Om verktyget

Position Greens verktyg för hållbarhetsrapportering

Verktyget för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning

Verktyget för intern hållbarhetsrapportering är skapat för att på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt samla in, analysera och rapportera all typ av hållbarhetsdata. Utifrån insamlad data kan verktyget automatisk sortera informationen enligt de hållbarhetsstandarder ni följer samt beräkna era CO2-utsläpp med hjälp av inbyggda emissionsfaktorer.

Med stöd för branschstandarder, inbyggda best practice och full spårbarhet blir processen effektiv och tillförlitlig. 

Så här arbetar ni i Position Greens verktyg för hållbarhetsrapportering:

Bygg struktur för vad och var ni ska mäta

I verktyget skapar ni er unika mätstruktur som anpassas efter era behov, ambitioner och mål. Inbyggt stöd för standarder och best practice ger en effektiv start.

Automatiserad datainsamling
och validering

Samla in hållbarhetsdata genom automatiserade enkäter, genom import av data eller integrationer med andra system. Inbyggd datavalidering, användarvänlighet och spårbarhet säkerställer kvalitet och effektivitet.

Analysera, beräkna och exportera

Arbeta med insamlad data genom analyser, automatiska beräkningar och diagram direkt i verktyget. Data kan enkelt exporteras och integreras med andra system.

Skapat för att ni skall kunna
arbeta självständigt – hjälp finns om ni vill

Position Greens verktyg för hållbarhetsrapportering är utformat för att ni skall kunna arbeta självständigt med er hållbarhetsrapportering. Om tiden blir kort eller om ni föredrar att anlita erfarna hållbarhetskonsulter kan vi lösa detta genom våra egna Sustainability Advisors eller genom att rekommendera en av våra samarbetspartners.

Modell för hållbarhetsrapportering

Vill ni veta mer? Kontakta oss här så berättar vi gärna hur Position Greens verktyg för hållbarhetsarbete kan fungera för just er verksamhet.
I plattformen finns även verktyg för leverantörsuppföljning och för uppföljning av bolagsinnehav. Allt hållbarhetsarbete på ett och samma ställe.

Bland våra användare finns:

En effektiv och metodisk setup av verktyget

Inbyggda standarder

Utgå ifrån och koppla ert hållbarhetsarbete till en standard eller bygg en egen struktur. Vi lägger löpande till nya standarder som våra kunder efterfrågar.

När samarbetet inleds har vi en tydlig och effektiv uppstartsprocess som inleds med en gemensam workshop där vi tillsammans bygger er unika mätstruktur. Detta innefattar vilka mätområden och exakt vilken data ni vill samla in och varifrån samt vem som ska ha vilken behörighet och hur data ska importeras in i verktyget. När er mätstruktur är uppbyggd genomförs en kvalitetssäkring och en utbildning av användare – därefter är ni igång!

Enkelt

Välj om ni vill utgå från någon av våra färdiga strukturer eller skräddarsy verktyget helt efter er verksamhet. Med inbyggd kunskap och best-practises kan ni enkelt komma igång med er datainsamling.

Effektivt

Effektivisera ert hållbarhetsarbete genom att använda inbyggda hållbarhetsstandarder som KPI:er, ladda ner PDF-rapporter för att kommunicera statistiken, jämför era olika enheter gentemot varandra, samt delegera ansvarsområden till olika rapportörer i organisationen.

Pedagogiskt

Låt plattformen instruera era användare. Tydliga instruktioner och förklaringar guidar era rapportörer genom processen och som huvudansvarig hjälper verktyget dig med att skicka ut påminnelsemail, visa registreringsaktivitet, visualiseringar över statistiken, etc. så att du har total och ständig översikt.

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.