ADB Safegate | Kundcase

Image

Simon Silver
Quality Environment Director
ADB SafeGate


Genom Position Green har vi fått en hållbarhetskultur på ADB SafeGate. Processen för att samla in och rapportera data har gått från ca 6 veckor ner till 1 vecka.

ADB SafeGate är en ledande aktör inom intelligenta flygplatslösningar såsom trafikplanering, kontroll-system, automatiska docknings-anslutningar och ljussättning. ADB SafeGate möjliggör att över 2500 flygplatser världen över opererar mer säkert, effektivt och hållbart.

www.safegate.seADB SafeGate behövde ett verktyg för skalbart hållbarhetsarbete

För att komma ifrån det tidskrävande fotarbete som det innebär att arbeta manuellt med hållbarhetsdata, ville ADB SafeGate implementera ett dedikerat hållbarhetsverktyg. De sökte efter något som var skalbart, som tillät ett visst antal användare och mätpunkter, samt kunde presentera statistik på ett lättbegripligt sätt. En stor vikt lades även vid att teamet bakom verktyget skulle vara öppet för att utveckla det efter verksamhetens behov - ADB SafeGate ville inte köpa ett generiskt system, utan de var ute efter ett nära och helhjärtat samarbete. Av de verktyg som utvärderades hade Position Green bäst utvecklingspotential.

Hållbarhetsdata som motor

Samarbetet mellan ADB SafeGate och Position Green startade på den svenska marknaden, men skalades snart upp. Idag används Position Green för att samla in och visualisera hållbarhetsdata från ADB SafeGates olika verksamheter i Europa, Asien och Nordamerika. Statistiken från Position Green används i deras globala styrmedel, som underlag till hållbarhetsrapporteringen, publiceras på hemsidan, som bas för varumärkesbyggande, som bevis i möten med kunder och revisorer, samt är en viktig ingrediens i etableringen av en hållbarhetskultur inom bolaget där medarbetarna är stolta över ADB SafeGates positiva samhällsbidrag.

Tillförlitlig statistik vinner kunder och sparar tid

Position Green har bidragit till en rutin, ansvarsfördelning och process för att samla in hållbarhetsdata. Det finns en stolthet inom ADB SafeGate över att ha hittat ett effektivt sätt att driva hållbarhetsarbetet på, samt att det redan syns konkreta utdelningar. Olika behov i organisationen blir uppenbara när datan visualiseras i Position Green och de kan på så sätt snabbt justera negativa trender och identifiera behov av förändringar. Den spårbara statistiken är avgörande bevis för att ADB SafeGate efterlever krav förbundet med certifieringar. Processen för att samla in och rapportera data har gått från ca 6 veckor ner till 1 vecka med hjälp av Position Green. Om de i framtiden vill mäta mer regelbundet och öka frekvensen till varje kvartal, sparar de 6 veckor x antalet användare för varje rapporteringsperiod. Användandet av Position Green bidrar till att en hållbarhetskultur befästs internt och i säljprocessen, där en förflyttning sker från teknik- till hållbarhetsfokus.

Simon Silver och ADB Safegate som
Champions of sustainability


Vad är viktigt i er organisation för att nå era hållbarhetsmål?

"De viktigaste parametrarna för att ADB SafeGate ska nå sina hållbarhetsmål är att medarbetarna samarbetar, delar med sig av data mellan avdelningarna, samt att alla i organisationen arbetar mot samma mål. Jag är stolt över samtliga produkter som hjälper ADB SafeGates kunder att uppnå sina hållbarhetsmål, men skulle gärna vilja ha mer spårbar statistik över våra kunders användning av våra produkter för att djupare kunna mäta vårt indirekta hållbarhetsbidrag. Jag ser fram emot att se hur statistiken från Position Green kan belysa hur vårt förändrade arbetssätt ger resultat även hos våra kunder."


Vilka förebilder och goda exempel inspireras du av i ditt hållbarhetsarbete?

"Swedavia driver flera av de svenska flygplatserna och kan påverka hela branschen genom att utmana sina leverantörer inom hållbarhet. Swedavia är en stark aktör som i allt större utsträckning indikerar att de vill och kommer att gå från en produktdriven inköpsstrategi till upphandlingar där hållbarhet spelar en huvudroll. Det ser jag som oerhört spännande och inspirerande!"

Har du några tips, idéer eller synsätt som du vill förmedla till hållbarhetskollegor på andra företag?

"Försök att tänka mindre produktdrivet och teknikorienterat till att prata mer om hållbarhet som den övergripande fördelen med era produkter. Lyft diskussionen en nivå till att handla om hållbarhet som den huvudsakliga kundnyttan - det blir allt viktigare för kunderna och särskilt bland de yttersta beslutsfattarna!"