We empower champions of sustainability


Boka DemoPosition Green är ett snabbväxande företag med ambitionen att revolutionera hur företag och organisationer arbetar hållbart.
Vår egenutvecklade mjukvara hjälper våra kunder att på ett effektivt och smart sätt samla in, analysera, visualisera och rapportera hållbarhetsdata.

Vi är stolta över att arbeta med företag och organisationer i olika storlek och från flertalet branscher.
Våra kunder ser vi som champions som valt att ta sitt hållbarhetsarbete på allvar.


                                         

                                            
Med rätt verktyg kan alla kan bli en champion inom hållbarhet


Image

Klicka på flikarna nedan för att läsa mer om hur verktyget fungerar.

Insamling av miljö- och hållbarhetsdata sker på många olika sätt och Position Green gör detta mycket enkelt. Ni kan samla in data manuellt med hjälp av rapportörer som är spridda inom er organisation och med hjälp av enkla delegeringsfunktioner säkerställer ni att det är rätt personer som lämnar informationen. Ni kan samla in data från era leverantörer som på ett smidigt sätt kan registrera data via skräddarsydda enkätformulär eller direkt in i verktyget. Ni kan importera data från Excel eller automatiskt tanka över data från befintliga IT-system. Ni kan även ladda upp dokument, bilder och andra underlag som visar att insamlad data är korrekt.

Välj på ett enkelt sätt hur ni vill se och illustrera den information ni samlar in. Skär din data på olika sätt och skapa pedagogiska grafer som på ett tydligt sätt visar hur det går för er. Visualisera informationen i diagram och tabeller och ser hur ni förbättrat er jämfört mot tidigare år och se i realtid hur ni ligger till mot de mål ni satt upp. Jämför mellan olika organisatoriska enheter och skapa fortsatt motivation för ett ännu bättre arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor.

I vår controllingfunktion har ni full kontroll och överblick på hur arbetet går med att samla in er miljö- och hållbarhetsdata. Ni kan enkelt se vem som registrerat vilken information och vid vilken tidpunkt. All data är spårbar och med smarta funktioner för att skicka påminnelser slipper ni dessutom att lägga ner massor av tid på att jaga in information. Ni kan istället fokusera på att analysera er data och ägna tid åt ett mer proaktivt miljö- och hållbarhetsarbete.

En stor fördel med att ha all miljö- och hållbarhetsdata samlad på ett ställe är att ni effektivt kan skapa de rapporter ni behöver. I Position Green kan ni till exempel skapa en hållbarhetsrapport till bolagsverket, olika miljörapporter till kommuner och länsstyrelser eller ta fram beslutsunderlag till ledningsgrupper. Välj själv om ni vill ta ut automatiserade rapporter direkt eller göra handpåläggning för att justera den efter ert specifika behov. Med vårt smarta tagningssystem kan datan sorteras enligt GRI, Global Impacts eller de standarder ni valt att rapportera enligt. Sammantaget ökar transparensen mot omvärlden och det blir enklare att informera såväl kunder som anställda på företaget om hur ni arbetar med hållbarhet.

                  


6 fördelar med Position Green

1. Enkelhet och snabbhet

Ett enkelt och användarvänligt verktyg som skapar tydlighet i vad som ska rapporteras – både inom organisationen och till leverantörer. Det ska vara lätt att göra rätt.

2. Kostnadseffektivt och dynamiskt

Verktygets dynamiska setup gör att det anpassas unikt efter varje kunds unika organisation och mätbehov vilket innebär att kunderna inte behöver betala för något som de inte behöver.

3. Tidsbesparingar och ökad transparens

Sparar mycket tid i arbetet med att samla in och följa upp, samt återkoppla miljö- och hållbarhetsdata till olika intressenter. Tid som kan läggas på ett mer proaktivt miljö- och hållbarhetsarbete.

4. Automatiserade rapporter och visualiseringar

Verktyget visualiserar data i grafer, tabeller och olika diagram samt skapar kundrelevanta rapporter inom miljö- och hållbarhetsområdet.

5. Kontroll och spårbarhet

All data valideras och är spårbar vilket gör att det är lätt att mäta och ha kontroll över informationen. Risken minimeras att man rapporterar fel och att analyser/prognoser blir felaktiga.

6. Inbyggda hållbarhetsstandarder

Data som samlas in kan taggas med samtliga hållbarhetsstandarder såsom GRI, SDG:er, Global compact m fl.

Simplifierar det komplexa

Vid en första anblick kan insamling av hållbarhetsdata verka relativt enkelt, men i realiteten kan själva insamlingen bli väldigt komplex. Det finns många olika dimensioner att beakta och det gäller att bygga upp en logisk mätstruktur som går att använda på hela organisationen. Några av de saker som ett verktyg behöver klara av att hantera i kombination med varandra är organisatoriska enheter, mätområden, miljöaspekter, hållbarhetsmål, mätpunkter, mätmetoder, frekvenser och med vilken regelbundenhet data ska samlas in. Detta är alla saker som snabbt effektiviseras i Position Green.

 

Hur arbetar ni idag?

I brist på annat använder de flesta företag och organisationer Word, Excel och Sharepoint för insamling och sammanställning av miljö- och hållbarhetsdata. Dessa är fantastiska program men inte byggda för att samla in och hantera komplex miljö- och hållbarhetsdata. I Position Green behöver du inte lägga dyrbar tid på att jaga in informationen och vara osäker på var den kommer ifrån. Ni kan enkelt samla in information ifrån olika källor och t.ex. koppla era befintliga system och automatiskt föra över redan inlagd data. Ni får en total överblick över hur ert hållbarhetsavtryck ser ut och var ni står mot de mål ni satt upp. År efter år. Det blir lättare att ta en ny position i ert hållbarhetsarbete.

Projektledning och kundanpassningar

Med vårt verktyg som utgångspunkt erbjuder Position Green projektledning i miljö- och hållbarhetsarbete. Vi bistå även med kundanpassningar av verktyget och specialanpassade moduler om detta skulle efterfrågas.

Vi vill hjälpa våra kunder att ta en stark position i sitt miljöarbete genom att vara tydlig med sin miljöpåverkan och skapa förtroende för hur de arbetar med detta. Vi vill skapa bättre beslutsunderlag och stödja arbete med att skapa engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor.

 

”Vi är den första generation att veta att vi kan underminera hela jorden. Vi är troligtvis den sista som kan göra någonting åt det.”

Johan Rockström

Ansvar för hållbart samhälle

Alla organisationer som vill ta ansvar för vår miljö och bidra till ett hållbart samhälle har behov av att samla in, strukturera och värdera miljö- och hållbarhetsdata. Detta behov har förstärkts ytterligare då det från 2017 blev lag på att alla företag i Sverige med mer än 250 anställda måste ta fram en hållbarhetsrapport. Att arbeta med “rätt data” blir avgörande och ett gemensamt verktyg och arbetssätt är en förutsättning för att klara av detta. Det blir viktigt att kunna hämta ut miljö- och hållbarhetsrapporter till lagstiftare, regelverk och kvalitetssystem, att koppla kostnader till miljökonsekvens/besparande, underlätta miljö- och hållbarhetsrevisioner samt att jämföra mot andra företag och organisationer. Inte minst blir det viktigt att mäta sin påverkan för att kunna göra någonting åt det.