Andrahandseffekterna av hållbart företagande

Anders Frankel | 11 oktober, 2019

Image

Dela denna artikel

Ett perspektiv vid hållbara beslut är att dessa kan ha en stark andrahandseffekt - om än i en mer långsiktig form. Detta gäller framför allt aktiva inköpsval inom hållbart företagande (till skillnad från klimatkompensationer som även de har intressanta, långsiktiga effekter).

Några uppenbara exempel:

Om ett företag har bilar i verksamheten eller erbjuder förmånsbilar till personalen - kan man (i stora drag) välja fossilbilar eller elbilar. Att gå från fossilbilar till elbilar har en omedelbar effekt i att bilen i minskade utsläpp och en tydlig symbolhandling för hållbart företagande. Men de sekundära effekterna är minst lika intressanta:

  • Biltillverkare som hävdat att: ”Ingen vill köpa elbilar”/”Det går inte att producera lönsamma elbilar”/”Elbilar är lika smutsiga” tvingas tänka om när marknaden (och i fallet med utsläpp, genomtänkta beräkningar) tydligt talar om att detta är fel. Då måste retoriken ändras, gnället upphöra och de stora tillverkarna haka på tåget. Se till exempel utvecklingen i Nederländerna och Norge. Köper tillräckligt många elbilar kommer en väldigt stor del av biltillverkarna att behöva anpassa på både utbud och kommunikation - och elbil går från nischprodukt till huvudalternativ.

  • När bilar drivs av el istället för fossila bränslen minskar bensin- och oljebolagens intäkter och med detta deras möjligheter att påverka i samhället avseende arbetstillfällen och politiska påtryckningar. Rimligtvis minskar även behovet av fossila tankstationer - samtidigt som infrastruktur för elbilsladdning blir alltmer etablerad. Då blir elbilar ett ännu attraktivare alternativ och ett hållbart företagande blir ur denna aspekt enklare.

Att minimera flygandet är ett annat uppenbart exempel och ytterligare en åtgärd som ger tydliga, omedelbara miljöeffekter och tydliggör ett hållbarhetstänk hos företaget.

De företagsinterna effekterna av att minimera flygningar är tydliga. Förutom att en märkbar andel anställda ser flygresor som någonting starkt negativt så är ogenomtänkta och onödiga flygresor ett slöseri med tid. Många möten kan effektivare klaras av på distans om de förbereds ordentligt.

  • För varje minskad flygresa som undviks minskar flygbolagens intäkter och passagerarunderlag. Det betyder i förlängningen att man inte kan ha lika många avgångar och sannolikt även att priserna på flygresor behöver gå upp vilket i sin tur gör flyget mindre konkurrenskraftigt, vilket i sin tur… Dessutom påverkas även här de bolag som levererar fossila bränslen på samma sätt som i exemplet med bilar.

  • För varje resa som istället tas med tåg ökar underlaget för att bygga ut, modernisera och förtäta tågtrafiken - den blir helt enkelt mer attraktiv och mer konkurrenskraftig gentemot t.ex. flyget vilket gör att skiftet kan gå ännu snabbare.

  • Men kanske mest intressant - och en faktor som hänger samman med båda våra exempel ovan är vad som händer i nästa led. För när efterfrågan på elbilar ökar och flyget känner ett allt större tryck på att lösa sina utsläppsproblem - då ökar värdet i att utveckla batteriteknik som minskar kostnader, laddtider och vikt. Solceller har till exempel sett en mycket kraftig tillväxt och har rasat i pris över de senaste 10 åren. Bara under de senaste 5 åren har priserna gått ner med ca 25% - samtidigt som tekniken vidareutvecklas för att bli ännu mer effektiv. Då blir det återigen enklare att driva hållbart företagande på marknadsekonomiska meriter.

De förekommer ibland diskussioner som gör gällande att det är det marknadsbaserade systemet som är roten till de klimatutmaningar som vi ser idag och i framtiden. Det går såklart att debattera detta, men för den som vill göra skillnad kan marknadsekonomin vara ett utmärkt verktyg då för att påverka i flera led - både inom näringslivet och som privatperson.Denna artikel ingår i vår artikelserie om hållbart företagande: