Apsis hållbarhetsarbete – en resa mot noll nettoutsläpp

Louise Alsheimer Niklasson25 mars, 2020

APSIS – en snabb resa mot Noll Nettoutsläpp

Den digitala marknadsföringsplattformen APSIS har påbörjat en spännande resa som syftar till att nå 0 ton CO2 i nettoutsläpp till år 2024. Vi satte oss ned med Anna Torkelstam , projektledare, ansvarig för inköp, affärsutveckling och processdesign vid APSIS, för att diskutera bolagets fokusområden, hur de arbetar med datadriven mätning och uppföljning i Position Green , samt få ta del av Annas tips för en effektiv förflyttning mot noll nettoutsläpp.

Vad är grundtanken i ert hållbarhetsarbete?

APSIS  är ett företag fyllt av medarbetare som privilegieras med god utbildning i bl.a. klimatfrågor under lång tid. Som en effekt är vi många som vill hitta ett sätt att både individuellt och som grupp bidra till att vända trenden för oss globalt. Detta är vårt sätt, vi gräver där vi står och utgår från hur APSIS som företag kan och bör bli bättre.

Hur ser ni till att ni uppnår målet noll nettoutsläpp år 2024?

“Vi behöver göra en massa! Och helt ärligt tror jag inte att någon av oss ser hela bilden av vad det kommer innebära riktigt ännu. Fokus i första hand riktas mot våra tjänsteresor (hur mycket vi reser och med vilka transportmedel), vår elförsörjning (vi har bytt till el från enbart förnybara källor på våra kontor), våra matinköp och avfallshantering (vi har påbörjat arbete med avsevärt förbättrad avfallssortering) och våra hostingleverantörers hållbarhetsarbete. Därtill tittar vi på hur våra medarbetare kan se över sitt pensionssparande. När vi är klara med vår datainsamling för 2019 kommer vi med all önskvärd tydlighet se vilka områden vi behöver prioritera och sätta planer för hur vi tar oss an dem för att minska våra utsläpp.”

Hur använder ni Position Green för att nå era hållbarhetsrelaterade mål?

“Vi använder Position Green som plattform för hela datahanteringen, samtidigt som vi nyttjar deras Sustainability Advisor Paulina Björks expertis för att öka vår kunskap. Kombinationen plattform och rådgivning gör det hela tämligen enkelt för vår del. Vi behöver inte fundera över hur man rent matematiskt ska räkna ut effekten av t.ex. en taxiresa, eftersom beräkningen är programmerad i plattformen. Paulina hjälper oss att förstå hur vi rent processmässigt bör dela upp arbetet över tid: vad man kan och bör mäta, och – allra viktigast – hur vi bör bete oss för att reducera våra utsläpp.”

Har ni några tips till andra bolag som vill göra en liknande förflyttning som APSIS?

  • Sluta fundera på OM och VARFÖR. Bara gör det.
  • Om ni inte råkar ha både matematiker och experter på miljökonsekvensanalys i er personal, ta åtminstone hjälp i arbetets början så att ni kan försäkra er om att ert arbete inte kommer vara i onödan. Utan kunskap om vad som krävs för att kunna påstå att man har noll ton CO₂ i nettoutsläpp finns risken att man tar itu med fel saker, i fel ordning och framförallt beräknar ingångsvärden och reduktioner på helt fel sätt.
  • Våga fatta obekväma beslut. Tala öppet och transparent om att det inte finns några givna svar på en stor del av alla frågor. Detta är ny terräng för nästan alla, vi behöver våga testa och utvärdera utan facit.

Lättare för konsumenterna att handla medvetet på Coop – lanserar hållbarhetsdeklarationer

Livsmedelskonsumentens totala påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, styrs i stor utsträckning av inköpsbeslut. Det har tidigare varit en utmaning för konsumenter att...

Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD)

Position Greens Sustainability Advisor Sabina Nordén introducerar våra läsare till Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD) och kommer med...

introduktion-till-effektiv-hallbarhetsrapportering-cover

Ladda ner guiden ”Introduktion till effektiv hållbarhetsrapportering”

Vi är glada över att kunna dela vår snabbguide inom hållbarhetsrapportering med dig. Syftet med denna första upplaga är att kunna hjälpa...

erik-huss

Intervju: Erik Huss, Husstainability

Vårt samhälle befinner sig just nu i en omfattande pandemi vars effekter vi i detta tidiga skede har svårt att sia...

AF Bostäder – 100% fossilbränslefria år 2020

Få ämnen engagerar så mycket idag som ämnet hållbarhet. I samarbete med Miljö & Utveckling publicerar Position Green en artikelserie med...

EUs nya taxonomi – detta behöver du veta

Taxonomi - detta måste du veta om du arbetar med hållbarhet eller investeringar

Hållbarhetsrapportering – vad innehåller en hållbarhetsredovisning?

Vad innehåller en hållbarhetsredovisning? För att hålla isär begreppen redan nu: Hållbarhetsrapportering avser den process där man samlar in och sammanställer...

Så kommer ni igång med effektiv hållbarhetsrapportering

Detta är en artikel från vår guide för är att hjälpa dig som är igång eller skall börja med hållbarhetsrapportering, för...

Maria Nila – en hållbar förflyttningsresa

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med tydlig hållbarhetsprofil. Sedan...

El-effekt bör kosta skjortan för planetens skull

Energiområdet är ett väldigt komplext område och det har nog inte undgått någon att i synnerhet el-effektfrågan får ökad uppmärksamhet. Essensen...

Intervju: Ulrika Hasselgren, Global Head of Sustainability & Impact Investment på Danske Bank

Hur ser ett investerarperspektiv ut vad gäller bolags värdering, risker och utmaningar kopplat till hållbarhetsarbetet: går det att jämföra bolag åt...

Apsis hållbarhetsarbete – en resa mot noll nettoutsläpp

APSIS – en snabb resa mot Noll Nettoutsläpp Den digitala marknadsföringsplattformen APSIS har påbörjat en spännande resa som syftar till att...

GRI standarder översatta till svenska

GRI (Global reporting initiative) standarder översatta till svenska För att underlätta för användare av Position Green hjälper vi våra kunder med...

Exempel på verktyg som ersätter mallar vid hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering

Mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning?

Använda mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning? Så här tänker vi Arbete med hållbarhetsrapportering enligt GRI eller andra standarder är...

Intervju: Christian Jansson, grundare och VD för Godsinlösen AB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Nerladdninsgbar bok: Klimatinfo för alla

Ladda ner boken Klimatinfo för alla Vi är stolta över att kunna dela den användbara boken Klimatinfo för alla, med dig....

Intervju: Magnus Alfredsson, Grundare av Proethos

Ett enkelt och kraftfullt sätt att förbättra din klimatpåverkan är att se till att de pengar som man sparar används rätt...

Intervju: Daniel Nord, VD på arkitektfirman FOJAB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Risker med att inte arbeta hållbart

När vi diskuterar hållbarhetsarbete handlar det ofta om globala risker eller behovet att möta lagstiftning och regelverk. Dessa perspektiv är viktiga...

Är det nu hållbart företagande blir mainstream?

Det händer mycket inom hållbarhet just nu. För bara något år sedan verkade det som att hållbart företagande var en nisch...

Andrahandseffekterna av hållbart företagande

Ett perspektiv vid hållbara beslut är att dessa kan ha en stark andrahandseffekt – om än i en mer långsiktig form....

Så lyckas du med möten på distans för hållbart företagande

En personlig erfarenhet är att många möten i ett bolag sker av slentrian istället för ett reellt behov. Dessutom är de...

Investeringar och hållbart företagande

Min bakgrund är som entreprenör med två lyckade bolag inom IT-branschen. En sak som hjälpt mig hitta rätt är att förstå...

Hållbart företagande – så intresserar och behåller du rätt personal

Tre företeelser berättades ungefär samtidigt för mig hösten 2018: Det stora arkitektkontoret som skulle på utbildningsresa, men där en en tredjedel...

Hållbarhetslagen 2016 – krav på hållbarhetsrapportering

Nya Hållbarhetslagen gäller från den 1 december 2016 Vad? Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.