Intervju: Daniel Nord, VD på arkitektfirman FOJAB

Anders Frankel10 december, 2019

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är specifika, men många kommer att ge svar som andra typer av bolag kan använda.

Vi pratar med Daniel Nord, VD på Arkitektfiman Fojab.

Position Green:
Inom hållbarhet har transporter och energi fått störst uppmärksamhet, men även inom fastigheter finns stora möjligheter att bidra till en bättre miljö. Ni som arkitekter har en nyckelroll när det gäller nybyggnation. Hur ser ni på denna roll – och hur tänker beställarna?

FOJAB:
Hållbarhet har blivit allt viktigare för samhällsbyggandet och vi ser glädjande nog en ökad medvetenhet hos beställarna. Precis som du säger har vi som arkitekter en viktig roll i samband med nybyggnation och samhällsutveckling i stort och vi har möjlighet att öka medvetenheten och vikten av hållbarhet i projekten. Idag är det ett stort fokus på hållbarhetsaspekterna, inte bara avseende byggmaterial utan även de arkitektoniska, sociala och ekonomiska aspekterna. Vi tar gärna på oss en nyckelroll för att öka medvetenheten hos beställarna för att vara med och skapa hållbarhet.

I vår rådgivarroll kan vi ofta påverka, men vi har inte beslutsrätten. Vi känner tydligt att våra beställare är allt mer engagerade i miljöfrågor, framförallt vad det gäller klimatpåverkan.

Med vår kompetens inom hållbart byggande och kreativitet kan vi bidra till bra lösningar och god arkitektur i ordets alla bemärkelser.

Position Green:
Vilka är de bästa initiativ som ni sett inom hållbart byggande?

FOJAB:
Där måste jag framhålla Lokal färdplan Malmö 2030 där alla aktörer gått samman. Vi har lovat att genomföra förändringar och arbete pågår nu i sex temagrupper kring allt från affärsmodeller och incitament till klimatneutrala byggmaterial

Sigtuna stadsängar är också ett bra exempel där målsättningen är att bli Sveriges mest hållbara stadsdel med en rad hållbara lösningar. Ett unikt eget närvärmesystem planeras med bland annat 1000 kvadratmeter solfångare, där 80 % av värme och varmvatten kommer från solen.

Ett intressant genomfört projekt är kontorshuset ”Epic” i Malmö där man använt ”upcyclade material”, t ex nära 80 000 återvunna PET-flaskor och betong från Köpenhamns tunnelbana. 

Position Green:
Även befintliga byggnader kan vara mer eller mindre miljöanpassade – hur långt har fastighetsbolagen kommit med befintliga byggnader?

FOJAB:
Lyckligtvis ser många till fördelarna med ombyggnad istället för nybyggnad. Här kan vi som arkitekter spela en viktig roll genom att ifrågasätta nybyggnation och istället arbeta för att ta tillvara och utveckla de byggnader som redan finns. 

Position Green:
Vad tror du är de viktigaste möjligheterna som kommer framöver när det gäller nybyggnation och fastigheter?

FOJAB:
Användandet av hållbara byggmaterial och att se till den arkitektoniska hållbarheten för att byggnader ska vara hållbara över tid. Att sätta de sociala hållbarhetsaspekterna högt på agendan blir alltmer viktigt. Trä som byggmaterial används mer och mer, vilket är glädjande då trä är ett av de mest klimatsmarta byggmaterialen som finns. Det byggs nu främst bostadshus i trä, men förhoppningsvis kommer även andra byggnader, som t ex skolor och kontor att byggas i detta material. Vårt projekt Trummens strand belönades nyligen med Växjö träbyggnadspris, vilket är ett fint erkännande.

Position Green:
FOJAB är ju, precis som många andra bolag ett tjänsteföretag med begränsad egen påverkan. Hur tänker ni själva inom hållbarhet idag – och vilka planer har ni framöver?

FOJAB:
Hållbarhet är ett av målen i vår affärsplan och vi kommer framöver att lägga än mer fokus inom området. För oss är det viktigt att ständigt utvecklas och förbättras, såväl i de projekt vi är involverade i som hur vi agerar i vårt dagliga arbete.

Vår Hållbarhetspolicy är ny och antogs i våras. Där fokuserar vi på vilken påverkan vi har sett till hela värdekedjan genom våra uppdrag. Självklart är våra val även i den egna verksamheten viktiga.

  • Vi har genom att skriva under LFM 30 förbundit oss att redovisa vårt miljöarbete och innan 2025 halvera vår egen klimatpåverkan.
  • Vi håller på att se över våra pensionsavtal för att göra dessa placeringar mer hållbara.
  • Vi undersöker förutsättningar för att erbjuda våra anställda elcyklar.
  • Vi försöker aktivt minimera våra flygresor, i de fall detta inte går har vi ett avtal som innebär att vi i största möjliga utsträckning flyger med biobränsle och klimatkompensation.

Position Green:
Tack för intervjun och lycka till med det egna och kundernas klimatomställning!

Lättare för konsumenterna att handla medvetet på Coop – lanserar hållbarhetsdeklarationer

Livsmedelskonsumentens totala påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, styrs i stor utsträckning av inköpsbeslut. Det har tidigare varit en utmaning för konsumenter att...

Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD)

Position Greens Sustainability Advisor Sabina Nordén introducerar våra läsare till Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD) och kommer med...

introduktion-till-effektiv-hallbarhetsrapportering-cover

Ladda ner guiden ”Introduktion till effektiv hållbarhetsrapportering”

Vi är glada över att kunna dela vår snabbguide inom hållbarhetsrapportering med dig. Syftet med denna första upplaga är att kunna hjälpa...

erik-huss

Intervju: Erik Huss, Husstainability

Vårt samhälle befinner sig just nu i en omfattande pandemi vars effekter vi i detta tidiga skede har svårt att sia...

AF Bostäder – 100% fossilbränslefria år 2020

Få ämnen engagerar så mycket idag som ämnet hållbarhet. I samarbete med Miljö & Utveckling publicerar Position Green en artikelserie med...

EUs nya taxonomi – detta behöver du veta

Taxonomi - detta måste du veta om du arbetar med hållbarhet eller investeringar

Hållbarhetsrapportering – vad innehåller en hållbarhetsredovisning?

Vad innehåller en hållbarhetsredovisning? För att hålla isär begreppen redan nu: Hållbarhetsrapportering avser den process där man samlar in och sammanställer...

Så kommer ni igång med effektiv hållbarhetsrapportering

Detta är en artikel från vår guide för är att hjälpa dig som är igång eller skall börja med hållbarhetsrapportering, för...

Maria Nila – en hållbar förflyttningsresa

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med tydlig hållbarhetsprofil. Sedan...

El-effekt bör kosta skjortan för planetens skull

Energiområdet är ett väldigt komplext område och det har nog inte undgått någon att i synnerhet el-effektfrågan får ökad uppmärksamhet. Essensen...

Intervju: Ulrika Hasselgren, Global Head of Sustainability & Impact Investment på Danske Bank

Hur ser ett investerarperspektiv ut vad gäller bolags värdering, risker och utmaningar kopplat till hållbarhetsarbetet: går det att jämföra bolag åt...

Apsis hållbarhetsarbete – en resa mot noll nettoutsläpp

APSIS – en snabb resa mot Noll Nettoutsläpp Den digitala marknadsföringsplattformen APSIS har påbörjat en spännande resa som syftar till att...

GRI standarder översatta till svenska

GRI (Global reporting initiative) standarder översatta till svenska För att underlätta för användare av Position Green hjälper vi våra kunder med...

Exempel på verktyg som ersätter mallar vid hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering

Mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning?

Använda mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning? Så här tänker vi Arbete med hållbarhetsrapportering enligt GRI eller andra standarder är...

Intervju: Christian Jansson, grundare och VD för Godsinlösen AB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Nerladdninsgbar bok: Klimatinfo för alla

Ladda ner boken Klimatinfo för alla Vi är stolta över att kunna dela den användbara boken Klimatinfo för alla, med dig....

Intervju: Magnus Alfredsson, Grundare av Proethos

Ett enkelt och kraftfullt sätt att förbättra din klimatpåverkan är att se till att de pengar som man sparar används rätt...

Intervju: Daniel Nord, VD på arkitektfirman FOJAB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Risker med att inte arbeta hållbart

När vi diskuterar hållbarhetsarbete handlar det ofta om globala risker eller behovet att möta lagstiftning och regelverk. Dessa perspektiv är viktiga...

Är det nu hållbart företagande blir mainstream?

Det händer mycket inom hållbarhet just nu. För bara något år sedan verkade det som att hållbart företagande var en nisch...

Andrahandseffekterna av hållbart företagande

Ett perspektiv vid hållbara beslut är att dessa kan ha en stark andrahandseffekt – om än i en mer långsiktig form....

Så lyckas du med möten på distans för hållbart företagande

En personlig erfarenhet är att många möten i ett bolag sker av slentrian istället för ett reellt behov. Dessutom är de...

Investeringar och hållbart företagande

Min bakgrund är som entreprenör med två lyckade bolag inom IT-branschen. En sak som hjälpt mig hitta rätt är att förstå...

Hållbart företagande – så intresserar och behåller du rätt personal

Tre företeelser berättades ungefär samtidigt för mig hösten 2018: Det stora arkitektkontoret som skulle på utbildningsresa, men där en en tredjedel...

Hållbarhetslagen 2016 – krav på hållbarhetsrapportering

Nya Hållbarhetslagen gäller från den 1 december 2016 Vad? Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.