Intervju: Daniel Nord, VD på arkitektfirman Fojab med huvudkontor i Malmö

Anders Frankel | 10 december, 2019

Image

Dela denna intervju

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är specifika, men många kommer att ge svar som andra typer av bolag kan använda.

Vi pratar med Daniel Nord, VD på Arkitektfiman Fojab.

Position Green:
Inom hållbarhet har transporter och energi fått störst uppmärksamhet, men även inom fastigheter finns stora möjligheter att bidra till en bättre miljö. Ni som arkitekter har en nyckelroll när det gäller nybyggnation. Hur ser ni på denna roll - och hur tänker beställarna?

FOJAB:
Hållbarhet har blivit allt viktigare för samhällsbyggandet och vi ser glädjande nog en ökad medvetenhet hos beställarna. Precis som du säger har vi som arkitekter en viktig roll i samband med nybyggnation och samhällsutveckling i stort och vi har möjlighet att öka medvetenheten och vikten av hållbarhet i projekten. Idag är det ett stort fokus på hållbarhetsaspekterna, inte bara avseende byggmaterial utan även de arkitektoniska, sociala och ekonomiska aspekterna. Vi tar gärna på oss en nyckelroll för att öka medvetenheten hos beställarna för att vara med och skapa hållbarhet.

I vår rådgivarroll kan vi ofta påverka, men vi har inte beslutsrätten. Vi känner tydligt att våra beställare är allt mer engagerade i miljöfrågor, framförallt vad det gäller klimatpåverkan.

Med vår kompetens inom hållbart byggande och kreativitet kan vi bidra till bra lösningar och god arkitektur i ordets alla bemärkelser.

Position Green:
Vilka är de bästa initiativ som ni sett inom hållbart byggande?

FOJAB:
Där måste jag framhålla Lokal färdplan Malmö 2030 där alla aktörer gått samman. Vi har lovat att genomföra förändringar och arbete pågår nu i sex temagrupper kring allt från affärsmodeller och incitament till klimatneutrala byggmaterial

Sigtuna stadsängar är också ett bra exempel där målsättningen är att bli Sveriges mest hållbara stadsdel med en rad hållbara lösningar. Ett unikt eget närvärmesystem planeras med bland annat 1000 kvadratmeter solfångare, där 80 % av värme och varmvatten kommer från solen.

Ett intressant genomfört projekt är kontorshuset ”Epic” i Malmö där man använt ”upcyclade material”, t ex nära 80 000 återvunna PET-flaskor och betong från Köpenhamns tunnelbana. 

Position Green:
Även befintliga byggnader kan vara mer eller mindre miljöanpassade - hur långt har fastighetsbolagen kommit med befintliga byggnader?

FOJAB:
Lyckligtvis ser många till fördelarna med ombyggnad istället för nybyggnad. Här kan vi som arkitekter spela en viktig roll genom att ifrågasätta nybyggnation och istället arbeta för att ta tillvara och utveckla de byggnader som redan finns. 

Position Green:
Vad tror du är de viktigaste möjligheterna som kommer framöver när det gäller nybyggnation och fastigheter?

FOJAB:
Användandet av hållbara byggmaterial och att se till den arkitektoniska hållbarheten för att byggnader ska vara hållbara över tid. Att sätta de sociala hållbarhetsaspekterna högt på agendan blir alltmer viktigt. Trä som byggmaterial används mer och mer, vilket är glädjande då trä är ett av de mest klimatsmarta byggmaterialen som finns. Det byggs nu främst bostadshus i trä, men förhoppningsvis kommer även andra byggnader, som t ex skolor och kontor att byggas i detta material. Vårt projekt Trummens strand belönades nyligen med Växjö träbyggnadspris, vilket är ett fint erkännande.

Position Green:
FOJAB är ju, precis som många andra bolag ett tjänsteföretag med begränsad egen påverkan. Hur tänker ni själva inom hållbarhet idag - och vilka planer har ni framöver?

FOJAB:
Hållbarhet är ett av målen i vår affärsplan och vi kommer framöver att lägga än mer fokus inom området. För oss är det viktigt att ständigt utvecklas och förbättras, såväl i de projekt vi är involverade i som hur vi agerar i vårt dagliga arbete.

Vår Hållbarhetspolicy är ny och antogs i våras. Där fokuserar vi på vilken påverkan vi har sett till hela värdekedjan genom våra uppdrag. Självklart är våra val även i den egna verksamheten viktiga.

  • Vi har genom att skriva under LFM 30 förbundit oss att redovisa vårt miljöarbete och innan 2025 halvera vår egen klimatpåverkan.
  • Vi håller på att se över våra pensionsavtal för att göra dessa placeringar mer hållbara.
  • Vi undersöker förutsättningar för att erbjuda våra anställda elcyklar.
  • Vi försöker aktivt minimera våra flygresor, i de fall detta inte går har vi ett avtal som innebär att vi i största möjliga utsträckning flyger med biobränsle och klimatkompensation.

Position Green:
Tack för intervjun och lycka till med det egna och kundernas klimatomställning!Läs fler artiklar om hållbart företagande: