss att förstå näringslivets bidrag till att förhindra liknande kriser i framtiden.

Erik Huss driver bolaget Husstainability, som bygger på ett helt yrkeslivs erfarenheter inom miljö- och klimatforskning, vetenskapsjournalistik, äventyr, marknadskommunikation och ledarskap. Genom utbildningar, workshops, insikter, inspiration och stöd med strategier och kommunikation lär Erik Huss ut hur företag och organisationer kan ställa om till en mer ansvarsfull verksamhet där det blir lönsamt att arbeta med naturen – inte emot. Vinsten blir ett starkare varumärke, högre förtroende på marknaden och mer motiverade medarbetare. Läs gärna mer om Hussustainability här.

Vilka samband ser du mellan spridningen av COVID-19 och de hållbarhetsutmaningar som världen står inför? Utveckla gärna!

Sambanden är mycket starka och den viruspandemi vi nu drabbas av är helt och hållet orsakad av människans vårdslösa hantering av tidigare orörd natur och vilda djur. Det finns otaliga studier från biologer och medicinare som sedan länge har varnat för så kallade zoonoser (djurbaserade sjukdomar). Och nu kom COVID-19 som på några få veckor slog ut hela planetens ekonomiska system. Vi måste bygga upp en helt annan resiliens i samhället och hur vi driver vår ekonomi, om vi inte ska gå under i en pandemi framöver. Jag har skrivit en utredande researchtext om relationen mellan COVID-19 och vårt nuvarande ekonomiska system här (en engelsk version finns att läsa här).

Kan ett aktivt hållbarhetsarbete rusta oss inför liknande kriser och isåfall hur?

Oh ja, i högsta grad! Vi människor har bollen och vårt agerande avgör helt och hållet vad som händer framöver. Det är ingen slump att viruskrisen slog till nu. Att integrera hänsyn till natur och klimat i affärsmodellen är redan idag affärskritiskt, nu har det till på köpet blivit livsavgörande för samhället. Som företagare måste du ha koll på hur dina affärer – i alla led ned till den bortersta underleverantören, alla kunder och deras beteenden – påverkar naturen, ekosystemen och klimatet. Exempel kan vara att undvika marknader där skövling av jungfrulig mark som regnskogar pågår (palmolja, exklusiva träslag, konfliktmineral i utsatta områden etc.). Sen i det stora perspektivet är det ju människans kraftiga påverkan av klimatet som till slut styr hur ekosystem påverkas och vilda djur tvingas ihop till allt mindre ytor, vilket ökar risken för exponering med människor, vilket till slut ökar risken för nya pandemier.

Utifrån ditt perspektiv, vilka är de mest kritiska faktorerna för att förhindra kommande globala kriser (epidemier, naturkatastrofer, etc)?

Gällande epidemier så har de flesta sitt ursprung i vilda däggdjur som är utsatta för tjuvjakt och förekommer på marknader världen över, kanske mest utbrett i Kina. Överexploatering av skogar gör att marklager blir instabila och massrörelser ökar markant. Ett exempel på detta är i Himalayas bergsområden ovanför Bangladesh, där avskogning för att komma åt virke och bränsle har medfört att lerskred och översvämningar drabbar enorma områden nedströms. Det hade inte hänt om vi låtit skogen stå kvar. Sen är det ett faktum att orörd naturskog med hög biologisk mångfald har i ungefär dubbelt så högt koldioxidupptag som planterade träd av en art. Därför är skydd av naturskog en av de viktigaste klimatinvesteringar man kan investera i som företag, både ut virus-, naturkatastrof- och klimathänseende.

Vilken roll kan näringslivet spela i återhämtningsarbetet efter COVID-19? Vilken roll kan näringslivet spela i arbetet att motverka globala kriser?

Se till att ha en affärsmodell som inte belastar de naturliga systemen eller klimatet i onödan. Ställ temporärt om produktion så att man stödjer samhällsbärande funktioner. Vi har ju med största tydlighet sett att de företag som är beroende av en global marknad är de som har drabbats hårdast. Se till att inte vara beroende av utsläppsintensiva marknader, så som till exempel Kina eller Polen. Det har många fördelar att ha marknaden i regionen, inte minst ur ett utsläppsperspektiv.

En betydande faktor i vår globaliserade ekonomi bygger på kostnadseffektivitet och “lägst pris vinner”. Vad kan företag göra för att kombinera kostnadsbesparingar och ett aktivt miljöarbete?

 Bra fråga! Hela blodomloppet i vår globala marknad drivs av lågt pris, vilket har skapat tillverkning i länder där mänskliga rättigheter är lågprioriterat och fabriker drivs av kolkraft. Bara för att det är billigt. Dessa länder förlorar och vi som köper prylarna vinner, kortsiktigt. Detta är ett grovt systemfel, vilket skapat effektiva ekonomiska marknadsmekanismer – men som inte har tagit hänsyn till natur, klimat eller människors hälsa. Priset för ett lågt monetärt pris är vad som sker runt om oss idag: globala pandemier, ett skenande klimat och en begynnande flodvåg av klimatrelaterade flyktingar. Bara för att ta några exempel. Rent konkret är det oftast mest effektivt att lägga om produktionen till ett land med hög andel förnybar energi, som driver fabrikerna. Att ställa om till icke fossila transporter är nästa steg. Allt detta minskar radikalt den s.k. inbäddade koldioxiden i de produkter man säljer. Sen har det visat sig att ekonomi är ett dåligt styrmedel för naturens hälsa. Vi bör omfamna en radikal förändring på detta plan, om vi drivs av att göra affärer på rätt sätt.

Stort tack Erik för att du delade med dig av din gedigna kunskap och erfarenhet!

Se inspelningen av vårt webinar: Från avfall till cirkulär resurshantering

Detta Webinar är nu genomfört – länk till inspelningen hittar du här Lär er hur ni som bolag kan bli mer...

Ladda ner vår guide till den gröna taxonomin

Att säga att den gröna taxonomin medfört ökat intresse för hållbarhetsarbete är ingen överdrift. Många verksamheter söker därför efter kunskap och...

EU taxonomin – detta behöver du veta – uppdatering maj 2021

Den 21a april antogs en första del av Taxonomin som gäller de två första miljömålen; Begränsning av klimatförändringar och Anpassning till...

Intervju: Så möts effektivitet och långsiktighet i Nolatos och Hexpols hållbarhetsarbete

Både Nolato och Hexpol är bolag med en industriell profil och ett tydligt hållbarhetsfokus. Vid närmare anblick är det tydligt att...

Data i hållbarhetsarbetet – Ett case med Humlegården Fastigheter

Paulina Björk, Head of Sustainability på Position Green och Mattias Svensson, Chef Hållbar utveckling på Humlegården fastigheter pratar om data i...

Webinar: ESG Ratings – En sammanfattning

Den 10:e mars höll Position Green, med Paulina Björk, Head of Sustainability i spetsen – Ett webinar om ESG Ratings tillsammans...

Webinar: ESG Ratings – Hur fungerar det?

I stort sett alla branscher påverkas av tydligare hållbarhetskrav från bland annat ägare, kunder och investerare. ESG Ratings har under de...

Nytt samarbete: Emissionsfaktorer för livsmedel från RISE finns nu i Position Green

På Position Green vill vi att hållbarhetsarbetet skall vara effektivt och tillförlitligt. För att nå bästa möjliga resultat för våra användare...

Ny visualisering av hållbarhetsutveckling för leverantörer och bolagsinnehav i Position Green

Nyligen lanserade vi den nya modell som vi tillsammans med E.ON tagit fram för att visualisera fastighetsrelaterad hållbarhetsdata. Nästa visualisering som...

Blåkläder – datadrivet hållbarhetsarbete med fokus på livscykeln

Blåkläders hållbarhetsarbete intresserar oss av flera skäl: Man har tydligt profilerat sig som hållbara och lyft fram sitt hållbarhetsarbete, men med...

Ny visualisering av hållbarhetsdata för fastigheter framtagen tillsammans med E.ON

Att ha tillförlitlig och väl strukturerad data för hållbarhetsarbete är någonting som vi på Position Green alltid har haft i fokus....

Webinar för bygg- och fastighetsbranschen: Effektivt arbete med klimatdeklarationer och insamling av data

Detta webinar är redan genomfört. Vill du få tillgång til inspelningen?  Använd formuläret nedan – så återkommer vi till dig! Innehåll:...

Introduktion till TCFD

Ladda ner guiden ”Introduktion till TCFD”

När vår Sustainability Advisor Sabina skrev en första introduktion kring TCFD såg vi ett jättestort intresse. Att förstå inte bara hur...

Intervju: Så gör du en bra hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsarbetet resultat sammanfattas för många verksamheter i en hållbarhetsredovisning. Det blir både ett tillfälle att stämma av årets utfall och ett...

EU’s nya taxonomi – en uppdatering

Om du arbetar inom hållbarhet eller i finanssektorn kan du knappast ha missat EU´s nya taxonomi. Kortfattat handlar den om att...

Hållbarhet och marknadsföring – vad man får (och inte får) säga om sitt hållbarhetsarbete

Att kommunicera hållbarhetsarbete är inte helt okomplicerat. Samtidigt som många bolag gör stora framsteg utan att kommunicera detta är det inte...

Tips till dig som börjar hållbarhetsrapportera 2020

2020 har varit ett spännande år utöver det vanliga på många sätt. Hoppas alla är lika exalterade som vi på Position...

Hampus Jakobsson, Pale Blue Dot

Intervju: Pale Blue Dot – En fond fokuserad på tidiga bolag inom klimatutmaningen

Inom hållbarhet dyker det löpande upp nya bolag och idéer som vill bidra till att lösa klimatutmaningen. Några av dessa klarar...

Intervju: Så arbetar BIMobject för att hjälpa byggindustrin minska sina CO2-utsläpp

Transporter, livsmedel och energiproduktion kommer ofta i fokus när det gäller att reducera CO2-utsläpp. Även byggindustrin har mycket stora möjligheter att...

Förbeställ guiden ”Så fungerar TCFD – detta behöver du veta”

Introduktionen är nu klar – ladda ner ”Introduktion till TCFD” här. När vår Sustainability Advisor Sabina skrev en första introduktion kring...

Nyanställda inom hållbarhetsarbete på Position Green

Vi fortsätter växa och välkomnar nya kollegor

Den förste september växer vi med ytterligare 6 anställda. Nyanställningarna kommer efter en fortsatt kraftig tillväxt på över 100% och stärker...

Vårt webinar om Science Based Targets

Webinar om Science Based Targets – en kort sammanfattning

I juni anordnade Position Green och konsultfirman 2050 ett webinar kring Science Based Targets (SBT). Deltagande var representanter för ett flertal...

Inköpsarbetet är centralt i hållbarhetsarbetet. Diagram som visar utsläpp i Sverige resp utlandet

Så lyckas inköpsavdelningen med hållbarhetsarbetet

I denna artikel går vi in på varför företagens inköpsfunktion i kombination med dess hållbarhetsarbete är central, och tips på hur...

Lättare för konsumenterna att handla medvetet på Coop – lanserar hållbarhetsdeklarationer

Livsmedelskonsumentens totala påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, styrs i stor utsträckning av inköpsbeslut. Det har tidigare varit en utmaning för konsumenter att...

Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD)

Position Greens Sustainability Advisor Sabina Nordén introducerar våra läsare till Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD) och kommer med...

introduktion-till-effektiv-hallbarhetsrapportering-cover

Ladda ner guiden ”Introduktion till effektiv hållbarhetsrapportering”

Vi är glada över att kunna dela vår snabbguide inom hållbarhetsrapportering med dig. Syftet med denna första upplaga är att kunna hjälpa...

erik-huss

Intervju: Erik Huss, Husstainability

Vårt samhälle befinner sig just nu i en omfattande pandemi vars effekter vi i detta tidiga skede har svårt att sia...

AF Bostäder – 100% fossilbränslefria år 2020

Få ämnen engagerar så mycket idag som ämnet hållbarhet. I samarbete med Miljö & Utveckling publicerar Position Green en artikelserie med...

EUs nya taxonomi – detta behöver du veta

Taxonomi - detta måste du veta om du arbetar med hållbarhet eller investeringar

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapportering – vad innehåller en hållbarhetsredovisning?

Vad innehåller en hållbarhetsredovisning? För att hålla isär begreppen redan nu: Hållbarhetsrapportering avser den process där man samlar in och sammanställer...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapport: Rätt data är nyckeln

Mätning är oerhört centralt för den som vill nå sina mål och röra sig framåt. I en hållbarhetsrapport är detta själva...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Så kommer ni igång med effektiv hållbarhetsrapportering

Detta är en artikel från vår guide för är att hjälpa dig som skall börja med hållbarhetsrapportering, för en effektivare start...

Maria Nila – en hållbar förflyttningsresa

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med tydlig hållbarhetsprofil. Sedan...

GHG – Greenhouse gas protocol

GHG – Greenhouse gas protocol Kategoriseringar av växthusgaser och uppdelning enligt scope Denna artikel är en översiktlig kategorisering av växthusgaser enligt...

El-effekt bör kosta skjortan för planetens skull

Energiområdet är ett väldigt komplext område och det har nog inte undgått någon att i synnerhet el-effektfrågan får ökad uppmärksamhet. Essensen...

Intervju: Ulrika Hasselgren, Global Head of Sustainability & Impact Investment på Danske Bank

Hur ser ett investerarperspektiv ut vad gäller bolags värdering, risker och utmaningar kopplat till hållbarhetsarbetet: går det att jämföra bolag åt...

Apsis hållbarhetsarbete – en resa mot noll nettoutsläpp

APSIS – en snabb resa mot Noll Nettoutsläpp Den digitala marknadsföringsplattformen APSIS har påbörjat en spännande resa som syftar till att...

GRI standarder översatta till svenska

GRI standarder översatta till svenska

GRI (Global reporting initiative) standarder översatta till svenska GRI Sustainability reporting standards (GRI standards) hjälper företag, myndigheter och andra organisationer att...

Exempel på verktyg som ersätter mallar vid hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering

Mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning?

Använda mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning? Så här tänker vi Arbete med hållbarhetsrapportering enligt GRI eller andra standarder är...

Intervju: Christian Jansson, grundare och VD för Godsinlösen AB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Nerladdninsgbar bok: Klimatinfo för alla

Ladda ner boken Klimatinfo för alla Vi är stolta över att kunna dela den användbara boken Klimatinfo för alla, med dig....

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Intervju: Magnus Alfredsson, Grundare av Proethos

Ett enkelt och kraftfullt sätt att förbättra din klimatpåverkan är att se till att de pengar som man sparar används rätt...

Intervju: Daniel Nord, VD på arkitektfirman FOJAB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Risker med att inte arbeta hållbart

När vi diskuterar hållbarhetsarbete handlar det ofta om globala risker eller behovet att möta lagstiftning och regelverk. Dessa perspektiv är viktiga...

Är det nu hållbart företagande blir mainstream?

Det händer mycket inom hållbarhet just nu. För bara något år sedan verkade det som att hållbart företagande var en nisch...

Andrahandseffekterna av hållbart företagande

Ett perspektiv vid hållbara beslut är att dessa kan ha en stark andrahandseffekt – om än i en mer långsiktig form....

Så lyckas du med möten på distans för hållbart företagande

En personlig erfarenhet är att många möten i ett bolag sker av slentrian istället för ett reellt behov. Dessutom är de...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Investeringar och hållbart företagande

Min bakgrund är som entreprenör med två lyckade bolag inom IT-branschen. En sak som hjälpt mig hitta rätt är att förstå...

Hållbart företagande – så intresserar och behåller du rätt personal

Tre företeelser berättades ungefär samtidigt för mig hösten 2018: Det stora arkitektkontoret som skulle på utbildningsresa, men där en en tredjedel...

Hållbarhetslagen 2016 – krav på hållbarhetsrapportering

Nya Hållbarhetslagen gäller från den 1 december 2016 Vad? Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.