Hållbart företagande - så intresserar och behåller du rätt personal

Anders Frankel | 25 september, 2019

Hållbart företagande - så intresserar och behåller du rätt personal

Dela denna artikel

Tre företeelser berättades ungefär samtidigt för mig hösten 2018:

  • Det stora arkitektkontoret som skulle på utbildningsresa, men där en en tredjedel bara följde med om de fick ta tåget istället för att flyga.

  • IT-bolaget som behövde få utvecklarna på olika kontor i Sverige att träffas - men för dem var inrikesflyg uteslutet - det fick bli tåg.

  • Vänner med mycket hög professionell kapacitet som sagt upp sig från arbetsplatser därför att de tycker att verksamheten har en dålig påverkan på omvärlden.


I våras publicerade dessutom Manpower en undersökning som visar att en av åtta tackat nej till arbetsgivare som tar för lite klimatansvar. Nio av tio tyckte att deras arbetsgivare gör för lite. Detta var även kontentan i Aktuell hållbarhets konferens i september 2019 där man konstaterade att det nu börjar bli viktigare för unga att arbeta med någonting som är viktigt än att visa upp en hög lön.


Från en verklighet där Eurobonuspoäng varit status och ”viktigt” till detta - vad händer på arbetsmarknaden och hur kan företag använda denna förändring som konkurrensfördel för attrahera och behålla rätt personal?


Några tankar:

Bolag som fortfarande slentrianmässigt flyger kort och långt utan eftertanke, som inte börjat ställa miljökrav på personalens resor eller tjänstebilar - de har en fantastisk möjlighet att snabbt bli bättre - men samtidigt en utmaning. Valet står grovt förenklat mellan att antingen vara snabb - men vara beredd på en del kortsiktiga omställningsdiskussioner eller att låta detta ta sin tid.


Den som är snabb kan styra sitt öde, varumärke och utmärka sig när det gäller att rekrytera. De som följer efter slipper arbete idag, men kommer så småningom att se större kompetensutmaningar som blir mycket svårare att hantera för den som är ur synk med de arbetssökandes prioriteringar. Hållbart företagande handlar alltså inte bara om traditionell hållbarhet - utan blir även bidragande till den långsiktiga finansiella hållbarheten.


Max Hamburgare har varit snabba och tydliga i sitt arbete med att bli klimatpositiva och får en mycket tydlig fördelen från detta arbete. Burger King och McDonalds kommer sannolikt att bli tvungna att följa efter - men kommer aldrig att upplevas som att de tog initiativet.


Även om det är tidigt att dra tydliga paralleller mellan resultatutveckling och miljöansvar hos bolag, så ser man ofta att de första stegen i klimatarbetet ger direkta kostnadsbesparingar och effektivitetsvinster.


Typiskt betalar energibesparingar sig själva, de gröna el-avtalen blir billigare än de gamla (som man glömt att granska) och de minskade resorna sparar förutom resekostnaden även massor med tid - tid som kan göra möten ordentligt förberedda och effektiva.


Tufft med förändring? Kanske. Men jobbigare att låta bli.


Men alla företag som ser personalen som sin främsta konkurrenskraft har nu ett ny, bra verktyg för att locka kvalificerad personal - utan att betala de allra högsta lönerna eller längsta resorna.


Ta ansvar, ta en position och kommunicera, men gör det nu - så har ni bättre chanser än någonsin.Denna artikel ingår i vår artikelserie om hållbart företagande: