VI REVOLUTIONERAR HUR FÖRETAG OCH
ORGANISATIONER ARBETAR HÅLLBART

Position Green samlar in, visualiserar och rapporterar hållbarhetsdata på ett effektivt och dynamiskt sätt. Våra kunder uppnår stora tidsbesparingar, ökad transparens, validering av sin data, undviker greenwashing och kan fokusera på ett proaktivt hållbarhetsarbete.


Region Skane2                    braathens2                    arcus2                     1024px-Malmo_Aviation_logo2
Några av våra kunder som använder sig av Position Green.

SMART INSAMLING, VISUALISERING, RAPPORTERING OCH CONTROLLING AV MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSDATA

Med Position Green kan företag och organisationer sköta insamling, visualisering, rapportering och controlling av miljö- och hållbarhetsdata. Verktyget har en välutvecklad systematik för datainsamling och en enkel och dynamisk setup för att möta organisationens unika behov för uppföljning och rapportering. Med funktioner för validering, spårbarhet och taggning av data som gör det möjligt att bokföra och mäta sin miljöpåverkan på ett helt annat sätt än vad som varit möjligt tidigare.

 • Connector.

  Insamling

  Insamling av miljö- och hållbarhetsdata sker på många olika sätt och Position Green gör detta mycket enkelt. Ni kan samla in data manuellt med hjälp av rapportörer som är spridda inom er organisation och med hjälp av enkla delegeringsfunktioner säkerställer ni att det är rätt personer som lämnar datan. Ni kan samla in data från era leverantörer som på ett smidigt sätt kan registrera data direkt in i verktyget. Ni kan exportera data från Excel eller automatiskt tanka över data från era befintliga IT-system för att undvika dubbelregisteringar. Ni kan även ladda upp dokument, bilder och andra underlag som visar att datan är korrekt.

 • Connector.

  Visualisering

  Välj på ett enkelt sätt hur ni vill se och illustrera den information ni samlat in. Skär din data på olika sätt och skapa pedagogiska grafer som på ett tydligt sätt visar hur det går för er. Visa till exempel i diagram och tabeller hur ni förbättrat er jämfört mot tidigare år och se i realtid hur ni ligger till mot de mål ni satt upp. Jämför mellan olika organisatoriska enheter och skapa fortsatt motivation för ett ännu bättre arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor.

 • Connector.

  Rapportering

  En stor fördel med att ha all miljö- och hållbarhetsdata samlat på ett ställe är att ni effektivt kan skapa de rapporter ni behöver för att skicka till olika intressenter. I Position Green kan ni till exempel skapa en hållbarhetsrapport till bolagsverket, olika miljörapporter till kommuner och länstyrelser eller ta fram beslutsunderlag till ledningsgrupper. Välj själv om ni vill ta ut automatiserade rapporter direkt eller göra handpåläggning för att justera den efter ert specifika behov såsom rapportering enligt GRI eller uppföljning av olika miljöledningssystem. Sammantaget ökar transparensen mot omvärlden och det blir enklare att informera såväl kunder som anställda på företaget om hur ni arbetar med hållbarhet.

 • Connector.

  Controlling

  I vår controllingfunktion får ni full kontroll och överblick på hur arbetet går med att samla in er miljö- och hållbarhetsdata. Ni kan enkelt se vem som registrerat vilken information och vid vilken tidpunkt. All data är spårbar och med smarta funktioner för att skicka påminnelser slipper ni dessutom att lägga ner massor av tid på att jaga in information. Ni kan istället fokusera på att analysera er data och ägna tid åt ett mer proaktivt miljö- och hållbarhetsarbete.


DYNAMISKT. EFFEKTIVT. SÄKERT.  

Vid en första anblick kan insamling av miljödata verka relativt enkelt, men rent tekniskt är själva insamlingen komplex. Det finns många olika dimensioner att beakta och det gäller att bygga upp en logisk struktur som samtidigt är tillräckligt dynamisk för att fungera som ett generiskt verktyg. Några av de saker som ett verktyg behöver klara av att hantera i kombination med varandra är följande; organisatoriska enheter, hierarki, geografi, ansvarsområden, miljöaspekter, hållbarhetsmål, mätpunkter, mätmetod, frekvens, inmatningskälla och regelbundenhet. Inte minst ställs stora krav på att inmatningsarbetet ska vara säkert och effektivt.


PROJEKTLEDNING

Med vårt verktyg som utgångspunkt erbjuder Position Green projektledning i miljö- och hållbarhetsarbete. Med basen i validerad och bearbetad data om verkligheten är målet att främja miljöarbete och en bättre hållbarhets-redovisning. Vi vill hjälpa våra kunder att ta en stark position i sitt miljöarbete genom att vara tydlig med sin miljöpåverkan och skapa förtroende för hur de arbetar med detta. Vi vill skapa bättre beslutsunderlag och stödja arbete med att skapa engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor.

 

TA EN NY POSITION

I brist på annat använder de flesta organisationer Word, Excel och Sharepoint för insamling och sammanställning av miljö- och hållbarhetsdata. Dessa program är inte byggda för att samla in och hantera komplex miljö- och hållbarhetsdata. I Position Green kan ni ha obegränsat med användare och ni behöver inte lägga dyr tid på att jaga in informationen och vara osäkra på var den kommer ifrån. Ni kan enkelt koppla era befintliga system och automatiskt föra över redan inlagd data. Ni får en total överblick över hur ert avtryck ser ut på miljön och var ni står mot de hållbarhetsmål ni satt upp. År efter år. Det blir lättare att ta en ny position.

Boka demo

Din e-post:

Ditt telefonnummer


”Vi är den första generation att veta att vi kan underminera hela jorden. Vi är troligtvis den sista som kan göra någonting åt det.”

Johan Rockström

ANSVAR FÖR HÅLLBART SAMHÄLLE

Alla organisationer som vill ta ansvar för vår miljö och bidra till ett hållbart samhälle har behov av att samla in, strukturera och värdera miljö- och hållbarhetsdata. Detta behov förstärks ytterligare då det från 2017 blir lag på att alla företag i Sverige med mer än 250 anställda måste ta fram en hållbarhetsrapport. Att arbeta med “rätt data” blir avgörande och ett gemensamt verktyg och arbetssätt är en förutsättning för att klara av detta. Det blir viktigt att kunna hämta ut miljö- och hållbarhetsrapporter till lagstiftare, regelverk och kvalitetssystem, att koppla kostnader till miljökonsekvens/besparande, underlätta miljö- och hållbarhetsrevisioner samt att jämföra mot andra företag och organisationer. Inte minst blir det viktigt att mäta sin påverkan för att kunna göra någonting åt det.