Intervju:
Att hållbarhetsrapportera utan lagkrav – fyra bolag berättar

Louise Alsheimer Niklasson31 oktober, 2021

Näringslivets bidrag till FN:s globala mål är betydande och kraven på hållbarhetsrapportering ökar markant med nya regelverk som i större utsträckning likställer hållbarhetsdata med finansiell data. De bolag som omfattas av lagar för hållbarhetsredovisning segmenteras i de allra flesta fall utifrån storlek och omsättning, vilket utesluter en majoritet av bolagen i Sverige (99.9 % av svenska bolag har färre än 250 anställda). Små och medelstora bolag hamnar ofta i skymundan när näringslivets bidrag och incitament till ett aktivt, datadrivet hållbarhetsarbete lyfts fram. På efterfrågan från vårt nätverk har vi därför bett några av våra kunder i SME-segmentet att berätta om sitt hållbarhetsarbete och vikten av datadriven mätning och rapportering som en integrerad del av affären och företagskulturen:


Varför mäter och följer ni upp ert hållbarhetsarbete?

Lisa Johansson: Vi mäter och följer upp vårt hållbarhetsarbete för att kunna verifiera våra framsteg. Just nu håller vi på med att etablera ett nuläge som blir vårt basår att utgå från när vi sätter långsiktiga målsättningar. 

Andreas Bergman: Först och främst så gillar vi data och vi vet att bästa sättet att nå de mål vi satt upp för 2025 och 2030 är att mäta nuläget, justera, mäta igen och därefter justera och så fortsätter man så, precis som vilken förändring som helst. Det är ett ganska tråkigt svar, men det var inte svårare än så, dessutom har vi en efterfrågan på klimatdata från våra kunder som vi såklart vill kunna dela med oss av.

Johan Mattsson: För oss på Svenska Krämfabriken är hållbarhet kärnan som definierar oss som företag.

Eva Eckstein: Handpicked Wines är ett privat och till största delen familjeägt företag. Vår utgångspunkt har alltid varit att arbeta med viner från hela världen. Viner av hög kvalitet som får kosta lite mer och gärna komma från familjeägda vingårdar där man visar största möjliga respekt för hållbar vinodling och vinmakning. De flesta av våra vinproducenter är små till medelstora och många är ekologiskt eller biodynamiska certifierade. De drivs av sin strävan att nästa generation ska få jobba med levande jordar och friska vinrankor och värnar om god hälsa och bra arbetsmiljö för dem som arbetar på gården. Vindruvor odlas över hela världen och är en av världens mest besprutade frukter, så vikten av att välja rätt producenter är avgörande. I slutändan handlar det om att skapa de rätta förutsättningarna för att kunna producera bra kvalitetsviner. När vi är så noga med våra val av producenter faller det sig naturligt att vi också behöver se över vår egen verksamhet här i Sverige för att se vad vi kan göra för att minska våra utsläpp. Tänket har funnits med länge och intensifierats då vi som leverantör till Systembolaget behöver förhålla oss till deras krav kring hållbarhet. Vårt medlemskap i Dryckesbranschens klimatinitiativ, DKI, gjorde att det kändes helt naturligt att även börja mäta våra utsläpp och tydliggöra vår klimatpåverkan.

Vilket värde skapar det för er affär och konkurrenskraft?

Lisa Johansson: Vi har många hyresgäster som är väldigt ambitiösa i sitt hållbarhetsarbete och då måste vi som hyresvärd möta upp denna efterfrågan. Vår vision är att minska energianvändningen och erbjuda hållbara, attraktiva fastigheter där företag och människor vill vara. Att mäta och redovisa hållbarhetsarbete skapar transparens. Det är när vi mäter och följer upp vårt hållbarhetsarbete som vi kan vara helt transparenta med våra framsteg och visa att vi är på väg i rätt riktning.

Andreas Bergman: Uppföljningen som sådan har vi inte sett så mycket return på än, men det är för att vi inte är klara. Däremot har våra åtgärder de senaste åren varit väldigt bra för oss. Uppföljningen och datan kommer att vara extremt viktig för oss framöver när vi ska ‘skruva åt tumskruvarna’ på oss själva och bli ännu bättre på att inte orsaka utsläpp. Datacenterbranschen är väldigt konkurrensutsatt och att vara miljömedveten är normen. Det vi vill uppnå med vår uppföljning är att se till att vi är trovärdiga och fokuserar på rätt saker. Det är viktigare för oss än att ha klimatkompenserat för onödiga utsläpp och kunna gå ut med att ”vi är klimatneutrala”. Istället vill vi mäta, minska och sedan kompensera det vi verkligen inte kan bli av med. Mät först, optimera sedan är en devis vi försöker hålla oss till. Vi märker att vårt hållbarhetsarbete får extern uppmärksamhet och vi fick nyligen utmärkelsen Zero Carbon Partner of the Year av VMwares nordiska organisation. 

Johan Mattsson: Vi tror att det är avgörande att vara i frontlinjen för att överhuvudtaget kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden i framtiden. Vårt mätbara hållbarhetsarbete är en anledning till att våra kunder väljer att samarbeta med oss.

Eva Eckstein: Vi tror på vår affärsmodell som har en uttalad ambition att minska vår klimatpåverkan. Vi har också sett att vår satsning fallit väl ut vilket gör oss attraktiva som arbetsplats och inger förtroende gentemot kollegor i branschen och producenter. Som medlem i DKI rapporterar vi redan elförbrukning, uppvärmning, transporter och förpackningar i Position Green. Att nu fortsätta på den inslagna vägen med tjänsteresor och arbetstid i samma verktyg för att kunna se förändringar och därmed göra förbättringar, ökar vår konkurrenskraft ytterligare.

Vilket värde skapar det för er företagskultur?

Lisa Johansson:Emilshus vill vi att medarbetarna ska känna stolthet och engagemang för verksamheten och sammantaget ska Emilshus vara en mycket attraktiv arbetsplats. Att mäta, följa upp och kommunicera de insatser vi gör i hållbarhetsarbetet är en förutsättning för att engagera hela organisationen i arbetet. För att lyckas med hållbarhet måste hela organisationen arbeta mot uppsatta mål och i vår verksamhet krävs det dessutom ett nära samarbete med våra hyresgäster. Vi mäter medarbetarnas trivsel och engagemang genom en årlig medarbetarundersökning som också blir en del av vår hållbarhetsrapportering. 

Andreas Bergman: GleSYS tror stenhårt på att göra rätt sak, dessutom gillar vi att kunna backa upp våra påståenden med fakta och data. Så att mäta och följa upp vårt hållbarhetsarbete ligger väldigt mycket i linje med vår företagskultur.

Johan Mattsson: För oss genomsyrar det vår kultur och de värderingar som vi efterlever och som även styr både strategiska och vardagliga beslut, stort som smått.

Eva Eckstein: Det stärker oss som företag och det skapar en medvetenhet kring vad vi står för. En av kollegerna berättade att hon känner sig stolt över att arbeta i ett företag som går från ord till handling och inte bara vill göra något utan faktiskt agerar för att minska utsläppen. Det kan vara både lokalt där vi tänker på hur vi transporterar oss, väljer ekologiskt kaffe etc, till vilka producenter vi samarbetar med.

Har du några tips till andra bolag som inte omfattas av årsredovisningslagen men som vill komma igång med att mäta, följa upp och rapportera sitt hållbarhetsarbete ändå?

Lisa Johansson: Det är bättre att börja i ett tidigt skede och sedan skala upp implementerade strukturer. Att ställa om till en fullt ut hållbar affär tar tid och måste arbetas igenom i hela verksamheten. Ta hjälp av specialister för att hitta ert fokus, ringa in era intressenter och börja med det som skapar störst värde både för er verksamhet och klimatet. Hitta ”win-win” lösningarna där er affär blir hållbar såväl ur ett ekonomiskt som ekologiskt och socialt perspektiv. Glöm inte bort att omställningen till en hållbar affär öppnar upp för nya affärsmöjligheter! 

Andreas Bergman: Det är ju rätt snårigt, jag är glad att vi tog hjälp tidigt och försökte systematisera arbetet så tidigt vi bara kunde. Sedan hjälper det såklart att lova högt och tydligt att man ska göra det, så får man lite press på sig att få det gjort. Jag önskar att många fler gör det, framförallt i leverantörsledet då det skulle göra vårt liv enklare.

Johan Mattsson: Vi tror att det viktigaste är att först hitta sitt eget ”why”. Börja sedan med att ta itu med de små vardagliga förändringarna, som snabbt sänder signaler genom organisationen.

Eva Eckstein: Bara gör! Vi vill maximera vår positiva påverkan och minimera vår negativa påverkan och att då börja med att rapportera, vilket varken är svårt eller tar lång tid, var inget svårt beslut. Börja med små steg och utöka eftersom, informera kollegor så de är med på tåget och kommunicera med era samarbetspartners. Tanken är att vi ska förbättra oss vilket blir mycket enklare om vi har konkreta siffror att jämföra med.

Varmt tack Eva, Johan, Andreas och Lisa för er medverkan!

Är du nyfiken på hur ni kan komma igång med ert datadrivna hållbarhetsarbete i Position Green? Kontakta oss gärna eller boka en demo!

Nyheter:
Paulina Björk, Head of Sustainability
Spaningar från Hållbart Näringsliv, 16/11 2021 – Aktuell Hållbarhet och DI:s årliga konferens

Aldrig förr har nog DI:s och Aktuell Hållbarhets årliga konferens Hållbart Näringsliv känts mer aktuell än i år.  Gemensamt för de flesta...

Inspelning av webinar:
Science Based Targets – från vision till handling
Medverkande:
Tele2, Coop och 2050 Consulting

Den 9/11 bjöd Position Green och 2050 Consulting in till ett webinar om Science Based Targets och en fördjupning i hur man kan...

Intervju:
Coors Triple Bottom Line Follow-Up-projekt
Group Sustainability Manager Hanna Cedervall berättar

Position Greens kunder är en stor källa till inspiration och kunskap och i vårt arbete får vi dagligen ta del av...

Intervju:
Att hållbarhetsrapportera utan lagkrav – fyra bolag berättar

Näringslivets bidrag till FN:s globala mål är betydande och kraven på hållbarhetsrapportering ökar markant med nya regelverk som i större utsträckning...

Inspelning av webinar:
SFDR: its scope, purpose and practical implications
Medverkande:
Nasdaq, Nordic Capital and SEB Investment Management

Introduktionen av nya ramverk för ESG-rapportering ökar i snabb takt och likställer i högre utsträckning ESG-rapportering med finansiell rapportering utifrån datakvalitet....

Inspelning av webinar:
Vikten av en hållbarhetsdriven ledningsgrupp och styrelse
Medverkande:
Priveq, Heimstaden, Menigo och Styrelseakademien

För ett framgångsrikt och resultatdrivet hållbarhetsarbete krävs en engagerad och stöttande ledning och styrelse som ser värdet i att aktivt driva...

Webinar:
A market in transformation
– how upcoming regulatory standards impact players in the capital markets

The pace in which ESG reporting frameworks and regulations are being implemented is increasing, subjecting ESG reporting to similar quality standards...

Webinar:
Science Based Targets – från vision till handling

Efter intresse från flera kunder bjuder Position Green och 2050 Consulting in till ett webinar om Science Based Targets och en...

Intervju:
Storebrand och HeidelbergCement: Att mäta biologisk mångfald – utmaningar och nästa steg

I och med EU:s gröna taxonomi och introduktionen av ”Science Based Targets for Nature” spås sambandet mellan biologisk mångfald och klimatfrågan...

Intervju:
Nya lagar på ingång:
Taxonomin, SFDR, Human Rights Due Diligence, CSRD och Klimatdeklaration av byggnader

Under 2021 har ett antal olika lagar som berör hållbarhetsområdet trätt i kraft. Dessutom är det fler som kommer att träda...

Webinar:
Vikten av en hållbarhetsdriven ledningsgrupp och styrelse
– en fråga om överlevnad

För ett framgångsrikt och resultatdrivet hållbarhetsarbete krävs en engagerad och stöttande ledning och styrelse som ser värdet i att aktivt driva...

Webinar:
Biologisk mångfald – en sammanfattning av webinar som sändes 16/9 2021

Sammanfattning av Position Greens webinar: Biologisk mångfald: en fråga lika akut som klimatfrågan, för alla branscher. Sändes den 16:e september, 2021....

Intervju:
så säger experterna om EU taxonomin – Matilda Persson, Hållbarhetsrådgivare, 2050 Consulting

EU:s gröna taxonomi har onekligen skapat rubriker och väckt frågor inom såväl hållbarhet som finans. De allra flesta är överens om...

Rapport:
Vikten av en hållbarhetsdriven ledningsgrupp och styrelse – en fråga om överlevnad

För ett framgångsrikt och resultatdrivet hållbarhetsarbete krävs en engagerad och stöttande ledning och styrelse som ser värdet i att aktivt driva...

Intervju:
så säger experterna om EU taxonomin – Tony Christensen, Lead of Sustainable Finance, Enact Sustainable Strategies

EU:s gröna taxonomi har onekligen skapat rubriker och väckt frågor inom såväl hållbarhet som finans. De allra flesta är överens om...

Utbildning:
2050 & Position Green onlinekurs:
”Att samla in och sammanställa hållbarhetsdata: metoder och verktyg”

Tillsammans med hållbarhetsexperten Henrik Sundberg, Senior Advisor & Partner vid 2050 och Aktuell Hållbarhet lanserar Position Green och vår Head of...

Nyheter:
Position Green välkomnar fjorton nya medarbetare – och lanserar internationellt!

I takt med att näringslivets hållbarhetsarbete utvecklas, växer också Position Green med kraftigt utökade kundsamarbeten. Hittills har bolagets drygt 170 kunder...

Intervju:
så säger experterna om EU taxonomin – Fredrik Ljungdahl, ESG controller Wihlborgs Fastigheter

EU:s gröna taxonomi har onekligen skapat rubriker och väckt frågor inom såväl hållbarhet som finans. De allra flesta är överens om...

Intervju:
Så säger experterna om EU taxonomin – Johanna Lundgren Gestlöf, Hållbarhetschef SPP

EU:s gröna taxonomi har onekligen skapat rubriker och väckt frågor inom såväl hållbarhet som finans. De allra flesta är överens om...

Intervju:
Så säger experterna om EU taxonomin – Anette Andersson, Senior Sustainability Investment Specialist, SEB

EU:s gröna taxonomi har onekligen skapat rubriker och väckt frågor inom såväl hållbarhet som finans. De allra flesta är överens om...

Webinar:
Biologisk mångfald
– En fråga lika akut som klimatfrågan, för alla branscher

Alla branscher påverkas redan, eller kommer att påverkas av tydligare krav inom hållbarhet. Idag har klimatfrågan en central plats inom hållbarhetsarbetet...

Kundcase:
Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO)

Ett av årets spännande tillskott bland Position Greens kunder är SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation. SLAO har drygt 300 medlemmar som är verksamma...

Intervju:
Position Greens Sustainability Advisor Prosha Aziz om social hållbarhet
– hur börjar man mäta och vilka är framgångsfaktorerna?

Social hållbarhet är en grundläggande aspekt av hållbarhetsarbete, trots det hamnar det ofta i skuggan av miljö och klimatpåverkan. Vi satte...

Webinar:
Från avfall till cirkulär resurshantering – En sammanfattning 

Den 6 maj var det dags för Position Green och Paulina Björk, Head of Sustainability att hålla i ännu ett webinar,...

Rapport:
Ladda ner vår guide till den gröna taxonomin

Att säga att den gröna taxonomin medfört ökat intresse för hållbarhetsarbete är ingen överdrift. Många verksamheter söker därför efter kunskap och...

Webinar:
Inspelning av webinar:
Från avfall till cirkulär resurshantering

Detta Webinar är nu genomfört – länk till inspelningen hittar du här Lär er hur ni som bolag kan bli mer...

Nyheter:
Så hjälper Position Green dig med EU:s gröna taxonomi

Behöver ni stöttning i att arbeta rätt med EUs gröna taxonomi? Position Green har ett verktyg för att hantera taxonomin och...

Nyheter:
EU taxonomin – detta behöver du veta – uppdatering maj 2021

Den 21:a april antogs en första del av Taxonomin som gäller de två första miljömålen; Begränsning av klimatförändringar och Anpassning till...

Intervju:
Så möts effektivitet och långsiktighet i Nolatos och Hexpols hållbarhetsarbete

Både Nolato och Hexpol är bolag med en industriell profil och ett tydligt hållbarhetsfokus. Vid närmare anblick är det tydligt att...

Kundcase:
Data i hållbarhetsarbetet – Humlegården Fastigheter

Paulina Björk, Head of Sustainability på Position Green och Mattias Svensson, Chef Hållbar utveckling på Humlegården fastigheter pratar om data i...

Webinar:
ESG Ratings – en sammanfattning av webinar som sändes 10/3 2021

Den 10:e mars höll Position Green, med Paulina Björk, Head of Sustainability i spetsen – Ett webinar om ESG Ratings tillsammans...

Webinar:
ESG Ratings – Hur fungerar det?

I stort sett alla branscher påverkas av tydligare hållbarhetskrav från bland annat ägare, kunder och investerare. ESG Ratings har under de...

Nyheter:
RISE:s emissionsfaktorer för livsmedel finns nu i Position Green

På Position Green vill vi att hållbarhetsarbetet skall vara effektivt och tillförlitligt. För att nå bästa möjliga resultat för våra användare...

Nyhter:
Ny visualisering av hållbarhetsutveckling för leverantörer och bolagsinnehav i Position Green

Nyligen lanserade vi den nya modell som vi tillsammans med E.ON tagit fram för att visualisera fastighetsrelaterad hållbarhetsdata. Nästa visualisering som...

Kundcase:
Blåkläder – datadrivet hållbarhetsarbete med fokus på livscykeln

Blåkläders hållbarhetsarbete intresserar oss av flera skäl: Man har tydligt profilerat sig som hållbara och lyft fram sitt hållbarhetsarbete, men med...

Nyheter:
ECOespiral – en ideell organisation grundad av Position Greens Sustainability Advisors

Den ideella organisationen ECOespiral grundades år 2015 av Sofie Folkesson och Sabina Nordén. Deras första projekt gick ut på att bygga...

Nyheter:
Ny visualisering av hållbarhetsdata för fastigheter framtagen tillsammans med E.ON

Att ha tillförlitlig och väl strukturerad data för hållbarhetsarbete är någonting som vi på Position Green alltid har haft i fokus....

Webinar:
Bygg- och fastighetsbranschen:
effektivt arbete med klimatdeklarationer och insamling av data

Detta webinar är redan genomfört. Vill du få tillgång til inspelningen?  Använd formuläret nedan – så återkommer vi till dig! Innehåll:...

Introduktion till TCFD

Rapport:
Ladda ner guiden ”Introduktion till TCFD”

När vår Sustainability Advisor Sabina skrev en första introduktion kring TCFD såg vi ett jättestort intresse. Att förstå inte bara hur...

Intervju:
Så gör du en bra hållbarhetsredovisning –
Johan Säwensten från Narva Communications berättar

Hållbarhetsarbetet resultat sammanfattas för många verksamheter i en hållbarhetsredovisning. Det blir både ett tillfälle att stämma av årets utfall och ett...

Nyheter:
EU’s nya taxonomi – en uppdatering

Om du arbetar inom hållbarhet eller i finanssektorn kan du knappast ha missat EU´s nya taxonomi. Kortfattat handlar den om att...

Intervju:
Hållbarhet och marknadsföring –
Sara Söderling från Setterwalls advokatbyrå delar sina råd om korrekt hållbarhetskommunikation

Att kommunicera hållbarhetsarbete är inte helt okomplicerat. Samtidigt som många bolag gör stora framsteg utan att kommunicera detta är det inte...

Nyheter:
Tips till dig som börjar hållbarhetsrapportera 2020
Position Greens Sustainability Advisor Sandra Wennesjö kommenterar

2020 har varit ett spännande år utöver det vanliga på många sätt. Hoppas alla är lika exalterade som vi på Position...

Hampus Jakobsson, Pale Blue Dot

Intervju:
Pale Blue Dot – En fond fokuserad på tidiga bolag inom klimatutmaningen

Inom hållbarhet dyker det löpande upp nya bolag och idéer som vill bidra till att lösa klimatutmaningen. Några av dessa klarar...

Intervju:
Så arbetar BIMobject för att hjälpa byggindustrin minska sina CO2-utsläpp

Transporter, livsmedel och energiproduktion kommer ofta i fokus när det gäller att reducera CO2-utsläpp. Även byggindustrin har mycket stora möjligheter att...

Nyanställda inom hållbarhetsarbete på Position Green

Nyheter:
Vi fortsätter växa och välkomnar 6 nya kollegor

Den förste september växer vi med ytterligare 6 anställda. Nyanställningarna kommer efter en fortsatt kraftig tillväxt på över 100% och stärker...

Vårt webinar om Science Based Targets

Webinar:
Science Based Targets – en sammanfattning av webinar som sändes 4/6 2020

I juni anordnade Position Green och konsultfirman 2050 ett webinar kring Science Based Targets (SBT). Deltagande var representanter för ett flertal...

Inköpsarbetet är centralt i hållbarhetsarbetet. Diagram som visar utsläpp i Sverige resp utlandet

Rapport:
Så lyckas inköpsavdelningen med hållbarhetsarbetet

I denna rapport går vi in på varför företagens inköpsfunktion i kombination med dess hållbarhetsarbete är central, och tips på hur...

Nyheter:
Enklare för konsumenterna att handla medvetet på Coop – lanserar hållbarhetsdeklarationer

Livsmedelskonsumentens totala påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, styrs i stor utsträckning av inköpsbeslut. Det har tidigare varit en utmaning för konsumenter att...

Intervju:
Sustainability Advisor Sabina Nordén om Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD)

Position Greens Sustainability Advisor Sabina Nordén introducerar våra läsare till Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD) och kommer med...

introduktion-till-effektiv-hallbarhetsrapportering-cover

Rapport:
Ladda ner guiden ”Introduktion till effektiv hållbarhetsrapportering”

Vi är glada över att kunna dela vår snabbguide inom hållbarhetsrapportering med dig. Syftet med denna första upplaga är att kunna hjälpa...

erik-huss

Intervju:
Erik Huss, Husstainability

Vårt samhälle befinner sig just nu i en omfattande pandemi vars effekter vi i detta tidiga skede har svårt att sia...

Kundcase:
AF Bostäder – 100% fossilbränslefria år 2020

Få ämnen engagerar så mycket idag som ämnet hållbarhet. I samarbete med Miljö & Utveckling publicerar Position Green en artikelserie med...

Nyheter:
EU:s nya taxonomi – detta behöver du veta

Taxonomi - detta måste du veta om du arbetar med hållbarhet eller investeringar

Rapport:
Hållbarhetsrapportering – vad innehåller en hållbarhetsredovisning?

Vad innehåller en hållbarhetsredovisning? För att hålla isär begreppen redan nu: Hållbarhetsrapportering avser den process där man samlar in och sammanställer...

Nyheter:
Hållbarhetsrapport: Rätt data är nyckeln

Mätning är oerhört centralt för den som vill nå sina mål och röra sig framåt. I en hållbarhetsrapport är detta själva...

Rapport:
Så kommer ni igång med effektiv hållbarhetsrapportering

Detta är en artikel från vår guide för är att hjälpa dig som skall börja med hållbarhetsrapportering, för en effektivare start...

Kundcase:
Maria Nila – en hållbar förflyttningsresa

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med tydlig hållbarhetsprofil. Sedan...

Rapport:
GHG – Greenhouse Gas Protocol
– en introduktion

GHG – Greenhouse gas protocol Kategoriseringar av växthusgaser och uppdelning enligt scope Denna artikel är en översiktlig kategorisering av växthusgaser enligt...

Nyheter:
El-effekt bör kosta skjortan för planetens skull

Energiområdet är ett väldigt komplext område och det har nog inte undgått någon att i synnerhet el-effektfrågan får ökad uppmärksamhet. Essensen...

Intervju:
Ulrika Hasselgren, Global Head of Sustainability & Impact Investment på Danske Bank

Hur ser ett investerarperspektiv ut vad gäller bolags värdering, risker och utmaningar kopplat till hållbarhetsarbetet: går det att jämföra bolag åt...

Kundcase:
Apsis hållbarhetsarbete – en resa mot noll nettoutsläpp

APSIS – en snabb resa mot Noll Nettoutsläpp Den digitala marknadsföringsplattformen APSIS har påbörjat en spännande resa som syftar till att...

GRI standarder översatta till svenska

Nyheter:
GRI standarder översatta till svenska

GRI (Global reporting initiative) standarder översatta till svenska GRI Sustainability reporting standards (GRI standards) hjälper företag, myndigheter och andra organisationer att...

Exempel på verktyg som ersätter mallar vid hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering

Rapport:
Mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning?

Använda mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning? Så här tänker vi Arbete med hållbarhetsrapportering enligt GRI eller andra standarder är...

Intervju:
Christian Jansson, grundare och VD för Godsinlösen AB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Nyheter:
Nerladdninsgbar bok: Klimatinfo för alla

Ladda ner boken Klimatinfo för alla Vi är stolta över att kunna dela den användbara boken Klimatinfo för alla, med dig....

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Intervju:
Magnus Alfredsson, Grundare av Proethos

Ett enkelt och kraftfullt sätt att förbättra din klimatpåverkan är att se till att de pengar som man sparar används rätt...

Intervju:
Daniel Nord, VD på arkitektfirman FOJAB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Rapport:
Risker med att inte arbeta hållbart

När vi diskuterar hållbarhetsarbete handlar det ofta om globala risker eller behovet att möta lagstiftning och regelverk. Dessa perspektiv är viktiga...

Nyheter:
Är det nu hållbart företagande blir mainstream?

Det händer mycket inom hållbarhet just nu. För bara något år sedan verkade det som att hållbart företagande var en nisch...

Rapport:
Andrahandseffekterna av hållbart företagande

Ett perspektiv vid hållbara beslut är att dessa kan ha en stark andrahandseffekt – om än i en mer långsiktig form....

Rapport:
Hållbarhetslagen 2016 – krav på hållbarhetsrapportering

Nya Hållbarhetslagen gäller från den 1 december 2016 Vad? Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.