Vi revolutionerar hur företag och
organisationer arbetar hållbart

akm_7fgh          safegate      logo_midsona         logo_print         bra-ab          arcus

Position Green samlar in, analyserar, visualiserar och rapporterar hållbarhetsdata på ett effektivt och dynamiskt sätt. Våra kunder uppnår stora tidsbesparingar, får sin data validerad och säkrad, undviker greenwashing och kan fokusera på ett proaktivt hållbarhetsarbete. Verktyget hanterar dessutom samtliga hållbarhetsstandarder.

sdg         ggp        14001        cdp


Klicka på flikarna nedan för att läsa mer om hur vår funktioner fungerar.

Insamling av miljö- och hållbarhetsdata sker på många olika sätt och Position Green gör detta mycket enkelt. Ni kan samla in data manuellt med hjälp av rapportörer som är spridda inom er organisation och med hjälp av enkla delegeringsfunktioner säkerställer ni att det är rätt personer som lämnar informationen. Ni kan samla in data från era leverantörer som på ett smidigt sätt kan registrera data via skräddarsydda enkätformulär eller direkt in i verktyget. Ni kan importera data från Excel eller automatiskt tanka över data från befintliga IT-system. Ni kan även ladda upp dokument, bilder och andra underlag som visar att insamlad data är korrekt.
Välj på ett enkelt sätt hur ni vill se och illustrera den information ni samlar in. Skär din data på olika sätt och skapa pedagogiska grafer som på ett tydligt sätt visar hur det går för er. Visualisera informationen i diagram och tabeller och ser hur ni förbättrat er jämfört mot tidigare år och se i realtid hur ni ligger till mot de mål ni satt upp. Jämför mellan olika organisatoriska enheter och skapa fortsatt motivation för ett ännu bättre arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor. 
En stor fördel med att ha all miljö- och hållbarhetsdata samlad på ett ställe är att ni effektivt kan skapa de rapporter ni behöver. I Position Green kan ni till exempel skapa en hållbarhetsrapport till bolagsverket, olika miljörapporter till kommuner och länsstyrelser eller ta fram beslutsunderlag till ledningsgrupper. Välj själv om ni vill ta ut automatiserade rapporter direkt eller göra handpåläggning för att justera den efter ert specifika behov. Med vårt smarta tagningssystem kan datan sorteras enligt GRI, Global Impacts eller de standarder ni valt att rapportera enligt. Sammantaget ökar transparensen mot omvärlden och det blir enklare att informera såväl kunder som anställda på företaget om hur ni arbetar med hållbarhet.
I vår controllingfunktion har ni full kontroll och överblick på hur arbetet går med att samla in er miljö- och hållbarhetsdata. Ni kan enkelt se vem som registrerat vilken information och vid vilken tidpunkt. All data är spårbar och med smarta funktioner för att skicka påminnelser slipper ni dessutom att lägga ner massor av tid på att jaga in information. Ni kan istället fokusera på att analysera er data och ägna tid åt ett mer proaktivt miljö- och hållbarhetsarbete.

Fördelar med Position Green

Spar dyrbar tid

Gör det komplexa lätt

Effektivt & dynamiskt

Hanterar alla standarder

Hämtar data från olika källor

Användarvänligt och intiuativt

Ger bättre beslutsstöd

Går snabbt att implementera

Simplifierar det komplexa

Vid en första anblick kan insamling av hållbarhetsdata verka relativt enkelt, men i realiteten kan själva insamlingen bli väldigt komplex. Det finns många olika dimensioner att beakta och det gäller att bygga upp en logisk mätstruktur som går att använda på hela organisationen. Några av de saker som ett verktyg behöver klara av att hantera i kombination med varandra är organisatoriska enheter, mätområden, miljöaspekter, hållbarhetsmål, mätpunkter, mätmetoder, frekvenser och med vilken regelbundenhet data ska samlas in. Detta är alla saker som snabbt effektiviseras i Position Green.

 

Hur fungerar det?

Hur verktyget fungerar kan enkelt förklaras i tre steg: 

1. Hållbarhetsdata samlas in på många olika sätt.

2. När data samlas in sorterar, beräknar och analyserar verktyget alla insamlad data och du kan monitorera allt.

3. Informationen kan sedan exporteras på många olika sätt: olika typer av rapporter, grafer, i realtid på en skärm, etc.


Hur arbetar ni idag?

I brist på annat använder de flesta företag och organisationer Word, Excel och Sharepoint för insamling och sammanställning av miljö- och hållbarhetsdata. Dessa är fantastiska program men inte byggda för att samla in och hantera komplex miljö- och hållbarhetsdata. I Position Green behöver du inte lägga dyrbar tid på att jaga in informationen och vara osäker på var den kommer ifrån. Ni kan enkelt samla in information ifrån olika källor och t.ex. koppla era befintliga system och automatiskt föra över redan inlagd data. Ni får en total överblick över hur ert hållbarhetsavtryck ser ut och var ni står mot de mål ni satt upp. År efter år. Det blir lättare att ta en ny position i ert hållbarhetsarbete.

Projektledning och kundanpassningar

Med vårt verktyg som utgångspunkt erbjuder Position Green projektledning i miljö- och hållbarhetsarbete. Vi bistå även med kundanpassningar av verktyget och specialanpassade moduler om detta skulle efterfrågas.

Vi vill hjälpa våra kunder att ta en stark position i sitt miljöarbete genom att vara tydlig med sin miljöpåverkan och skapa förtroende för hur de arbetar med detta. Vi vill skapa bättre beslutsunderlag och stödja arbete med att skapa engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor.

 

Boka demo

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Din e-post:

Ditt telefonnummer

”Vi är den första generation att veta att vi kan underminera hela jorden. Vi är troligtvis den sista som kan göra någonting åt det.”

Johan Rockström

Ansvar för hållbart samhälle

Alla organisationer som vill ta ansvar för vår miljö och bidra till ett hållbart samhälle har behov av att samla in, strukturera och värdera miljö- och hållbarhetsdata. Detta behov förstärks ytterligare då det från 2017 blir lag på att alla företag i Sverige med mer än 250 anställda måste ta fram en hållbarhetsrapport. Att arbeta med “rätt data” blir avgörande och ett gemensamt verktyg och arbetssätt är en förutsättning för att klara av detta. Det blir viktigt att kunna hämta ut miljö- och hållbarhetsrapporter till lagstiftare, regelverk och kvalitetssystem, att koppla kostnader till miljökonsekvens/besparande, underlätta miljö- och hållbarhetsrevisioner samt att jämföra mot andra företag och organisationer. Inte minst blir det viktigt att mäta sin påverkan för att kunna göra någonting åt det.