El-effekt bör kosta skjortan för planetens skull

Patrik Thuring26 mars, 2020

Energiområdet är ett väldigt komplext område och det har nog inte undgått någon att i synnerhet el-effektfrågan får ökad uppmärksamhet. Essensen i denna fråga är att det inte längre handlar om hur mycket energi vi kan producera utan mer exakt när vi kan producera energin. 

Låt oss titta under lupp på ett intressant ämne inom energi: byggnation av nya fastigheter (bostad, kontor, industri, offentliga fastigheter, m.m) och vad som egentligen är bäst för miljön när det kommer till val av energilösningar. 

Om vi börjar med att konstatera att fastighetsexploatörer bl.a styrs av Boverkets byggkrav (BBR). Detta ramverk definierar att en fastighet ska uppfylla en energiförbrukning under en viss nivå. Så långt allt gott, men det intressanta ligger i att förbrukningen mäts på årsbasis och inte timme för timme

Föreställ dig nu att du är i planeringsfasen för din nya fastighet och ser över alla krav som du måste uppfylla för att överhuvudtaget få bygga din kåk. Tänk dig vidare att du har en företagsstrategi om att bli supermiljövänlig genom att uppfylla t.ex. SGBC:s miljöbyggnadscertifiering, en av många certifieringar som är uppbyggda på just BBR:s krav. Slutsatsen i din planering är att om du ska lyckas med att uppnå dessa krav, måste du minimera din köpta energi in till fastigheten och maximera din självförsörjning. Låter ju inte så tokigt, förutom att självförsörjningen mäts, just det, på årsbasis. 

Kalkylen kommer att leda till att du bygger så många solceller som du bara kan inom givna begränsningar, samt installerar värmepumpar (där du köper 1 del el som ger 3 delar värme) istället för fjärrvärme (där du köper 1 del värme som blir bara en del värme). Denna design bygger på att producera så mycket energi som möjligt innanför fastighetsgränsen och köpa så lite energi in till fastighetsgränsen. Genom detta upplägg kanske du kan skryta med att du har uppnått ett nollenergihus, d.v.s du förbrukar lika mycket energi som du gör av med – fast igen – på årsbasis

Vad är egentligen problemet? Jo, vår ganska nyligen tillkännagivna vän “Effekt”, som börjar ställa till stora bekymmer i vår infrastruktur. När vår fastighet har tagits i drift kommer den att överproducera el på sommarhalvåret, el som ingen behöver. Likadant fast omvänt blir det på vinterhalvåret, då det råder ett stort underskott samtidigt som det råder störst värme- och elbehov i kombination med att dina solceller relativt sett har närmast obefintlig produktion. Dessutom förbrukar värmepumpar dyrbar el under vintermånaderna vilket ytterligare spär på den rådande kapacitetsbristen i våra elnät.

Konsekvensen blir att elnätet måste byggas ut konstant för att kunna hantera de stora säsongsvariationerna i produktion och förbrukning, vilket borde vara en suboptimering för miljön. Lite som att odla alla dina matvaror själv, samtidigt som du är beroende av en fullt utrustad livsmedelsbutik i närheten om odlingen skulle underleverera. 

Lyckligtvis brukar suboptimeringar försvinna i en konkurrensbaserad ekonomi, men just energiområdet är speciellt i detta avseende eftersom det till viss del är monopolistiskt och styrt av myndigheter och politiker.

För att vi ska veta vad som egentligen är bäst för vår miljö måste vi utgå från helheten, d.v.s. vad som påverkar vad och i vilken utsträckning. Vi har idag teknologin för att basera våra beslut på data som per automatik omvandlas till fakta. Sveriges beslutsfattare måste agera med mer tydliga, faktabaserade styrsignaler inom energiområdet, samt se över Boverkets regler så att fastighetsaktörer kan ta det ansvar som de vill göra för vårt samhälle. El-effekt måste bli dyrt att köpa. Annars kommer vi att fortsätta med att suboptimera vårt energisystem, en negativ spiral för vår planet och oss människor. 

Lättare för konsumenterna att handla medvetet på Coop – lanserar hållbarhetsdeklarationer

Livsmedelskonsumentens totala påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, styrs i stor utsträckning av inköpsbeslut. Det har tidigare varit en utmaning för konsumenter att...

Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD)

Position Greens Sustainability Advisor Sabina Nordén introducerar våra läsare till Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD) och kommer med...

introduktion-till-effektiv-hallbarhetsrapportering-cover

Ladda ner guiden ”Introduktion till effektiv hållbarhetsrapportering”

Vi är glada över att kunna dela vår snabbguide inom hållbarhetsrapportering med dig. Syftet med denna första upplaga är att kunna hjälpa...

erik-huss

Intervju: Erik Huss, Husstainability

Vårt samhälle befinner sig just nu i en omfattande pandemi vars effekter vi i detta tidiga skede har svårt att sia...

AF Bostäder – 100% fossilbränslefria år 2020

Få ämnen engagerar så mycket idag som ämnet hållbarhet. I samarbete med Miljö & Utveckling publicerar Position Green en artikelserie med...

EUs nya taxonomi – detta behöver du veta

Taxonomi - detta måste du veta om du arbetar med hållbarhet eller investeringar

Hållbarhetsrapportering – vad innehåller en hållbarhetsredovisning?

Vad innehåller en hållbarhetsredovisning? För att hålla isär begreppen redan nu: Hållbarhetsrapportering avser den process där man samlar in och sammanställer...

Så kommer ni igång med effektiv hållbarhetsrapportering

Detta är en artikel från vår guide för är att hjälpa dig som är igång eller skall börja med hållbarhetsrapportering, för...

Maria Nila – en hållbar förflyttningsresa

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med tydlig hållbarhetsprofil. Sedan...

El-effekt bör kosta skjortan för planetens skull

Energiområdet är ett väldigt komplext område och det har nog inte undgått någon att i synnerhet el-effektfrågan får ökad uppmärksamhet. Essensen...

Intervju: Ulrika Hasselgren, Global Head of Sustainability & Impact Investment på Danske Bank

Hur ser ett investerarperspektiv ut vad gäller bolags värdering, risker och utmaningar kopplat till hållbarhetsarbetet: går det att jämföra bolag åt...

Apsis hållbarhetsarbete – en resa mot noll nettoutsläpp

APSIS – en snabb resa mot Noll Nettoutsläpp Den digitala marknadsföringsplattformen APSIS har påbörjat en spännande resa som syftar till att...

GRI standarder översatta till svenska

GRI (Global reporting initiative) standarder översatta till svenska För att underlätta för användare av Position Green hjälper vi våra kunder med...

Exempel på verktyg som ersätter mallar vid hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering

Mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning?

Använda mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning? Så här tänker vi Arbete med hållbarhetsrapportering enligt GRI eller andra standarder är...

Intervju: Christian Jansson, grundare och VD för Godsinlösen AB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Nerladdninsgbar bok: Klimatinfo för alla

Ladda ner boken Klimatinfo för alla Vi är stolta över att kunna dela den användbara boken Klimatinfo för alla, med dig....

Intervju: Magnus Alfredsson, Grundare av Proethos

Ett enkelt och kraftfullt sätt att förbättra din klimatpåverkan är att se till att de pengar som man sparar används rätt...

Intervju: Daniel Nord, VD på arkitektfirman FOJAB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Risker med att inte arbeta hållbart

När vi diskuterar hållbarhetsarbete handlar det ofta om globala risker eller behovet att möta lagstiftning och regelverk. Dessa perspektiv är viktiga...

Är det nu hållbart företagande blir mainstream?

Det händer mycket inom hållbarhet just nu. För bara något år sedan verkade det som att hållbart företagande var en nisch...

Andrahandseffekterna av hållbart företagande

Ett perspektiv vid hållbara beslut är att dessa kan ha en stark andrahandseffekt – om än i en mer långsiktig form....

Så lyckas du med möten på distans för hållbart företagande

En personlig erfarenhet är att många möten i ett bolag sker av slentrian istället för ett reellt behov. Dessutom är de...

Investeringar och hållbart företagande

Min bakgrund är som entreprenör med två lyckade bolag inom IT-branschen. En sak som hjälpt mig hitta rätt är att förstå...

Hållbart företagande – så intresserar och behåller du rätt personal

Tre företeelser berättades ungefär samtidigt för mig hösten 2018: Det stora arkitektkontoret som skulle på utbildningsresa, men där en en tredjedel...

Hållbarhetslagen 2016 – krav på hållbarhetsrapportering

Nya Hållbarhetslagen gäller från den 1 december 2016 Vad? Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.