Andrahandseffekterna av hållbart företagande

Anders Frankel11 oktober, 2019

Ett perspektiv vid hållbara beslut är att dessa kan ha en stark andrahandseffekt – om än i en mer långsiktig form. Detta gäller framför allt aktiva inköpsval inom hållbart företagande (till skillnad från klimatkompensationer som även de har intressanta, långsiktiga effekter).

Några uppenbara exempel:

Om ett företag har bilar i verksamheten eller erbjuder förmånsbilar till personalen – kan man (i stora drag) välja fossilbilar eller elbilar. Att gå från fossilbilar till elbilar har en omedelbar effekt i att bilen i minskade utsläpp och en tydlig symbolhandling för hållbart företagande. Men de sekundära effekterna är minst lika intressanta:

  • Biltillverkare som hävdat att: ”Ingen vill köpa elbilar”/”Det går inte att producera lönsamma elbilar”/”Elbilar är lika smutsiga” tvingas tänka om när marknaden (och i fallet med utsläpp, genomtänkta beräkningar) tydligt talar om att detta är fel. Då måste retoriken ändras, gnället upphöra och de stora tillverkarna haka på tåget. Se till exempel utvecklingen i Nederländerna och Norge. Köper tillräckligt många elbilar kommer en väldigt stor del av biltillverkarna att behöva anpassa på både utbud och kommunikation – och elbil går från nischprodukt till huvudalternativ.
  • När bilar drivs av el istället för fossila bränslen minskar bensin- och oljebolagens intäkter och med detta deras möjligheter att påverka i samhället avseende arbetstillfällen och politiska påtryckningar. Rimligtvis minskar även behovet av fossila tankstationer – samtidigt som infrastruktur för elbilsladdning blir alltmer etablerad. Då blir elbilar ett ännu attraktivare alternativ och ett hållbart företagande blir ur denna aspekt enklare.

Att minimera flygandet är ett annat uppenbart exempel och ytterligare en åtgärd som ger tydliga, omedelbara miljöeffekter och tydliggör ett hållbarhetstänk hos företaget.

De företagsinterna effekterna av att minimera flygningar är tydliga. Förutom att en märkbar andel anställda ser flygresor som någonting starkt negativt så är ogenomtänkta och onödiga flygresor ett slöseri med tid. Många möten kan effektivare klaras av på distans om de förbereds ordentligt.

  • För varje minskad flygresa som undviks minskar flygbolagens intäkter och passagerarunderlag. Det betyder i förlängningen att man inte kan ha lika många avgångar och sannolikt även att priserna på flygresor behöver gå upp vilket i sin tur gör flyget mindre konkurrenskraftigt, vilket i sin tur… Dessutom påverkas även här de bolag som levererar fossila bränslen på samma sätt som i exemplet med bilar.
  • För varje resa som istället tas med tåg ökar underlaget för att bygga ut, modernisera och förtäta tågtrafiken – den blir helt enkelt mer attraktiv och mer konkurrenskraftig gentemot t.ex. flyget vilket gör att skiftet kan gå ännu snabbare.
  • Men kanske mest intressant – och en faktor som hänger samman med båda våra exempel ovan är vad som händer i nästa led. För när efterfrågan på elbilar ökar och flyget känner ett allt större tryck på att lösa sina utsläppsproblem – då ökar värdet i att utveckla batteriteknik som minskar kostnader, laddtider och vikt. Solceller har till exempel sett en mycket kraftig tillväxt och har rasat i pris över de senaste 10 åren. Bara under de senaste 5 åren har priserna gått ner med ca 25% – samtidigt som tekniken vidareutvecklas för att bli ännu mer effektiv. Då blir det återigen enklare att driva hållbart företagande på marknadsekonomiska meriter.

De förekommer ibland diskussioner som gör gällande att det är det marknadsbaserade systemet som är roten till de klimatutmaningar som vi ser idag och i framtiden. Det går såklart att debattera detta, men för den som vill göra skillnad kan marknadsekonomin vara ett utmärkt verktyg då för att påverka i flera led – både inom näringslivet och som privatperson.

Lättare för konsumenterna att handla medvetet på Coop – lanserar hållbarhetsdeklarationer

Livsmedelskonsumentens totala påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, styrs i stor utsträckning av inköpsbeslut. Det har tidigare varit en utmaning för konsumenter att...

Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD)

Position Greens Sustainability Advisor Sabina Nordén introducerar våra läsare till Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD) och kommer med...

introduktion-till-effektiv-hallbarhetsrapportering-cover

Ladda ner guiden ”Introduktion till effektiv hållbarhetsrapportering”

Vi är glada över att kunna dela vår snabbguide inom hållbarhetsrapportering med dig. Syftet med denna första upplaga är att kunna hjälpa...

erik-huss

Intervju: Erik Huss, Husstainability

Vårt samhälle befinner sig just nu i en omfattande pandemi vars effekter vi i detta tidiga skede har svårt att sia...

AF Bostäder – 100% fossilbränslefria år 2020

Få ämnen engagerar så mycket idag som ämnet hållbarhet. I samarbete med Miljö & Utveckling publicerar Position Green en artikelserie med...

EUs nya taxonomi – detta behöver du veta

Taxonomi - detta måste du veta om du arbetar med hållbarhet eller investeringar

Hållbarhetsrapportering – vad innehåller en hållbarhetsredovisning?

Vad innehåller en hållbarhetsredovisning? För att hålla isär begreppen redan nu: Hållbarhetsrapportering avser den process där man samlar in och sammanställer...

Så kommer ni igång med effektiv hållbarhetsrapportering

Detta är en artikel från vår guide för är att hjälpa dig som är igång eller skall börja med hållbarhetsrapportering, för...

Maria Nila – en hållbar förflyttningsresa

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med tydlig hållbarhetsprofil. Sedan...

El-effekt bör kosta skjortan för planetens skull

Energiområdet är ett väldigt komplext område och det har nog inte undgått någon att i synnerhet el-effektfrågan får ökad uppmärksamhet. Essensen...

Intervju: Ulrika Hasselgren, Global Head of Sustainability & Impact Investment på Danske Bank

Hur ser ett investerarperspektiv ut vad gäller bolags värdering, risker och utmaningar kopplat till hållbarhetsarbetet: går det att jämföra bolag åt...

Apsis hållbarhetsarbete – en resa mot noll nettoutsläpp

APSIS – en snabb resa mot Noll Nettoutsläpp Den digitala marknadsföringsplattformen APSIS har påbörjat en spännande resa som syftar till att...

GRI standarder översatta till svenska

GRI (Global reporting initiative) standarder översatta till svenska För att underlätta för användare av Position Green hjälper vi våra kunder med...

Exempel på verktyg som ersätter mallar vid hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering

Mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning?

Använda mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning? Så här tänker vi Arbete med hållbarhetsrapportering enligt GRI eller andra standarder är...

Intervju: Christian Jansson, grundare och VD för Godsinlösen AB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Nerladdninsgbar bok: Klimatinfo för alla

Ladda ner boken Klimatinfo för alla Vi är stolta över att kunna dela den användbara boken Klimatinfo för alla, med dig....

Intervju: Magnus Alfredsson, Grundare av Proethos

Ett enkelt och kraftfullt sätt att förbättra din klimatpåverkan är att se till att de pengar som man sparar används rätt...

Intervju: Daniel Nord, VD på arkitektfirman FOJAB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Risker med att inte arbeta hållbart

När vi diskuterar hållbarhetsarbete handlar det ofta om globala risker eller behovet att möta lagstiftning och regelverk. Dessa perspektiv är viktiga...

Är det nu hållbart företagande blir mainstream?

Det händer mycket inom hållbarhet just nu. För bara något år sedan verkade det som att hållbart företagande var en nisch...

Andrahandseffekterna av hållbart företagande

Ett perspektiv vid hållbara beslut är att dessa kan ha en stark andrahandseffekt – om än i en mer långsiktig form....

Så lyckas du med möten på distans för hållbart företagande

En personlig erfarenhet är att många möten i ett bolag sker av slentrian istället för ett reellt behov. Dessutom är de...

Investeringar och hållbart företagande

Min bakgrund är som entreprenör med två lyckade bolag inom IT-branschen. En sak som hjälpt mig hitta rätt är att förstå...

Hållbart företagande – så intresserar och behåller du rätt personal

Tre företeelser berättades ungefär samtidigt för mig hösten 2018: Det stora arkitektkontoret som skulle på utbildningsresa, men där en en tredjedel...

Hållbarhetslagen 2016 – krav på hållbarhetsrapportering

Nya Hållbarhetslagen gäller från den 1 december 2016 Vad? Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.