Blåkläder – datadrivet hållbarhetsarbete med fokus på livscykeln

Paulina Björk12 januari, 2021

Blåkläders hållbarhetsarbete intresserar oss av flera skäl:

Man har tydligt profilerat sig som hållbara och lyft fram sitt hållbarhetsarbete, men med ett eget budskap – att produktkvalitet och livslängd trumfar återvinning.

Genom vårt arbete tillsammans med dem har vi fått se hur de verkligen gått på djupet med sin hållbarhetsdata. Som leverantör är det såklart extra kul att se kunder som maximerar sin nytta av våra verktyg.

Vi fick möjlighet att lära oss mer om deras hållbarhetsarbete genom att prata med Ann Carlsson, Sustainability manager på Blåkläder.

Kan du berätta om bakgrunden till ert hållbarhetsarbete – vad är er utgångspunkt?

Vår centrala utgångspunkt har varit att minska onödig konsumtion. Vi ser detta som det absolut viktigaste för att vara så hållbara som möjligt.

Att använda återvunna råvaror är såklart lockande ur ett hållbarhetsperspektiv. Men det som ibland glöms bort är att råvarorna utgör en begränsad del av en produkts miljöpåverkan.

Inom arbetskläder kan vi med återvunna råvaror minska våra produkters avtryck med i bästa fall 10%. Men återvunna material är tyvärr långt ifrån klimatneutrala och många steg i produktionskedjan kvarstår. Genom att fokusera på att våra produkter skall ha en längre produktlivscykel minskar helt enkelt behovet av att köpa nytt vilket är helt centralt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Blåkläders ägare äger inte bara Blåkläder, utan har också en rad andra bolag i portföljen. Bland annat har man egna fabriker i Asien, vilket gjort att Blåkläder fått en unik kontroll över social och miljömässig hållbarhet i sömnadsproduktionen och i leverantörskedjan. Detta skapar bland annat förutsättningar för att tillsammans skapa jämnare beläggning i produktionen vilket i sin tur medför att våra anställda i syfabrikerna kan ha en bättre anställningstrygghet.

Vad tycker ni har varit de största utmaningarna i ert hållbarhetsarbete?

Förutfattade meningar om vad som är ”Hållbara material” (som till exempel återvunnen bomull) utan att ha en helhetssyn.

Hur har ni mött dem?

Vi har velat vara så tydliga som möjligt i hur vi hanterar hållbarhetsfrågan – att vi tar ett holistiskt perspektiv på hållbarhet som gör skillnad.

I mycket av vår marknadskommunikation vill vi vara tydliga med varför vi anser att vårt förhållningssätt är hållbart – trots att vi inte fokuserar på att använda återvunna material eller har någon separat ”Eco”-kollektion.

Ur ett hållbarhetsperspektiv är våra fabriker en viktig tillgång. Dels avseende de sociala aspekterna, men även ur ett miljöperspektiv. Vi kan t.ex. välja att snabbt få solpaneler på plats och att köpa material som har mindre påverkan. Bara genom att installera solpaneler har vi minskat utsläppen av CO2-ekvivalenter med mer än motsvarande 2 000 ton / år.

Ett exempel är de syntetfiber  som används i våra kläder. Genom att köpa textil där syntetfibern fått sin färg redan när den spinns ut så kan vi ta bort hela infärgningsprocessen av det färdiga tyget – detta sparar enormt mycket vatten, kemikalier och energi.

Som ett exempel bytte vi ett fodermaterial i våra jackor till spinnfärgad Polyamid. Även om detta är en relativt liten del i varje jacka så medförde bytet en total besparing av 7,4 miljoner liter vatten och 82 ton CO2-ekvivalenter per år.

Vilken roll spelar data i ert hållbarhetsarbete?

Data är mycket centralt för att vi skall förstå vilken effekt våra åtgärder faktiskt får.

Vi använder Position Green för att samla data och förstå utfall.

Vad händer om en leverantör går över till vindkraft? Vad ger det rent konkret? När vi arbetar med och kommunicerar hållbarhet vill vi basera detta på fakta och konkret data.

Hur upplever ni att ert hållbarhetsarbete tas emot av kunder och ägare?

Intresset för hållbarhet är stort, men kräver att kunder och de som agerar tänker bortom gröna etiketter och symboliska hållbarhetsåtgärder.

Vår utmaning är att kommunicera vårt perspektiv på ett kortfattat sätt. Vi upplever att våra kunder i stor  utsträckning förstår detta. Att arbeta med Position Green har underlättat detta genom att vi har konkret och användbar data att kommunicera.

Vad är viktigt i er organisation för att nå era hållbarhetsmål?

Vi är engagerade i STICA med fokus på klimatmålet 1,5 grader 2030. Vi lägger därmed stor vikt på att minska våra CO2-utsläpp. Därför tog vi in Position Green – vi behöver mer mätbara hållbarhetsmål, främst i tillverkningsprocessen där den största klimatpåverkan finns.

Vilka förebilder och goda exempel inspireras ni av i ert hållbarhetsarbete?

Det finns många som gör mycket bra, men med väldigt olika förutsättningar. Vi inspireras alltid av företag som inte väjer för att vara lite obekväma och ifrågasätta förutfattade ”sanningar”. 

Att enbart göra det som förväntas av omvärlden, utan själv ha värderat om det verkligen gör någon verklig nytta är inget vi vill förespråka, allra minst när det gäller hållbarhetsområdet. 

Det finns många självutnämnda hållbarhetsdefinitioner som baserats på alldeles för enkla och onyanserade underlag.

Bara för att något är rätt behöver det inte vara enkelt, men att något inte är enkelt är i sig ingen anledning att inte försöka uppnå det ändå!

Har du några tips, idéer eller synsätt som du vill förmedla till hållbarhetskollegor på andra företag?

Se holistiskt – se helheten och stirra inte dig blind på ytlig hållbarhet  – gå på djupet. Tänk livslängd.

 

Tack Ann och Blåkläder för en bra intervju!

 

Läs mer här:

www.blaklader.com

Om Blåkläders hållbarhetsperspektiv i Danska Børsen

Blåkläders hållbarhetsrapport
Webinar: ESG Ratings – Hur fungerar det?

I stort sett alla branscher påverkas av tydligare hållbarhetskrav från bland annat ägare, kunder och investerare. ESG Ratings har under de...

Nytt samarbete: Emissionsfaktorer för livsmedel från RISE finns nu i Position Green

På Position Green vill vi att hållbarhetsarbetet skall vara effektivt och tillförlitligt. För att nå bästa möjliga resultat för våra användare...

Ny visualisering av hållbarhetsutveckling för leverantörer och bolagsinnehav i Position Green

Nyligen lanserade vi den nya modell som vi tillsammans med E.ON tagit fram för att visualisera fastighetsrelaterad hållbarhetsdata. Nästa visualisering som...

Blåkläder – datadrivet hållbarhetsarbete med fokus på livscykeln

Blåkläders hållbarhetsarbete intresserar oss av flera skäl: Man har tydligt profilerat sig som hållbara och lyft fram sitt hållbarhetsarbete, men med...

Ny visualisering av hållbarhetsdata för fastigheter framtagen tillsammans med E.ON

Att ha tillförlitlig och väl strukturerad data för hållbarhetsarbete är någonting som vi på Position Green alltid har haft i fokus....

Webinar för bygg- och fastighetsbranschen: Effektivt arbete med klimatdeklarationer och insamling av data

Detta webinar är redan genomfört. Vill du få tillgång til inspelningen?  Använd formuläret nedan – så återkommer vi till dig! Innehåll:...

Introduktion till TCFD

Ladda ner guiden ”Introduktion till TCFD”

När vår Sustainability Advisor Sabina skrev en första introduktion kring TCFD såg vi ett jättestort intresse. Att förstå inte bara hur...

Intervju: Så gör du en bra hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsarbetet resultat sammanfattas för många verksamheter i en hållbarhetsredovisning. Det blir både ett tillfälle att stämma av årets utfall och ett...

EU’s nya taxonomi – en uppdatering

Om du arbetar inom hållbarhet eller i finanssektorn kan du knappast ha missat EU´s nya taxonomi. Kortfattat handlar den om att...

Hållbarhet och marknadsföring – vad man får (och inte får) säga om sitt hållbarhetsarbete

Att kommunicera hållbarhetsarbete är inte helt okomplicerat. Samtidigt som många bolag gör stora framsteg utan att kommunicera detta är det inte...

Tips till dig som börjar hållbarhetsrapportera 2020

2020 har varit ett spännande år utöver det vanliga på många sätt. Hoppas alla är lika exalterade som vi på Position...

Hampus Jakobsson, Pale Blue Dot

Intervju: Pale Blue Dot – En fond fokuserad på tidiga bolag inom klimatutmaningen

Inom hållbarhet dyker det löpande upp nya bolag och idéer som vill bidra till att lösa klimatutmaningen. Några av dessa klarar...

Intervju: Så arbetar BIMobject för att hjälpa byggindustrin minska sina CO2-utsläpp

Transporter, livsmedel och energiproduktion kommer ofta i fokus när det gäller att reducera CO2-utsläpp. Även byggindustrin har mycket stora möjligheter att...

Förbeställ guiden ”Så fungerar TCFD – detta behöver du veta”

Introduktionen är nu klar – ladda ner ”Introduktion till TCFD” här. När vår Sustainability Advisor Sabina skrev en första introduktion kring...

Nyanställda inom hållbarhetsarbete på Position Green

Vi fortsätter växa och välkomnar nya kollegor

Den förste september växer vi med ytterligare 6 anställda. Nyanställningarna kommer efter en fortsatt kraftig tillväxt på över 100% och stärker...

Vårt webinar om Science Based Targets

Webinar om Science Based Targets – en kort sammanfattning

I juni anordnade Position Green och konsultfirman 2050 ett webinar kring Science Based Targets (SBT). Deltagande var representanter för ett flertal...

Inköpsarbetet är centralt i hållbarhetsarbetet. Diagram som visar utsläpp i Sverige resp utlandet

Så lyckas inköpsavdelningen med hållbarhetsarbetet

I denna artikel går vi in på varför företagens inköpsfunktion i kombination med dess hållbarhetsarbete är central, och tips på hur...

Lättare för konsumenterna att handla medvetet på Coop – lanserar hållbarhetsdeklarationer

Livsmedelskonsumentens totala påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, styrs i stor utsträckning av inköpsbeslut. Det har tidigare varit en utmaning för konsumenter att...

Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD)

Position Greens Sustainability Advisor Sabina Nordén introducerar våra läsare till Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD) och kommer med...

introduktion-till-effektiv-hallbarhetsrapportering-cover

Ladda ner guiden ”Introduktion till effektiv hållbarhetsrapportering”

Vi är glada över att kunna dela vår snabbguide inom hållbarhetsrapportering med dig. Syftet med denna första upplaga är att kunna hjälpa...

erik-huss

Intervju: Erik Huss, Husstainability

Vårt samhälle befinner sig just nu i en omfattande pandemi vars effekter vi i detta tidiga skede har svårt att sia...

AF Bostäder – 100% fossilbränslefria år 2020

Få ämnen engagerar så mycket idag som ämnet hållbarhet. I samarbete med Miljö & Utveckling publicerar Position Green en artikelserie med...

EUs nya taxonomi – detta behöver du veta

Taxonomi - detta måste du veta om du arbetar med hållbarhet eller investeringar

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapportering – vad innehåller en hållbarhetsredovisning?

Vad innehåller en hållbarhetsredovisning? För att hålla isär begreppen redan nu: Hållbarhetsrapportering avser den process där man samlar in och sammanställer...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapport: Rätt data är nyckeln

Mätning är oerhört centralt för den som vill nå sina mål och röra sig framåt. I en hållbarhetsrapport är detta själva...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Så kommer ni igång med effektiv hållbarhetsrapportering

Detta är en artikel från vår guide för är att hjälpa dig som skall börja med hållbarhetsrapportering, för en effektivare start...

Maria Nila – en hållbar förflyttningsresa

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med tydlig hållbarhetsprofil. Sedan...

GHG – Greenhouse gas protocol

GHG – Greenhouse gas protocol Kategoriseringar av växthusgaser och uppdelning enligt scope Denna artikel är en översiktlig kategorisering av växthusgaser enligt...

El-effekt bör kosta skjortan för planetens skull

Energiområdet är ett väldigt komplext område och det har nog inte undgått någon att i synnerhet el-effektfrågan får ökad uppmärksamhet. Essensen...

Intervju: Ulrika Hasselgren, Global Head of Sustainability & Impact Investment på Danske Bank

Hur ser ett investerarperspektiv ut vad gäller bolags värdering, risker och utmaningar kopplat till hållbarhetsarbetet: går det att jämföra bolag åt...

Apsis hållbarhetsarbete – en resa mot noll nettoutsläpp

APSIS – en snabb resa mot Noll Nettoutsläpp Den digitala marknadsföringsplattformen APSIS har påbörjat en spännande resa som syftar till att...

GRI standarder översatta till svenska

GRI standarder översatta till svenska

GRI (Global reporting initiative) standarder översatta till svenska GRI Sustainability reporting standards (GRI standards) hjälper företag, myndigheter och andra organisationer att...

Exempel på verktyg som ersätter mallar vid hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering

Mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning?

Använda mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning? Så här tänker vi Arbete med hållbarhetsrapportering enligt GRI eller andra standarder är...

Intervju: Christian Jansson, grundare och VD för Godsinlösen AB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Nerladdninsgbar bok: Klimatinfo för alla

Ladda ner boken Klimatinfo för alla Vi är stolta över att kunna dela den användbara boken Klimatinfo för alla, med dig....

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Intervju: Magnus Alfredsson, Grundare av Proethos

Ett enkelt och kraftfullt sätt att förbättra din klimatpåverkan är att se till att de pengar som man sparar används rätt...

Intervju: Daniel Nord, VD på arkitektfirman FOJAB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Risker med att inte arbeta hållbart

När vi diskuterar hållbarhetsarbete handlar det ofta om globala risker eller behovet att möta lagstiftning och regelverk. Dessa perspektiv är viktiga...

Är det nu hållbart företagande blir mainstream?

Det händer mycket inom hållbarhet just nu. För bara något år sedan verkade det som att hållbart företagande var en nisch...

Andrahandseffekterna av hållbart företagande

Ett perspektiv vid hållbara beslut är att dessa kan ha en stark andrahandseffekt – om än i en mer långsiktig form....

Så lyckas du med möten på distans för hållbart företagande

En personlig erfarenhet är att många möten i ett bolag sker av slentrian istället för ett reellt behov. Dessutom är de...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Investeringar och hållbart företagande

Min bakgrund är som entreprenör med två lyckade bolag inom IT-branschen. En sak som hjälpt mig hitta rätt är att förstå...

Hållbart företagande – så intresserar och behåller du rätt personal

Tre företeelser berättades ungefär samtidigt för mig hösten 2018: Det stora arkitektkontoret som skulle på utbildningsresa, men där en en tredjedel...

Hållbarhetslagen 2016 – krav på hållbarhetsrapportering

Nya Hållbarhetslagen gäller från den 1 december 2016 Vad? Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.