El-effekt bör kosta skjortan för planetens skull

Patrik Thuring | 12 mars, 2019

Investeringar och hållbart företagande

Dela denna artikel

Energiområdet är ett väldigt komplext område och det har nog inte undgått någon att i synnerhet el-effektfrågan får ökad uppmärksamhet. Essensen i denna fråga är att det inte längre handlar om hur mycket energi vi kan producera utan mer exakt när vi kan producera energin. 

Låt oss titta under lupp på ett intressant ämne inom energi: byggnation av nya fastigheter (bostad, kontor, industri, offentliga fastigheter, m.m) och vad som egentligen är bäst för miljön när det kommer till val av energilösningar. 

Om vi börjar med att konstatera att fastighetsexploatörer bl.a styrs av Boverkets byggkrav (BBR). Detta ramverk definierar att en fastighet ska uppfylla en energiförbrukning under en viss nivå. Så långt allt gott, men det intressanta ligger i att förbrukningen mäts på årsbasis och inte timme för timme

Föreställ dig nu att du är i planeringsfasen för din nya fastighet och ser över alla krav som du måste uppfylla för att överhuvudtaget få bygga din kåk. Tänk dig vidare att du har en företagsstrategi om att bli supermiljövänlig genom att uppfylla t.ex. SGBC:s miljöbyggnadscertifiering, en av många certifieringar som är uppbyggda på just BBR:s krav. Slutsatsen i din planering är att om du ska lyckas med att uppnå dessa krav, måste du minimera din köpta energi in till fastigheten och maximera din självförsörjning. Låter ju inte så tokigt, förutom att självförsörjningen mäts, just det, på årsbasis. 

Kalkylen kommer att leda till att du bygger så många solceller som du bara kan inom givna begränsningar, samt installerar värmepumpar (där du köper 1 del el som ger 3 delar värme) istället för fjärrvärme (där du köper 1 del värme som blir bara en del värme). Denna design bygger på att producera så mycket energi som möjligt innanför fastighetsgränsen och köpa så lite energi in till fastighetsgränsen. Genom detta upplägg kanske du kan skryta med att du har uppnått ett nollenergihus, d.v.s du förbrukar lika mycket energi som du gör av med - fast igen - på årsbasis

Vad är egentligen problemet? Jo, vår ganska nyligen tillkännagivna vän “Effekt”, som börjar ställa till stora bekymmer i vår infrastruktur. När vår fastighet har tagits i drift kommer den att överproducera el på sommarhalvåret, el som ingen behöver. Likadant fast omvänt blir det på vinterhalvåret, då det råder ett stort underskott samtidigt som det råder störst värme- och elbehov i kombination med att dina solceller relativt sett har närmast obefintlig produktion. Dessutom förbrukar värmepumpar dyrbar el under vintermånaderna vilket ytterligare spär på den rådande kapacitetsbristen i våra elnät.

Konsekvensen blir att elnätet måste byggas ut konstant för att kunna hantera de stora säsongsvariationerna i produktion och förbrukning, vilket borde vara en suboptimering för miljön. Lite som att odla alla dina matvaror själv, samtidigt som du är beroende av en fullt utrustad livsmedelsbutik i närheten om odlingen skulle underleverera. 

Lyckligtvis brukar suboptimeringar försvinna i en konkurrensbaserad ekonomi, men just energiområdet är speciellt i detta avseende eftersom det till viss del är monopolistiskt och styrt av myndigheter och politiker.

För att vi ska veta vad som egentligen är bäst för vår miljö måste vi utgå från helheten, d.v.s. vad som påverkar vad och i vilken utsträckning. Vi har idag teknologin för att basera våra beslut på data som per automatik omvandlas till fakta. Sveriges beslutsfattare måste agera med mer tydliga, faktabaserade styrsignaler inom energiområdet, samt se över Boverkets regler så att fastighetsaktörer kan ta det ansvar som de vill göra för vårt samhälle. El-effekt måste bli dyrt att köpa. Annars kommer vi att fortsätta med att suboptimera vårt energisystem, en negativ spiral för vår planet och oss människor. Denna artikel ingår i vår artikelserie om hållbart företagande: